Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK)

Az Országos Fogyatékosságügyi Program célként határozta meg azt, hogy a fogyatékos valamint a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében bővüljön és fejlődjön a képzések rendszere, alakuljon ki a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását biztosító hálózat, kerüljön felállításra mindennek az országos módszertani központja.

A RÉV projekt fejlesztéseiből kinövő Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) a foglalkozási rehabilitáció eredményességét komplex módszertani eszközökkel, méréssel és értékeléssel támogató, a szakpolitikai irányítás hatékony csatornájaként – az FSZK intézményén belül – működő szervezeti egység, mely 2015 januárjában kezdte meg működését.

Tevékenységének keretében:

  • tudásközpontot működtet: folyamatosan bővülő foglalkozási rehabilitációs szakkönyvtárat tart fenn, bemutatja a területet érintő szakmai anyagokat, tanulmányokat, könyvismertetőket készít;
  • működteti a RÉV projekt keretében kialakított Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatot;
  • a monitorozás és a Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) – a teljeskörű adatgyűjtést és elemzést lehetővé tevő informatikai eszköz – által információt szolgáltat a szaktárca felé, így országos adatok támogatják a tervezési folyamatokat, illetve a különféle fejlesztési területek összehangolását.

SZER jelentések

A Szolgáltatáselemző Rendszert a foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek mindennapi munkájuk során felmerülő adataik rögzítésére, a szolgáltatási tevékenység nyilvántartására, nyomon követésére használják. A rendszerből kinyert adatokat az OMK szakemberei negyedévente feldolgozzák, a kapott információkból jelentéseket készítenek. Alábbiakban az eddig elkészült gyorsjelentéseket tekinthetik meg:

SZER gyorsjelentés

SZER gyorsjelentés 2.

SZER gyorsjelentés 3.

SZER gyorsjelentés 4.

SZER gyorsjelentés 5.

SZER gyorsjelentés 6.

SZER gyorsjelentés 7.

SZER gyorsjelentés 8.

SZER gyorsjelentés 9.

SZER gyorsjelentés 10.

SZER gyorsjelentés 11.

SZER gyorsjelentés 12.

SZER gyorsjelentés 13.

SZER gyorsjelentés 14.

SZER gyorsjelentés 15.

SZER gyorsjelentés 16.

SZER gyorsjelentés 17.

Záró SZER gyorsjelentés

Hálózati Évkönyv

A Hálózati Évkönyv egy olyan kiadvány, mely bemutatja a Hálózat létrehozásának folyamatát, hozzáférhetővé teszi azokat az eredményeket, szakmai anyagokat, amelyek a Hálózat működésének első szakaszában jöttek létre, továbbá tartalmazza a hálózati tagszervezetek – az évkönyv készítésekor aktuális – alapvető adatait.