Szakmai Tájékoztató Napok a Közbeszerzési törvény változásával kapcsolatban

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) módosítása kedvező helyzetet teremtett a védett munkahelyek, akkreditált foglalkoztatók és fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények által nyújtott szolgáltatások és gyártott termékek beszerzésére vonatkozóan. A Kbt. 111.§ t) pont alapján nem kell alkalmazni a törvényt az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzéseknél, amely védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére irányul.

A jogszabálymódosítás egy széles körű szakmai összefogás eredménye, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Foglalkozási Rehabilitációs Főosztálya kezdeményezett, szorosan együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közbeszerzési Főosztályával, a Közbeszerzési Hatósággal, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztályával.

A BFKH Rehabilitációs Főosztály rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatói adatbázisát kiegészítette a Kbt. 111.§ t) pont alapján releváns védett munkahelynek való megfelelőséget igazoló hatósági bizonyítvány nyilvántartási számával, továbbá a cégek telephelyeivel, tevékenységeivel és elérhetőségeikkel. Ezáltal az ajánlatkérők ezen adatbázis segítségével közvetlenül is tudnak előzetesen tájékozódni. Az adatok frissítése folyamatos és a nyilvántartás elérhető a Kormányhivatal oldaláról a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio hivatkozáson, a NYILVÁNTARTÁS alatt a „Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók” linkre kattintva.

Ezt az adatbázist használja a Közbeszerzési Hatóság is, amely honlapján hívja fel az ajánlatkérők figyelmét erre a lehetőségre: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/vedett-munkahelyek

A törvény kínálta lehetőség széles körben történő megismertetését – ezzel együtt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítését – célozta az a rendezvény-sorozat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztályával közösen szervezett a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. A budapesti tájékoztató nap támogató partnere volt az EMMI mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is.

A rendezvénysorozat három helyszínen – Budapesten, Pécsett és Nyíregyházán valósult meg 2018 júniusában. A cél az volt, hogy a meghívott szervezetek felvilágosítást kapjanak a módosítás hátterével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, illetve konzultáció kezdődjék a témában. A meghívottak egyrészt potenciális ajánlatkérők voltak – így minisztériumi háttérintézmények, szakterületi állami szereplők, önkormányzatok –, valamint potenciális ajánlattevők, különösen a védett munkahelyek, akkreditált foglalkoztatók és fejlesztő foglalkoztatók.

A tájékoztató napok résztvevői számára átadásra került egy jogi segédlet, amely tartalmazza a Kbt. 111. § t) pont szerinti ajánlatok bekérése és értékelése során alkalmazandó fontosabb szabályokat, a beszerzési eljárás mérföldköveit és egy minta-dokumentációt az ajánlati felhívás részeként az eljárás során alkalmazandó nyilatkozatmintákról. Segédlet letöltése

A Szakmai Tájékoztató Napok programjai, illetve az elhangzott előadások prezentációi:

Budapest – 2018. június 19.

Pécs – 2018. június 21.

Nyíregyháza – 2018. június 28.

Amennyiben kérdésük, javaslatuk van az adott témában, kérjük továbbítsák azt a kozbeszerzes@emmi.gov.hu címre.