KOMP I.

Kompetencia központú oktatásfejlesztés, a munkavállalásra való felkészítés egyéni programja

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2007-ben valósította meg a „Kompetencia központú oktatásfejlesztés, a munkavállalásra való felkészítés egyéni programja” című – a szakértők által KOMP programnak elnevezett szakiskolai fejlesztést.

A KOMP program kialakításának célja az volt, hogy az oktatási intézményekben ne csak a végbizonyítvány megszerzése vagy „megszereztetése” legyen az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és a diákok célja, hanem a munkába állás lehetőségének tudatosítása, ennek érdekében pedig a tudatos életpálya-tervezési tevékenység megvalósítása. Ezért került meghirdetésre a pályázati program, melyben 2 integráló szakiskola és 3 speciális szakiskola vett részt 2008 és 2010 között.

A pályázaton nyertes iskolák és szakértők a program első lépéseként egy tanulmányutat tettek Hollandiában a CED GROEP Rotterdam Oktatási Szolgáltatási Központ szervezésében, melynek keretében a Szolgáltatási Központ, az Accent Praktijkonderwijs Capelle és WMBO ”Prins Maurits” iskolák segítségével megismerkedhettek a munkára való felkészítés alternatív módszereivel, szemléletével, eszköztárával. Ez a tapasztalat jelentette mind a program, mind az erre épülő oktatási és szolgáltatási ív alapját.

A KOMP I. modell három meghatározó elemet tartalmaz: a tanulói portfóliót, a modulokat és az iskolán belüli gyakorlatot.

A tanulói portfólió célja a tanulók egy adott területen szerzett tudásának, jártasságának, hozzáállásának nyomon követése. A portfólió a tanuló egy vagy több tantárgyból készített munkáinak, értékeléseinek célirányos, szisztematikus gyűjteménye. Készítése tanári szempontból öt szakaszra osztható: a célok kitűzése, a tervezés, az előkészítés, a visszajelzés és az értékelés szakaszára. A portfólió segítségével bemutatható a tanulók adott időszak alatt elért fejlődése, előrehaladása.

A KOMP modell másik fontos eleme a modulok alkalmazása, mely a programhoz tartozó elméleti órák tananyagát foglalja magába. A program keretében nyolc KOMP modul került kidolgozásra. A pályaorientációs és munkaerő-piaci modulok segítségével a pedagógusok diákjaik szociális és munkavállalói kompetenciáinak, valamint önismeretének fejlesztésével foglalkozhatnak a tanórák keretében. A modulokhoz feladatgyűjtemény is készült, melyet a pedagógusok a tanulók szükségletei, érdeklődése, fejlődése szerint szabadon alkalmazhatnak.

Az iskolán belüli gyakorlat célja az, hogy a tanulási folyamat végére a diákok önálló késztetést érezzenek a munkavégzésre, a különféle munkatevékenységeken keresztül gyakorlatközpontúság, az önálló munkára nevelés, a munkavállalói kompetenciák kialakítása, fejlesztése érvényesüljön. Ennek köszönhetően a szakképző évfolyamokra már olyan munkatapasztalatokkal rendelkező gyakorlati szemléletű és önállóan dolgozni tudó diákok érkezhetnek a 9-10 osztályokból, akik az új tevékenységeket könnyen el tudják sajátítani és a munkaerő-piaci követelményeknek egyre jobban képesek megfelelni.

A program sajátossága az volt, hogy a közoktatás keretein belül, a szakiskolákra irányuló más fejlesztésekkel összhangban és azoknak a hatásait felhasználva generált az intézményen belül szervezeti átalakulást, aktivizálva és bevonva a szereplőket (tanuló, pedagógus, intézmény, szülő, munkaerő-piaci szereplők), összekapcsolva a szakképzési tevékenységet az alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésével, a munkaadók informálásával és a valódi munkavállalási gyakorlattal.

A program modell leírásának és moduljainak letöltése