Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016
Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása komponens eredményei

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása bővítésének egyik lehetősége az atipikus foglalkoztatás, ehhez szeretne gyakorlati segítséget nyújtani ez a programelem.

A Revita Alapítvány gondozásában három gyakorlati példatár született: részmunkaidős, távmunka keretében foglalkoztatott, illetve a megváltozott munkaképességű személyek önfoglalkoztatóvá válásának útjairól, a gyakorlati tapasztalatokról szóló anyagok. A példatárak tartalmazzák az elmúlt évek témához kapcsolódó szaktudását, hiszen a hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintésének tapasztalatait összegzik.

Projektjük keretében 4 rövidfilm is készült:

Fontos része a példatáraknak, hogy az említett foglalkoztatási formák, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának kockázati tényezőit is összegyűjtik.


A Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoportjának tanulmánya a megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatásának Dél-Dunántúlon szerzett tapasztalatait ismerteti. A konkrét foglalkoztatási gyakorlatokon túlmenően az írásból alaposan tájékozódhatunk a határozott idejű munkaviszony, a részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunkavégzés, bedolgozás, illetve a munkaerő-kölcsönzés elvi és jogi kereteiről is.
A tanulmány bemutatja a vonatkozó HR módszertanát, segítséget nyújtva a munkáltatóknak a megváltozott munkaképességű emberek atipikus foglalkoztatásban történő alkalmazásához.
A Példatár ismerteti a PTE „Érzékeny Egyetem” koncepcióját, támogató gyakorlatát, és olyan esettanulmányokat is olvashatunk, melyek kapcsolódnak az atipikus foglalkoztatás témaköréhez.


A Napra Forgó Közhasznú Nonprofit Kft. anyaga a munkáltató szempontjait helyezi előtérbe, azt, hogy az adott munkáltató részére mit jelent az atipikus, az átlagtól eltérő foglalkoztatási forma. Ezen felül a jó gyakorlatok adaptálhatóságát is tanulmányozták, hogy a kevésbé tapasztalt kis- és középvállalkozások is nagyobb eséllyel követhessék a példákat. Azt is vizsgálják, hogy vajon milyen motiváció mentén, és milyen integrációs koncepció és gyakorlat útján valósul meg ez a típusú foglalkoztatás.
A megosztott eszközök, tudások révén igyekeznek a megváltozott munkaképességű, adott esetben inaktív munkavállalók bevonását is elősegíteni, hiszen a megváltozott munkaerőpiaci körülmények ezt különösen indokolttá teszik. Természetesen ebből az anyagból sem maradnak el a jól hasznosítható esettanulmányok.