Foglalkoztatás 2016

FOGLALKOZTATÁS 2016 program

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtése, beleértve a foglalkoztatást is, nagyon aktuális téma napjainkban. A végzettség megszerzését követően a pályakezdő fiatalok nagy részének nehézséget okoz a munka világába való átlépés. Különösen igaz ez a fogyatékos fiatalokra, akiknek a munkatapasztalat hiányán túl speciális szükségleteik is megnehezíthetik a munkavállalást. Ehhez kapcsolódva, az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködésben, 2017 márciusában indítottuk el programunkat, mely a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő projekteket hivatott támogatni.

Célunk egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások, programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz.

A program négy komponensből áll:

A) Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása

Az A) komponens eredményeit bemutató módszertani ajánlások letöltése

Az itt megvalósuló programok az oktatásból kilépő fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését támogatják, végső céljuk a nyílt munkaerő-piaci integráció. Ennek elérése érdekében a programmegvalósító szervezetek komplex, fejlesztő, munkaerő-piaci integrációt elősegítő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokkal támogatják a pályakezdő, fogyatékos fiatalok oktatásból a munka világába való átlépését.

A program során 8 szervezet közel 300 fogyatékos fiatalt vont be a programba, melynek végén több mint 70 fiatal kerülhet ki a nyílt munkaerőpiacra.

Programmegvalósítók:

Szervezet neve Település Honlap
Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Budapest http://kezenfogva.hu/
Salva Vita Alapítvány Budapest http://salvavita.hu/
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest https://hszi.bme.hu/
Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány Pécs http://www.specialpecsalapitvany.hu/
Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc http://szimbiozis.net/
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Debrecen http://www.mpme.hu/
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Budapest http://www.motivacio.hu/
Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Érd http://www.napra-forgo.hu/

B) Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása

A B) komponens eredményeit itt tudja megnézni

A program az atipikus foglalkoztatáshoz köthető munkahelyi jó gyakorlatok feltárásával és bemutatásával kíván hozzájárulni a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzéséhez, valamint a társadalmi szemléletformáláshoz.

A programmegvalósítók országszerte több mint 200 munkáltató megkeresését vállalták, ahol konkrét munkahelyi gyakorlatok, tapasztalatok, valamint akadályozó tényezők összegyűjtését és elemzését végzik az atipikus foglalkoztatás vonatkozásában. A feltárt munkahelyi gyakorlatok adaptálhatóságának vizsgálatát követően minden szervezet vállalta egy-egy gyakorlati példatár elkészítését, melyben összegyűjtve szerepelnek az egyes feltárt munkahelyi jó gyakorlatok. Az elkészült példatárak a pályázat lezárását követően elérhetőek lesznek a honlapon.

Programmegvalósítók:

Szervezet neve Település Honlap
Pécsi Tudományegyetem Pécs http://kpvk.pte.hu/
Revita Alapítvány Debrecen http://revitaalapitvany.hu/
Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Érd http://www.napra-forgo.hu/
JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. Budapest http://www.job.hu/

C) Foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján

A C) komponens kutatási eredményei itt tudja megnézni

A program a külföldi állami foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszerek feltárását és részletes bemutatását tűzte ki célul a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzésének érdekében.

A programmegvalósító kilenc európai ország foglalkozási rehabilitációs gyakorlatának vizsgálatát vállalta, melyben kitérnek az adott ország munkaerő- piaci helyzetére, a megváltozott munkaképességű és a fogyatékos emberek számára, összetételére valamint az adott ország foglalkoztatási rehabilitációs rendszerére.

Vizsgált országok: Anglia, Ausztria, Csehország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Svédország és Szlovákia.

Programmegvalósító:

Szervezet neve Település Honlap
Pécsi Tudományegyetem Pécs http://kpvk.pte.hu/

D) Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A D) komponens beszámolóját itt tudja megnézni

A Duo Day vagy Shadow day, Magyarországon pedig Neked munka, nekem álom néven ismert program keretén belül a fogyatékos embereknek lehetősége nyílik, hogy egy napig megnézzenek, kipróbáljanak egy őket érdeklő munkakört. A Salva Vita Alapítvány az elmúlt évek során már több ízben megrendezte ezt a programot. Eddig leginkább Budapest területére korlátozódott a rendezvény, amit most a vidéki partnerek segítségével sikerült országos szintűre kierjeszteni.

Programmegvalósító:

Szervezet neve Település Honlap
Salva Vita Alapítvány Budapest http://nekedmunka.hu

 

Az FSZK a programok szakmai koordinációján túl, 2017 őszén elindít egy ágazatközi találkozó-sorozatot, országosan összesen 20 helyszínen az oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatásához kapcsolódva annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk az országban működő, pályakezdőket támogató intézményrendszerek nyújtotta lehetőségekről.

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.A program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

További információk a Foglalkoztatás 2016 pályázatról