Események

2017. április

SZUMMA 2017 – Pályázói tapasztalatok összegzése

-

Társaságunk SZUMMA rendezvényeinek célja a pályázói tapasztalatok megosztása az ér-deklődőkkel, illetve az együttműködések kialakításának ösztönzése a különböző szervezetek, intézmények között. Jelenlegi rendezvényünk a Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szerve-zeteinek szakmai programjainak támogatása című pályázati programhoz kapcsolódik.

Részletek