Dobbantó programról

A Dobbantó program közvetlen célja egy olyan szakiskolai előkészítő 9. évfolyami program kialakítása és megvalósítása, amely a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő SNI tanulók számára biztosít olyan egyéni ütemterven alapuló képzést, amely felkészíti őket a többségi oktatásban és képzésben való részvételre, a sikeres továbbhaladásra.

A program közvetett célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

A program vezetője

Bognár Mária

A programban résztvevő iskolák

A programot megalapozó anyagok

A Dobbantó projekt indulása idején, 2008-2009 elején jelölték ki a Dobbantóban dolgozó szakértők azokat a fő pontokat, amelyek a továbbiakban megalapozták a program tartalmának kialakítását és az iskolákkal való együttműködést. Ezek a dokumentumok meghatározóak voltak, ugyanakkor a megvalósítás tapasztalatai alapján bizonyos hangsúlyok erőteljesebbek lettek, mások kevésbé tűntek lényegesnek. A módosulások, változások a Dobbantó záró kiadványában érhetők tetten.

A koncepció áttekintést nyújt egyrészt a program keretében fejlesztendő kompetenciákról, illetve azokról a modulárisan felépített tartalmakról, amelyek közvetítése révén megvalósul ez a kompetenciafejlesztés. A koncepció részletesen ismerteti azt, hogy miként valósulhat meg a munka világára történő pedagógiai felkészítés, a pedagógiai gyakorlat egyénre szabottsága, továbbá kitér arra is, hogy miként teremthető meg a pedagógiai elvek szerves beépülése az intézmények gyakorlatába. A koncepció felvázolja a program sikeréhez nélkülözhetetlen intézményfejlesztés és vezetési gyakorlat sajátosságait, továbbá a diáktámogatás rendszerét és módszereit.

A Dobbantó program abban szeretné segíteni a nyertes iskolákat, hogy olyan pedagógiai kultúrát sikerüljön az intézményben kialakítani, illetve megerősíteni, amely képes a korábbi tanulmányaik során lemorzsolódott diákokat megtalálni, a számos iskolai kudarcuk ellenére hozzásegíteni őket egy eredményesebb életpálya-építéshez. Ez különböző fejlesztési utakon keresztül valósítható meg, melyek közül az iskolának kell kiválasztania a számára leginkább járhatót. Az alábbi dokumentum azt mutatja be, hogy a program megvalósításához milyen iskolafejlesztési lépések szükségesek, s miként célszerű megtervezni a fejlesztés folyamatát.

Munkacsoportok

A Dobbantó program munkáját a tartalomfejlesztéstől a diákok nevelési problémáinak kezelésén át az intézményfejlesztésig öt különböző munkacsoport segíti:

Mentorok

 • Dr. Arany Erzsébet
 • Ádám Zsuzsanna
 • Bicsákné Némethy Terézia
 • Bíróné Balog Vilma
 • Drinóczky Viktória
 • Földiné Koczor Tünde
 • Illés Gabriella
 • Lászlóné Falusi Mónika
 • Makai Katalin
 • Mészárosné C. Szabó Edit
 • Nádas Mária
 • Szabó Róza
 • Szívós Józsefné

Educoachok

 • Dr. Bencz Zoltán
 • Hargittai Emese
 • Herczeg Tibor
 • Dr. Horváth Aliz
 • Kaiser János
 • Naderi Mitko
 • Pressing Csaba
 • Ramecz Anita
 • Rehák Judit
 • Szendi Diána
 • Wencz Miklós