RÉV Alapvető képzések tananyagai

A képzési koncepció egyik pillére egy általános munkavállalói
kulcskompetenciákat fejlesztő képzés megvalósítása volt. A projekt
kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a személyi kompetenciák és
igények felmérését követően, illetve ezek alapján olyan programot
állítsunk össze, amely dolgozók speciális igényeire szabva adja meg a
megfelelő módszertani hátteret a képességek fejlesztéséhez. A
konzorcium Szakmai Munkacsoportja közösen alakította ki a végleges
tananyagot és a módszertani segédleteket.

Az eddig lezajlott képzések tapasztalatainak összegzését az alábbi
dokumentum tartalmazza:

A RÉV projekt keretében megvalósuló képzések hatásai – összefoglaló

A képzéshez kapcsolódó dokumentumokat az alábbi menüpontokra
kattintva érheti el:

ALAPVETŐ KÉPZÉS TANANYAGA

Módszertani háttéranyagok

1. Személyiség kialakulása fejlődése

2. Önismeret, öndefiníció, önértékelés

3. Érzelmek és viselkedés szabályozása

4. Kommunikáció

5. Konfliktus fogalma, okai és kezelésének lehetőségei

6. A stressz

7. A krízis

8. Munkahelyi légkör

9. Csoportos munkavégzés alapvető szabályai

10. Társas támogatás keresése

11. A munkahelyi kiégés kérdései

12. Mentálhigiéné lelki egészségvédelem

13. Egészséges életvitel

14. Társadalmi reintegráció

15. Önálló gondolkodás, szabad akarat

16. Szociális és jóléti ellátások

17. Munkahelykeresés módjai

18. Esélyegyenlőség kérdései

19. Tanulás, képzés, önfejlesztés

20. Szabad asszociációs foglalkozások