Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda

Az iroda elődje a Mentorhálózati Koordinációs Iroda a TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt fenntartási kötelezettségébe tartózó feladatként működtette az intézményi férőhely kiváltást támogató mentorhálózatot, illetve segítette a férőhelykiváltásban közreműködő szakmai szervezetek, intézmények közötti párbeszédet.
A mentorhálózat működéséről bővebben

Az 1680/2015. (IX.22.) számú kormányhatározat alapján az iroda megkezdte az EFOP-1.9.1/VEKOP-2015 azonosítószámú „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt előkészítését.

2015. december 1-től a mentorhálózat fenntartásán túl, az iroda elsődleges feladata az intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó tevékenységek szakmai és operatív koordinációja, a szakterületekre vonatkozó szakmai programok teljes körű tervezése, lebonyolítása a kapcsolódó programok összhangjának megteremtése lesz.

Társ projekt munkatársai

Projektmenedzsment

Szakmai Koordinációs Műhely

Kutatási munkacsoport

Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport

Foglalkoztatási munkacsoport

Hálózati munkacsoport

Intézménytámogatási munkacsoport