SZUMMA előadói bemutatkozások

 • Egyedül nem megy! – Szabó Tünde, Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest

  Integrált nevelésben részesülő fogyatékos diákjaink egyéni és csoportos felzárkóztató, illetve tehetséggondozó mentorálása; mentálhigiénés szülőcsoport szervezése autista fiatalt nevelő szülőknek szakemberek bevonásával; érzékenyítő foglalkozás a bejövő évfolyam diákjainak és szüleinek az iskolai bántalmazás megelőzése témakörben; Kapcsolda integrált egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó egész napos szabadidős program szervezése, a többségi diákok felkészítése; akkreditált képzés „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana”címmel a PSZK szervezésében; workshop 1: az iskolai bántalmazás megelőzése kortárs segítők és szakértők bevonásával; workshop 2.: a projekt eredményeit bemutató disszeminációs workshop
  Projekt célcsoportja: autizmus spektrumzavar, beszédfogyatékosság, mozgásfogyatékosság, pszichés fejlődési zavar, hallásfogyatékosság

 • Integrált programok az esélyegyenlőségért – Erdős Gáborné, A Zene Mindenkié Egyesület, Szentendre

  Egyesületünk alapítása – 1997 – óta küldetésünknek érezzük, hogy a zene, zeneoktatás, integrált koncertek segítségével harcoljunk fogyatékos gyermekek és fiatalok elismeréséért.
  Projekt célcsoportja: Értelmi sérült gyermekek és fiatalok 6-49 évesig, Down, Williams-szindrómások, autisták

 • Mutatkozz be másképp! Alkoss a hetedik művészettel! – Dr. Ihász-Kozmor Barbara Ivett, Rumi Csigabiga Alapítvány, Rum

  Alapítványunk egyik legfőbb célja, hogy a fogyatékkal (kiemelten értelmi sérüléssel) élő gyermekek társadalmi életbe való aktív részvételét elősegítse. Ezen alapcélunk megvalósításához a „legfiatalabb” művészeti ágat hívjuk most segítségül. A speciális filmezéssel évek óta sikerrel foglalkozik az alapítvány által támogatott intézmény. Projektünkkel szeretnénk, ha Vas megyében minél több intézmény (integráló és szegregált intézmények egyaránt) megismerkedne módszerünkkel, annak jótékony hatásaival, s hosszú távon bekapcsolódnának a speciális filmezés folyamatába.
  Projekt célcsoportja: A Vas megyei integráló általános iskolákban és szegregált intézményekben tanuló tanulásban akadályozott és/vagy beszédszervi fogyatékossággal élő diákokat célozzunk meg projektünkkel elsősorban. Másodrészt a megyében tanuló ép értelmű autizmus spektrum zavarral élő diákok és nevelőik figyelmét hívnánk fel kezdeményezésünkre. Harmadrészt a szegregált intézményekben nevelkedő és tanuló értelmileg akadályozott fiatalokat biztatnánk a filmezésre.

 • Búzavirág tábor – Németh Márta, Búzavirág Alapítvány, Vámosújfalu

  3, átlagosan 20 fős, ötnapos kézműves tábor megvalósítását tervezzük látássérült felnőttek számára, aminek célja nem egy-egy mesterség elsajátítása, hanem értelmes szabadidős tevékenységek megismerése, kapcsolatépítés sorstársakkal, ezáltal az elszigetelten élő fogyatékosok aktivitásának, társadalmi részvételének erősítése, önrendelkezésük és önérvényesítésük erősítése.
  A tavaszi szünetben további 1 tábort szervezünk látássérült gyermeket nevelő nevelőcsaládok számára érzékenyítő és kézműves programokkal, melynek célja, hogy megismerjék a lehetőségeket és a nehézségeket hasonló életutat bejárt, már önálló felnőtté vált lakóink példáján keresztül, ezáltal segíthessenek gyermekeiknek reális célokat kitűzni és azokat el is érni.
  Projekt célcsoportja: látássérültek – látássérült gyermeket nevelő nevelőszülők

 • Konyhatitok – Jakubinyi László, Szimbiózis Harmonikus Együtt-létért Alapítvány, Miskolc

  Fogyatékos embereket foglalkoztató, gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható, valamint már a gyakorlatban is bizonyítottan működő modellek elvétve találhatók Magyarországon. E terület igazi úttörői az élelmiszergyártás-vendéglátás számos nehézségeit felvállaló társadalmi vállalkozások, akikre ma a fogyatékosságügyi szakma büszkén mutogat. Ezzel együtt jár az, hogy sokan szeretnének ezen az úton elindulni, és ezért folyamatosan keresik e szervezeteket tanácsadásért, szakmai gyakorlatért stb.
  Jelen projekt összefogja a „ma még hét <para-gasztrós> szervezetet”, akik elemzik és összerakják tapasztalataikat, valamint megmutatják „konyhatitkaikat”. A széleskörű disszeminációt biztosító tanulmányon és országos konferencián túl, 14 szervezet munkatársa kap lehetőséget elméleti/ gyakorlati képzésen és mentoráláson keresztül arra, hogy olyan kompetenciákra tegyen szert, mely segíti őket abban, hogy hasonló fejlesztéseket hajtsanak végre. A projekt az egyéni és szervezeti célokon túl rendszerszintű fejlesztő hatást is kifejt (pl. lobbi-tevékenység, fejlesztési javaslatok a tanulmányban, policy paper, kommunikáció) annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatása szakmai, piaci és társadalmi szempontból is egyaránt fejlődésorientált ágazattá válhasson. A hét innovatív hazai gasztro- kezdeményezés hálózatba szervezése jelenti annak a tudásbázisnak a létrehozását, ahol a jó gyakorlatok tárházán túl a projekt után is további nóvumok kibontakozása prognosztizálható.
  Projekt célcsoportja: A partnerség által működtetett „konyhákban” alkalmazott fogyatékos személyek megoszlása: értelmileg akadályozottak, autizmussal élők, mozgáskorlátozottak, hallássérültek, látássérültek, egészségkárosodottak és egyéb megváltozott munkaképességű személyek.
  A tudásátadásba bevonni kívánt szervezetek célcsoportjai a teljes fogyatékossági típus szerinti célcsoporti tagokat érintik. A fogyatékos személyek célcsoportján felül jelen projekt megcéloz (társadalmi) vállalkozó, vagy vállalkozni kívánó szervezeteket, szociális szakembereket, szociálpolitikai döntéshozókat és a „para-gasztro” vendégeit.

 • Az utazás élménye mindenkié! – Bánlaki Szilvia, Hungary4All Akadálymentes Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  A projekt során az akadálymentes turizmus adta lehetőségekre szeretnénk felhívni a célcsoport, azaz a különböző fogyatékossággal élők figyelmét, lehetőséget adva nekik arra, hogy személyesen is megtapasztaljanak ebből minél többet a program alatt tervezett utazások során. A programmal javítani kívánjuk a fogyatékos személyek és családjuk életminőségét a szabadidő eltöltésére fókuszálva. A program alatt forgatott anyagból összeállított dokumentumfilmmel és kisfilmmel szeretnénk hozzájárulni a belföldi akadálymentes turizmus népszerűsítéséhez az érintett célcsoport körében, valamint segíteni az integrációt.
  Projekt célcsoportja: Fogyatékossággal élő személyek

 • Tehetséggondozás fogyatékossággal élők körében – Dr. Simon Lajos, Moravcsik Alapítvány, Budapest

  A projektben négy, egymással összefüggő eseményt valósítunk meg, a tehetségkutatás és gondozáshoz kapcsolódóan, a 2.4 pontban megjelölt három tevékenységi körben.
  Két esemény, a Keddi Kreatív napok és az országos Ki Mit Tud? vetélkedő a tehetségek megmutatkozásának és gondozásuknak, támogtásuknak nyújt keretet és lehetőséget. A két esemény eredményeinek, disszeminálása másik két, projekt rendezvényen – kiállítás és konferencia – történik. Ezeken mutatjuk be az elkészült alkotásokat és a tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatainkat a szakma véleményformáló képviselőinek és az érdeklődő nagyközönségnek. Célunk a programban résztvevő pszichoszociális fogyatékossággal élő, tehetséges személyek önbizalmának, önértékelésének erősítése, annak érdekében, hogy támogatást kapjanak, a szűkebb és tágabb környezetüktől, és ne vesszenek el a társadalom stigmatizáló szegregációjában.   A projekt célcsoportját nemcsak a pszichoszociális fogyatékossággal élők képezik, hanem a klienseinkkel együtt alkotó művészek, családtagok és a klienseinkkel kapcsolatba kerülő szűkebb társadalmi és lakókörnyezetben élők is.  Tudatosan a kultúrán, művészeten keresztül törekszünk a fejlesztésre, tehetséggondozásra és a társadalom érzékenyítésére, az esélyegyenlőség és a társadalmi tolerancia erősítésére.
  Projekt célcsoportja: pszichoszociális fogyatékkal élők

 • Theory of CHANGE – Változunk, hogy változtathassunk! – Török Bettina, Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs

  Új világ kezdődött a hazai civil szervezetek számára, hiszen a korábbi évekhez képest ma már sokkal többet kell kommunikálniuk, hitelességüket a közvetlen és tágabb környezetük számára bemutatniuk, valamint sokkal mélyebb társadalmi és gazdasági beágyazottságot kell elérniük.
  Alapítványunk szakmai munkájának finanszírozási lehetőségeit a jövőben, hosszabb távon és stabilan szeretné „több lábra” állítani, így az állami normatív támogatás és a szakmai pályázati források mellett növelni kívánjuk a piaci bevételeinket. A bevételi oldalunk polarizálása révén kiszámítható és stabil pénzügyi növekedést szeretnénk elérni. Ezek a bevételek stabilizálják majd a szakmai fejlesztési munka lehetőségeit, mint az értelmi sérült ellátottaink egyéni fejlesztése, az önálló életre és munkára való felkészítése, a szülők támogatása, majd a szervezet önbizalom növelése a piaci, for profit környezetben, mindezek pedig erősítik majd a sikeres és eredményes társadalmi integrációt is. A Theory of change módszerrel, a társadalmi hatásméréssel hatékonnyá és involválttá tehetjük egyrészt a piaci gondolkozás és működés belső feltételeit (munkatársak, sérült fiatalok, szülők, stb.), másrészt a külső üzleti kapcsolatteremtést. A társadalmi hatásmérés a piaci környezet számára is befogadható bizonyítása a minőségi szakmai munkánknak, a sérült fiatalok mindenek előtt álló fejlesztésének, egyéni kimenetüknek, sikereiknek.”
  Projekt célcsoportja: Értelmi sérült felnőttek és családtagjaik