RÉV projekt – TÁMOP 5.3.8.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2011. november 23-án jelentette meg honlapján az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kódszámú, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása” című kiemelt konstrukciót.

A tervezési felhívásra 2012. január 18-án egy öttagú konzorcium nyújtotta be pályázatát, mely konzorciumnak tagjai a következő szervezetek voltak:

 • Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft – konzorciumvezető
 • Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. – konzorciumi tag
 • ERFO Nonprofit Kft. – konzorciumi tag
 • FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. – konzorciumi tag
 • KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. – konzorciumi tag

A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt támogatásban részesült, így 2012. május elsején megkezdődött a szakmai megvalósítás, mely 2015. november 30-ig zajlott, felelőse az FSZK-n belül a RÉV Projektiroda volt.

A támogatás összege 4.743.538.083 Ft volt.

Projekt tartalma

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása volt.

Stratégiai célok:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása;
 • országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely kiemelt feladatának tekinti a foglalkozási rehabilitáció szereplői közötti szakmai kommunikáció generálásának elősegítését valamint szakmai támogatás biztosítását a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatásnyújtásához;
 • országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése.

A projekt közvetlen célcsoportjai a konzorciumban részt vevő állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek, valamint a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainál dolgozó szakemberek voltak.
A projekt közvetett célcsoportjának a megváltozott munkaképességű személyek teljes körét Magyarországon, a munkaadókat, a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítőit, hozzátartozóit, valamint a szemléletformálás vonatkozásában a társadalom egészét tekintette.

A projektben megvalósult tevékenységek

 • Létrejött az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani központ, amely a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának kialakítása révén biztosítja az információáramlást, a jó gyakorlatok megosztását és a fejlesztések közössé tételét;
 • országosan egységes mérési és értékelési (monitoring) rendszer került kialakításra, amely egyfelől a szakpolitikai döntéshozók, másfelől a módszertani központ számára szolgáltat megbízható információkat, adatokat az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységéről;
 • eszköz és módszertan kialakítása történt a védett foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetéséhez;
 • komplex felmérésre épülő alapvető, általános és specifikus képzések kerültek megvalósításra, melyek segítségével javítani lehetett a védett szervezeteknél dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit;
 • létrejött egy a projekt szakmai és módszertani elemeit támogató informatikai hálózat, amely hozzájárul a célcsoportok könnyebb eléréséhez, a kapcsolattartás gördülékenységének biztosításához és a projekt fenntarthatóságához.

A célok elérése érdekében a feladatok szoros együttműködésben valósultak meg a célcsoportok érdekvédelmi szervezeteivel, a szakpolitikai és szakmai döntéshozókkal, a foglalkozási rehabilitáció állami, nonprofit és forprofit szereplőivel.

A projekt eredményeit összefoglaló magyar és angol nyelvű kiadványok:

A projekttel kapcsolatos hírek