Rehabilitációs Programiroda

A Rehabilitációs Programiroda módszertani- és szakmafejlesztéssel, ágazati és szektorközi egyeztetések megvalósításával támogatja a megváltozott munkaképességű személyek komplex rehabilitációját segítő szakembereket, ezáltal közvetett módon azt, hogy minél több fogyatékos személy találja meg a számára megfelelő egészségügyi, oktatási, munkaerő-piaci és szociális szolgáltatásokat.

A 2016 elején újra alakult programiroda jelenlegi tevékenységei keretében a foglalkozási rehabilitáció területére koncentrál:

  • működteti az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központot;
  • szakmaközi és ágazati egyeztetéseket generál;
  • összegyűjti és disszeminálja a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó kiadványokat és szakkönyvtárat tart fenn, kiadványismertetőket készít;
  • összegyűjti és közzé teszi a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és előd szervezetei által korábban megvalósított – a területhez kapcsolódó – fejlesztéseket, feltárt jó gyakorlatokat;
  • foglalkozási rehabilitációs szakterületi támogatást biztosít az Intézményi Férőhely Kiváltási programhoz kapcsolódóan;
  • közreműködik nemzetközi és hazai projektekben.

Munkatársak

Az iroda közvetlen telefonszáma: (06-1) 450-3243

Programiroda-vezető

Szakmai koordinátor

Asszisztens