KOMP II.

A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén

2010-ben a KOMP I. program zárásával párhuzamosan elindult  „A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” című KOMP II. program.

A program célja a KOMP I. program keretében megvalósult fejlesztés további évfolyamokra történő kiterjesztése, valamint több, korábban megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatás összeillesztése volt. Cél volt továbbá, hogy a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse az alapot a munkatapasztalat szerzésre és a későbbiekben a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, ezzel biztosítva a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.

A KOMP I. program a 9. évfolyamon elsősorban az önismeretre és pályaorientációra helyezi a hangsúlyt, s a munkatapasztalat szerzésre és a munkavállalói kulcskompetenciák megismerésére az intézményen belüli feladatok nyújtanak lehetőséget. A KOMP II. program továbblépve, a 10. évfolyamon a munkahelyi megfigyelés módszerének alkalmazásával már előtérbe helyezi a nyílt munkaerő-piaci munkalehetőségek gyakorlatban történő megismertetését.

A munkahelyi megfigyeléseket minden esetben – a szakmacsoportok elméleti jellegű megismerésével és a munkahelyi megfigyelés szempontsorainak áttekintésével – iskolai foglalkozások keretében kell előkészíteni. A cél az, hogy a fiatalok saját benyomásokat, élményeket szerezzenek a munka világáról, esetlegesen képesek legyenek belehelyezkedni a munkáltatói szerepekbe is.

A fejlesztési folyamat során világossá vált, hogy az iskolák számára merőben új feladatot jelentett a nyílt munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolatfelvétel, ezért a korábbi programhoz képest komplexebb támogató rendszert biztosított a program a részt vevő intézmények számára. Valamennyi iskolában kiválasztásra került egy folyamatsegítő szakember, aki a szakiskola, speciális szakiskola alkalmazottjaként segítette a pedagógusok, mentorok, az egyes intézmények és a Közalapítvány közötti együttműködést. A felkészített folyamatsegítőknek az volt a feladata, hogy az intézményi folyamatok megvalósításában úgy vegyenek részt, hogy támogassák a belső innovációs folyamatokat, a tudástermelő és tudáshasznosító tevékenységeket.

A program zárásakor elkészült a KOMP II. modell leírása, terjesztési terve, valamint egy olyan programcsomag, mely tartalmazza a 10. évfolyam számára kidolgozott programmodulokat a munkaerő-piaci ismeretekre, álláskeresési technikákra, szakmacsoportos ismeretekre és munkahelyi megfigyelésekre vonatkozóan.

A programcsomag részeként kidolgozásra kerültek olyan dokumentumminták is, melyek a programot bevezetni szándékozó iskolák számára nyújtanak segítséget a meglévő intézményi folyamatokba való beillesztéshez.

A KOMP I. és a KOMP II. programban részt vevő iskolák jellegüket tekintve eltérőek voltak: 2 integráló szakiskola és 3 speciális szakiskola vett részt a programokban, így a megvalósításra vonatkozóan is eltérő megoldások születtek. A tapasztalatok megosztására, együttgondolkodásra a program keretében létrehozott iskolák hálózati találkozói biztosítottak lehetőséget.

A Közalapítvány a program keretében vállalta egy olyan „módszertani ajánlás” elkészítését is, mely a 11. és 12. évfolyamra vonatkozóan iránymutatást nyújt az iskolák részére a munkahelyi tapasztalatszerzést támogató foglalkozások tervezésében (Munkahelyi Gyakorlat program) illetve azt kiegészítve hidat képez a KOMP I., KOMP II. és a Szakiskolai Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás (SZAMSZ) között.

A program modell leírásának és foglalkozásainak letöltése