Dobbantó kiadványok

Hírlevelek

Diáktámogató füzetek

 1. Startvonalon
  A Dobbantó program Diáktámogató füzetek sorozatának első darabja a Startvonalon. A füzet két témával foglalkozik. Első felében a különös figyelmet és bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról szóló írások szerepelnek. A második részben arról olvashatunk, hogyan működik máshol a team-munka, miképp lehet a team-munkája sikeres, miképpen tehető hatékonyabbá a pedagógusok együttműködése, miképpen növelhető a fiatalokkal végzett munka sikeressége.
 2. Elrugaszkodás
  Diáktámogatáson olyan segítő pedagógiai gondolkodás- és szemléletmódot értünk, mely nem a diák teljesítményét vagy felszíni viselkedését helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét, mint alakítható egészet kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a „gyógyulás”, változás és fejlődés lehetőségével. Ennek az összetett tevékenységnek a gyakorlatát mutatja be a Diáktámogató füzetek második része.
 3. Szárnyalás
  A Diáktámogató füzetek 3. része egy olyan játékgyűjtemény tartalmaz, amelyet a legkülönbözőbb helyzetben alkalmazhat a pedagógus. A játékok első fűzére az osztályközösség kialakulásának kezdeti fázisában segítheti az ismerkedést, a csoportképződést, a csoporttal való azonosulás folyamatát. A második nagyobb részben a kommunikációs készségek, kompetenciák fejlesztését segítő játékok olvashatóak. A harmadik körben olyan mozgásos játékok szerepelnek, amelyek alkalmasak a fáradtság mozgásos oldására, a koncentrációs készség fizikai aktivitáson keresztüli élénkítésére. A játékgyűjtemény számos eleme része a most készülő életpályaépítéssel, a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével foglalkozó  modulok anyagának.
 4. Továbblendülés
  A negyedik füzet további segítséget szeretne nyújtani valamennyi, a dobbantós diákokkal foglalkozó pedagógus számára. Ebben a füzetben összegyűjtésre kerültek azok az állami, önkormányzati és civil szervezetek, amelyeknek célja, illetve feladata a diákok és családjuk támogatása, segítése.
 5. Támpontok
  Az ötödik füzet célja, hogy – felvázolva a diáktámogatás szemléletét, működését – támpontokat, „útmutatót” adjon ahhoz, hogyan használható (sokféleképpen) ez a rendszer a mindennapok gyakorlatában. A diáktámogatás a Dobbantó program keretében kerül bemutatásra, ezért számtalan ponton kapcsolódik a program más területeihez is.

Tematikus füzetek

Híd a munka világába segédanyag

A program fontos része a célcsoportba tartozó fiatalok bevezetése a munka világába. Ezt két nagy modulcsoport: az életpálya-építési modulok és a szakmacsoportokat bemutató modulok szolgálják. Ez utóbbin belül külön fontos program a job shadowing, amely a munkahelyek, s ezeken keresztül a szakmák világáról biztosít élményszerű információszerzési lehetőséget. Ennek az összetett folyamatnak az elméleti hátteréről és gyakorlati megvalósításának menetéről ad sokféle információt az alábbi tanulmány.

Módszertani kézikönyv

A programban megvalósuló Job Shadowing tevékenység megszervezéséhez és lebonyolításához

Ajánlások az együttnevelés megvalósításához befogadó pedagógusok számára

A program egyik célja a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, inkluzív, befogadó szemléletű nevelése. Az együttnevelés akkor lehet igazán hatékony, ha befogadó pedagógiai szemlélet mellett a pedagógus ismeri a sajátos nevelési igények gyógypedagógiai hátterét, továbbá a speciális nevelést igénylők beilleszkedésének segítségéhez szükséges legfontosabb módszereket, eljárásokat. Az Ajánlások szerzője Vargáné Mező Lilla nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy rövid, közérthető formátumban megismertesse az érdeklődő pedagógust a gyógypedagógiai alapjaival, továbbá az együttnevelés, a rehabilitációs fejlesztés módszereivel.

Mit tehet a Dobbantó?

A Dobbantó program zárókötete

A Dobbantó eredményeit bemutató kiadványok

Modulok

1. kötet – NAT műveltségterületek moduljai I.

2. kötet – NAT műveltségterületek moduljai II.

3. kötet – Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok I.

4. kötet – Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok II.

5. kötet – A munka világával kapcsolatos modulok I.

6. kötet – A munka világával kapcsolatos modulok II.

7. kötet – A munka világával kapcsolatos modulok III.

8. kötet – A munka világával kapcsolatos modulok IV.