Ráhangolás

A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának támogatása

A 2008-2012 között zajló Ráhangolás program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása volt.

A program keretében elkészült egy kutatási anyag, mely azt emelte ki, hogy a korábban alkalmazott pályaorientációs gyakorlat nem szolgálta elég hatékonyan a hallássérült fiatalok eredményes elhelyezkedését, az intézmények nem voltak kellően felkészültek az érintett fiatalok fogadására és tanítására. Szűk volt azon szakmák, szakmacsoportok köre, melyek közül a hallássérült tanulók választhattak, és amelyekben a foglalkoztatásuk eredményesen megvalósulhatott.

Ezért egy olyan komplex programcsomag kialakítására került sor, amelyben nagy hangsúlyt helyeztek a diákok nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra történő felkészítésére, folyamatos mentorálásukra, valamint a munkaerő-piac szereplőivel történő kapcsolatfelvételre, a munkaerő-piaci környezet megismerésére, a munkáltatók feltérképezésére és érzékenyítésére. Az elkészült programcsomag alkalmas arra, hogy 7. osztálytól kezdve végigkísérje a tanulókat, diákokat az általános iskola utolsó két évfolyamán és a középiskola négy évén át akár egészen a munkába állásig.

A fő tartalmi egységek lefedték mindazokat a területeket, amelyekre a fiataloknak szükségük lehet ahhoz, hogy reális önismeretre tegyenek szert és sikeresen készüljenek fel először a szakmaválasztásra, illetve fokozatosan a munkavállalói létre. A célcsoport sajátosságai miatt a program fókuszba helyezte a szókincs lehetőség szerinti erőteljes fejlesztését is.

A kidolgozásra került „Ráhangolás életpálya-építő és -tervező program hallássérült tanulók részére” című tananyagot a megvalósítási időszak alatt négy intézmény vezette be 7–12. évfolyamos hallássérült tanulók körében.

A projekt fontos szereplői voltak a munkaerő-piaci mentorok, akik a tanulók, a gyógypedagógusok, az iskolai környezet megismerése után az – igényekhez igazodva – az iskolán kívüli kapcsolatokat építették, munkahelyi látogatásokat szerveztek, együttműködési lehetőségeket kutattak fel.

A kidolgozott tananyag alapprogramból, kiegészítő anyagból és feladatgyűjteményből áll, melyben minden évfolyamon ugyanaz a három tartalmi terület jelenik meg, szükségletek szerint eltérő arányban (ennek megfelelően eltérő óraszámban is), az épp aktuális hangsúlyoknak megfelelően.

Az első terület a „Feltalálom magamat” elnevezést kapta, és abból indul ki, hogy a munka világában szinte elkerülhetetlen, hogy ne egy csoport vagy csapat tagjaként dolgozzon a munkavállaló. Az erre való képesség fontos elvárásként jelenik meg a munkaadók részéről, így ebben a programrészben hangsúlyosan vannak jelen azok a társas kompetenciákkal kapcsolatos ismeretek és készségek, amelyek az emberi együttélés során fontos szerepet játszanak.

A „Vár a munka világa” területhez tartoznak az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, a saját érdeklődés azonosításától kezdve a munkavállalói dokumentumokkal való ismerkedésen át az idő- és pénzgazdálkodási tudnivalókig.

A „Szabad a pálya” témakörhöz pedig a szakképzést megelőzően – a 7–8. évfolyamokon – a továbbtanulás irányával kapcsolatos döntést meghatározó tájékozódást szolgáló ismeretek (pályaismeret) tartoznak, de a szakképzésbe belépve a pályaorientációt szolgáló szakmacsoportokkal kapcsolatos ismeretek is itt találhatóak.

Az első szakasz kiegészítő 40 óráját a tanulásmódszertan adja. Ez a rész olyan technikák, stratégiák megismertetésére és gyakoroltatására szolgál, melyek bármely területen megkönnyítik a tanulást a résztvevők számára.

A második szakasz kiegészítő területe munkahelyi megfigyelést tartalmaz olyan munkakörökben, melyek a hallássérült fiatalok számára megfelelőek lehetnek.

A harmadik szint kiegészítő anyagát a sikertörténetek alkotják: negyven, különböző fogyatékossággal élő, valamilyen szempontból sikeresnek tekinthető híres, illetve hétköznapi személy történetének feldolgozása történik.

A program záró kiadványának letöltése

Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő-piaci integrációja – Diákok, szülők és szolgáltató intézmények körében végzett kutatási tapasztalatok tükrében kutatási zárótanulmány letöltése

„Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című program keretében megvalósuló a FEOR által tartalmazott foglalkozások hallássérülés szempontjából történő részletes munkakörelemzése kutatási zárótanulmány letöltése

„Ráhangolás” videó megnyitása

„Mit csinál egy gazdaboltos? Csoportos munkahely látogatás támogatással” videó megnyitása

Ráhangolás tananyagok, segédletek

  1. Hogyan használható a ráhangolás?
       
  2. Diák
  3. Pedagógus

Ráhangolás impresszum