Módszertani ajánlások

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016
A program eredményei a Módszertani ajánlások tükrében

2017 márciusa és 2018 decembere között 8 szervezet valósította meg a projekt „A” komponensét, mely az „Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása” feladat köré szerveződött.

Munkájuk során a szervezetek az oktatási intézményből kilépő 16-30 év közötti célcsoporttal dolgoztak: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve fogyatékos fiatalok, egyetemi hallgatók kerültek bevonásra. A vállalt feladat a célcsoport megfelelő információkkal történő ellátásától a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokon át a munkáltatókkal történő együttműködésig sokféle tevékenységet felölelt. Minden szervezet saját korábbi szakmai tapasztalataira építve, saját megközelítésében valósíthatta meg programját.

Ennek köszönhetően többféle szempontból is láthatóvá vált, hogyan épülhet fel egy ilyen tevékenységsorozat. Módszertani ajánlásaikban részletesen megosztják az érdeklődőkkel, hogy milyen tapasztalatok megszerzésén át vezetett az út a fiatalok sikeres munkaerőpiaci felkészítéséig, és egyúttal a célcsoportba tartozó fiatalok általános helyzetéről, jellemzőiről, körülményeiről is árnyalt képet kaphatunk.

A tevékenység hiánypótló, hiszen az érintett diákok felkészítésének gyakorlata az oktatási intézményekben hiányzik, és a tapasztalat azt mutatja, hogy még az ezen a területen dolgozó szervezetek számára sem feltétlenül egyértelműek és széles körben elterjedtek azok a fogalmak és megoldási módszerek, melyeket a program megvalósítására lehetőséget kapott pályázók sikerrel alkalmaztak, sok esetben őket is a tevékenység során szerzett tapasztalataik segítették a megoldás felé.

Az anyagokból jól használható módszereket kapunk arra nézve, hogy milyen módon lehetséges a fiatalok adottságait, motivációit feltárni, a célokat felállítani, és azután megtalálni és széleskörűen felkészíteni a számukra megfelelő munkáltatót a fogadásukra. Önismeret, stresszkezelés, egyéni karrier-tanácsadás, próbainterjú – hogy csak néhányat említsünk a témák közül.

A szociális kompetenciák, illetve a különféle készségek fejlesztésének módszerei, valamint a munkára felkészítő képzések is részletes bemutatásra kerülnek, és a program során megszervezett állásbörzék tanulságait is megismerhetjük. Egy hamar népszerűvé vált társasjáték is kifejlesztésre került, amely a munkaerőpiac leképezésével játékos formában teszi átélhetővé a játékosok számára, milyen nehézségekbe ütköznek a megváltozott munkaképességűek álláskeresésük során.

A diákokon és a munkáltatókon kívül a projekt célcsoportjához tartoztak még a köznevelési intézmények, a család, a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői is. Ehhez kapcsolódva említésre kerülnek az esetleges kockázati tényezők is, és például a szülők, a család felkészítésére is találhatunk jól bevált gyakorlatokat.

Fontosnak tatjuk megemlíteni, hogy a program időtartama alatt a szakmai információáramlást, együttműködést a szakmai konzultációk és a minden megyében és Budapesten is megrendezésre került, nagyon jó visszhangot kapott, összesen 20 ágazatközi találkozó is segítette.

A program eredményeképpen 73 fő került elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon.

Szándékunk szerint a most közreadott ajánlásokat haszonnal tanulmányozhatja, meríthet ötleteket belőlük minden, a területen dolgozó szervezet: