Dobbantó értékelések

Értékelések a Dobbantó programról

A program megvalósítása folyamatos, több szempontú értékelés mellett zajlott. Az egyik értékelő szervezet a projekt során elért eredményeket vizsgálta, félévente készítve jelentést. Ezeket a jelentéseket teljes egészükben bemutatjuk. A másik szervezet a projekten belüli folyamatokat követte, és arra koncentrált, hogy a megvalósításban érintett szereplők számára biztosított támogatás megfelelő-e, lehetővé teszi-e, hogy valóban teljesíteni tudják a tőlük elvárt feladatokat. Mivel ennek feltárása bizalmi kapcsolaton alapult, így csak az erről szóló végső jelentésnek az összefoglalóját tesszük közre. A harmadik értékelő szervezet a projekt első tanévében végzett diákok további útját követte egy további tanéven keresztül, azaz a projekt hatékonyságát vizsgálta.

Az eredményeket követő vizsgálatok

A folyamatot követő értékelés

A Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. a Dobbantó program szakmai monitoringját végzi.

A Dobbantó program szakmai monitoringjának legfontosabb célja olyan adatok biztosítása a programvezetés számára, amelyek megalapozzák az akciókutatás önreflexiós folyamatait.

A monitoring tevékenység az alábbi fő kérdésekre ad választ:

  • Kellően támogatja-e a program a pedagógusokat ahhoz, hogy ők hatékonyan támogathassák a Dobbantó program diákjainak fejlődését?
  • Megfelelő segítséget kap-e az iskolavezető ahhoz, hogy a Dobbantó fejlesztési tervet az iskolai fejlesztés részeként kezelje?
  • Kellő segítséget kapnak-e a mentorok és educoach-ok ahhoz, hogy feladatukat el tudják látni (elegendő illetve adekvát-e a feladatra való felkészítésük)?
  • A programfejlesztés szakmai stábja (munkacsoportok) megfelelő támogatást kap-e munkájához a programvezetéstől?
  • A programfejlesztés kialakított modellje hatékonyan működik-e?

A monitoring eredményei alapján készült összefoglaló jelentés letöltése

A Dobbantó hatékonysága, a diákok további útjai

A Magyar Gallup Intézet kutatást végzett a 2009/2010-es tanév Dobbantó osztályaiba járt diákok jelenlegi élethelyzetének feltárására.  A Gallup kutatói elemezték pályafutásuk alakulását (továbbtanuló, kisodródott, dolgozó),  helyzetük megélését (szubjektív életminőség, jövőkép, integráció, helytállás), valamint az életük alakulását befolyásoló tényezőket (környezeti, iskolai hatások).

A Dobbantó szakiskolai program 2009/2010-es tanévében támogatott (SNI) fiatalok iskolai és munkaerő-piaci pályakövetéses vizsgálata során a kutatók nyomon követték a fiatalok életét az iskolában, munkahelyen és az életben. A nyomon követéshez különböző módszereket alkalmaztak, abból a célból, hogy az iskolai, munkahelyi integrációról, a tanulmányi, munkahelyi helytállásról és a támogató környezetről képet kapjanak. Célja volt még a vizsgálatnak az is, hogy a jelenlegi és jövőbeni dobbantós tanulók további iskolai, munkaerő-piaci pályafutását, életesélyeik javulását – a program finomításával, eszközeink adaptálásával-, hatékonyabban tudják követni és támogatni az intézmények.

A kutatás lehetővé tette, hogy a tanulók szubjektív életminőségéről és jövőképéről is információkat gyűjtsenek.