Ráhangolás

A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának támogatása

A 2008-2012 között zajló Ráhangolás program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása volt.

A program keretében elkészült egy kutatási anyag, mely azt emelte ki, hogy a korábban alkalmazott pályaorientációs gyakorlat nem szolgálta elég hatékonyan a hallássérült fiatalok eredményes elhelyezkedését, az intézmények nem voltak kellően felkészültek az érintett fiatalok fogadására és tanítására. Szűk volt azon szakmák, szakmacsoportok köre, melyek közül a hallássérült tanulók választhattak, és amelyekben a foglalkoztatásuk eredményesen megvalósulhatott.

Ezért egy olyan komplex programcsomag kialakítására került sor, amelyben nagy hangsúlyt helyeztek a diákok nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra történő felkészítésére, folyamatos mentorálásukra, valamint a munkaerő-piac szereplőivel történő kapcsolatfelvételre, a munkaerő-piaci környezet megismerésére, a munkáltatók feltérképezésére és érzékenyítésére. Az elkészült programcsomag alkalmas arra, hogy 7. osztálytól kezdve végigkísérje a tanulókat, diákokat az általános iskola utolsó két évfolyamán és a középiskola négy évén át akár egészen a munkába állásig.

A fő tartalmi egységek lefedték mindazokat a területeket, amelyekre a fiataloknak szükségük lehet ahhoz, hogy reális önismeretre tegyenek szert és sikeresen készüljenek fel először a szakmaválasztásra, illetve fokozatosan a munkavállalói létre. A célcsoport sajátosságai miatt a program fókuszba helyezte a szókincs lehetőség szerinti erőteljes fejlesztését is.

A kidolgozásra került „Ráhangolás életpálya-építő és -tervező program hallássérült tanulók részére” című tananyagot a megvalósítási időszak alatt négy intézmény vezette be 7–12. évfolyamos hallássérült tanulók körében.

A projekt fontos szereplői voltak a munkaerő-piaci mentorok, akik a tanulók, a gyógypedagógusok, az iskolai környezet megismerése után az – igényekhez igazodva – az iskolán kívüli kapcsolatokat építették, munkahelyi látogatásokat szerveztek, együttműködési lehetőségeket kutattak fel.

A kidolgozott tananyag alapprogramból, kiegészítő anyagból és feladatgyűjteményből áll, melyben minden évfolyamon ugyanaz a három tartalmi terület jelenik meg, szükségletek szerint eltérő arányban (ennek megfelelően eltérő óraszámban is), az épp aktuális hangsúlyoknak megfelelően.

Az első terület a „Feltalálom magamat” elnevezést kapta, és abból indul ki, hogy a munka világában szinte elkerülhetetlen, hogy ne egy csoport vagy csapat tagjaként dolgozzon a munkavállaló. Az erre való képesség fontos elvárásként jelenik meg a munkaadók részéről, így ebben a programrészben hangsúlyosan vannak jelen azok a társas kompetenciákkal kapcsolatos ismeretek és készségek, amelyek az emberi együttélés során fontos szerepet játszanak.

A „Vár a munka világa” területhez tartoznak az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, a saját érdeklődés azonosításától kezdve a munkavállalói dokumentumokkal való ismerkedésen át az idő- és pénzgazdálkodási tudnivalókig.

A „Szabad a pálya” témakörhöz pedig a szakképzést megelőzően – a 7–8. évfolyamokon – a továbbtanulás irányával kapcsolatos döntést meghatározó tájékozódást szolgáló ismeretek (pályaismeret) tartoznak, de a szakképzésbe belépve a pályaorientációt szolgáló szakmacsoportokkal kapcsolatos ismeretek is itt találhatóak.

Az első szakasz kiegészítő 40 óráját a tanulásmódszertan adja. Ez a rész olyan technikák, stratégiák megismertetésére és gyakoroltatására szolgál, melyek bármely területen megkönnyítik a tanulást a résztvevők számára.

A második szakasz kiegészítő területe munkahelyi megfigyelést tartalmaz olyan munkakörökben, melyek a hallássérült fiatalok számára megfelelőek lehetnek.

A harmadik szint kiegészítő anyagát a sikertörténetek alkotják: negyven, különböző fogyatékossággal élő, valamilyen szempontból sikeresnek tekinthető híres, illetve hétköznapi személy történetének feldolgozása történik.

A program záró kiadványának letöltése

Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő-piaci integrációja – Diákok, szülők és szolgáltató intézmények körében végzett kutatási tapasztalatok tükrében kutatási zárótanulmány letöltése

„Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című program keretében megvalósuló a FEOR által tartalmazott foglalkozások hallássérülés szempontjából történő részletes munkakörelemzése kutatási zárótanulmány letöltése

“Ráhangolás” videó megnyitása

“Mit csinál egy gazdaboltos? Csoportos munkahely látogatás támogatással” videó megnyitása