Bemutatkozunk

Munkavállalóink 7-8 %-a megváltozott munkaképességű, akik a tanulmányaik alatt megszerzett tudásukkal, szakképesítésükkel járulnak hozzá a közösen elért sikerekhez. Révész Szabolcs kollégánk lelkesen vesz részt a napi teendők ellátásában, és számára különösen fontos, hogy az FSZK minél nagyobb körben ismert legyen. Ennek érdekében az alábbi rövid bemutatkozással indít útjára egy havonta jelentkező sorozatot, amelyben Társaságunk szervezeti egységeit, programirodáit mutatja be.

A képen Révész Szabolcs kollégánk látható fehér pólóban FSZK felirattal.Társaságunkat bemutatja: Révész Szabolcs

Révész Szabolcs vagyok, az FSZK kézbesítője. Feladatom a kézbesítésen kívül a postázás, és például a viráglocsolás, de ezen kívül más apróbb feladataim is vannak, amely az épülethez kapcsolódik. Ennek a szervezetnek munkatársaként ezeket a feladatokat végzem el három éve nap mint nap! Az FSZK feladata saját szemszögemből nem csak egy, az esélyegyenlőségért mindent megtevő szervezet, ennek példája az, hogy jeles alkalmakkor felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékos emberekre nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Valamint fontos az is, hogy külföldi szervezetekkel is együttműködik.

Ezek hatását autistaként kicsit már érzem! Az, hogy az FSZK mindent megtesz az esélyegyenlőségért, egy igen sokrétű dolog: a szakemberek képzése legalább ugyanolyan fontos feladat, mint az együttműködés, vagy az érzékenyítés. Alapítványok is nyernek pénzt. Azaz saját szemszögemből a „semmit rólunk nélkülünk” elv tökéletes megtestesítője az FSZK! Azonban konkrét munkámon kívül más is köt az FSZK-hoz: például az FSZK évről évre indít csapatokat a SPAR FLORA stafétán, ennek a négyesnek én magam is tagja vagyok. De ezen kívül is szoros a kapcsolat a céggel, valamint a munkatársakkal. Ezeknek a dolgoknak köszönhetően rendkívül gyorsan és jól sikerült a beilleszkedés. Munkámat nagyban segíti ez, valamint belső mentorom, akivel szoros a kapcsolat. Az FSZK egy rendkívül jól működő csapat, és ennek a csapatnak remélem, még jó sokáig a tagja maradok!

Magyar Jelnyelvi Programiroda

A Magyar Jelnyelvi Programiroda (MJP) fő feladata a tolmácsszolgálatok ellenőrzése szakmailag és pénzügyileg. Ezekből a tolmácsszolgálatokból több van az országban, ezeknek a tolmácsszolgálatoknak minden megyeszékhelyen található kirendeltségük. A tolmácsszolgálatok fő feladata az, hogyha például egy siket ember kér tolmácsot, akkor biztosítsanak tolmácsot. Valamint egy program segítségével tudják ellenőrizni azt, hogy ki hány órára vette igénybe a tolmács szolgálatokat, és mennyi időre, mivel egy adott személynek bizonyos órán túl fizetnie kell a tolmácsolásért. Fő feladatnak tekinthető még azoknak a pályázatoknak a lebonyolítása, amiket a tolmácsszolgálatok nyújtanak be.

 Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

A Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának (HNKI) több fő feladata van. Az érzékenyítés speciális segédeszközök segítségével, ezeket egyébként ki is lehet ingyenes kölcsönözni. Az érzékenyítő programok által az FSZK-t egyébként többen megismerhetik. A hazai és nemzetközi szervezetekkel igen szoros együttműködés, valamint különböző projektek megvalósítása is történik ezekkel a szervezetekkel.  Fő feladatnak tekinthető még az akadálymentesítési tanácsadás, felmérés szervezeteknek és embereknek is. Ezek megoszlása egyenlő. Ez a programiroda is együttműködik az FSZK többi irodájával, mivel néhányszor az első kapcsolatfelvétel is ezzel a programirodával történik!

Hazai Támogatások Programirodája

A Hazai Támogatások Programirodájának (HAPI) fő feladata a hazai pályázatok kiírása, illetve, ha hozzájuk érkezik pályázat civil szervezetektől vagy szakmai szervezetektől, akkor azok elbírálása. Ezeken a pályázatokon keresztül támogatáshoz jutnak a szervezetek, aminek segítségével például programokat indítanak. A pályázatokkal kapcsolatban néhány fontos dolog van még, például, hogy állami forrásokból valósulnak meg, az előkészítés után a döntést az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozza meg. A pályázatok egyébként lehetnek nyertesek és nem nyertesek is. Ami a jövőt illeti, a programiroda folyamatosan dolgozik régi pályázatokkal, illetve újakat is kiír.

TÁRS projekt

A TÁRS Projekt 2016 áprilisában indult Európai Uniós forrásból. A projektnek több fő célja van, például a módszertani fejlesztés, kutatások, képzések és tanácsadás. A projektben dolgozó csapat igen színes összetételű, de főleg szakmai munkatársak dolgoznak itt. Ez a projekt egyébként igen hosszú távú, 2021-ig tart. A projektnek több fő célkitűzése van: támogatás az intézmények átalakításához, érdekvédelem, az intézményekben élők életminőségének javítása és intézményi dolgozók képzése.

Autizmus Koordinációs Iroda

Az Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) a Nyolc Pont projekt eredményeinek fenntartását szolgálja. A Nyolc Pont projekt autisták életének javítását tűzte ki célul, valamint kialakított egy szakmai követelményrendszert és bázisintézmény-hálózatot hozott létre, továbbá kiadványokat adott ki. Képzéseket és tréningeket is tartott, ezt a feladatot az AKI is továbbvitte. Az AKI szakmai koordinációt folytat, valamint egy Facebook oldal és egy honlap fenntartása is feladata, ahol cikkek jelennek meg.  Azokat a szakembereket, akiket az előző program során kiképzett az FSZK, szakmai tanácsadó hálózat keretében összefogja az iroda. Ebben a helyzetben fontos a programiroda vezetőjének személyes elkötelezettsége, aki egyébként részt vett a Nyolc Pont projektben is. A programirodában négy ember dolgozik, három szakember és egy asszisztens.  Az Irodának több programirodával van kapcsolata (többek között a HAPI, FECS projektirodával). Valamint a programirodának vannak nemzetközi kapcsolatai is, ill. más autista szervezetekkel is tartja a kontaktot. Ami pedig a jövőt illeti, továbbra is a képzések indítása, és az információs szolgáltatások nyújtása a legfontosabb feladata.

Rehabilitációs Programiroda

A Rehabilitációs Programiroda (RPI), amely 2016 elején alakult újjá, az FSZK egyik első programirodája. A programiroda a RÉV projekt (Rehabilitáció-Érték-Változás) munkáját viszi tovább. Ez az FSZK egyik korábbi nagy projektje volt, amelynek célja a foglalkoztatási rehabilitáció. Az RPI is ehhez hasonló feladatot lát el: programok írását, segítségnyújtást olyan szervezetek számára, amelyek fogyatékos emberek számára segítenek munkát találni. Ezen túl a rehabilitáció több más területére is koncentrál még. A programiroda, amelyben hatan dolgoznak, a TÁRS projekttel és HAPI programirodával tart fent szorosabb munkakapcsolatot.

Felnőttképzési Csoport

A Felnőttképzési Csoport (FECS) 2009 óta működik különböző nevek alatt, szakembereteket képez ki és érzékenyítő tréningeket tart. Ezen kívül módszertanokat dolgoz ki. A Programirodában hárman dolgoznak. Az iroda munkatársai az itt folytatott munkájuknak köszönhetően szervezési, felnőttképzési és szakmai fejlesztési gyakorlatot szerezhetnek. Megtapasztalják a csapatmunkát, az egymásra figyelést, és az ügyfélszolgálati tevékenységek előnyeit és hátrányait. A munkatársak elkötelezettek a legújabb képzési módszerek irányába. Folyamatosan együttműködnek a többi szervezeti egységgel. Munkájuk során az egyenlő esélyű hozzáférés elvét folyamatosan alkalmazzák. Számos szakmai területen dolgozó ember számára bonyolítanak le képzéseket. A programiroda az FSZK összes programirodájával kapcsolatban áll, és a nagyobb feladatokat pedig átvállalja tőlük. A FECS-nek, mint hazai, például képzési intézményekkel, de nemzetközi kapcsolatai vannak. a Jövőben továbbra is szeretne az iroda a szakemberképzés fontos részeként működni és innovatív programokat indítani.

Montázs Projekt

A projekt 2017 áprilisában indult Európai Uniós forrásból, fő célkitűzése a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztése. A projektnek több munkacsoportja van, létszámában az egyik legnagyobb projekt, így a „semmit rólunk nélkülünk” elvet számos területen tudják érvényesíteni, például a közügyek intézésénél. A fejlesztések eredményei már középtávon is érezhetőek lesznek. A projektnek számos feladata van, és a projekten belül több képzés is lesz. Több programirodával tart kapcsolatot a MONTÁZS projekt, ilyen például a Magyar Jelnyelvi Programiroda, az Autizmus Koordinációs Iroda és a Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája. Ez a projekt 2021-ig tart.