Szervezet

Könnyen érthető verzió

Ez a szöveg könnyen érthető.

Feladataink

Segítjük a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét.

Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy

a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek ugyanúgy élhetnek.

 

Segítjük a társadalmi integrációt.

A társadalmi integráció azt jelenti, hogy

a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek együtt élnek.

 

Segítjük a komplex rehabilitációt.

A komplex rehabilitáció azt jelenti, hogy

a fogyatékos emberek és a nem fogyatékos emberek azonos dolgokat csinálnak.

 

A fogyatékos ember életének minden területével foglalkozunk.

A munkánk megfelel a hazai és nemzetközi jognak.

A munkánkra a pénzt az ÚJ Széchenyi Terv,

az Országos Fogyatékosügyi Program és más jogszabályok adják.

A munkánkat irányítja

a Fogyatékossággal élő személyek emberi jogokról ENSZ Egyezmény és

az Európai Fogyatékosügyi Stratégia 2010 – 2020.

Az ENSZ Egyezmény és az Európai Fogyatékosügyi Stratégia leírja,

hogyan kell segíteni a fogyatékos embereknek.

 

Támogatjuk a munkába állást, a tanulást, az információhoz való hozzáférést.

Jelnyelvi videó verzió

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait – mint nagy szakmai tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg.

Az NFSZK Nonprofit Kft., úgy alakította ki szervezeti rendjét, hogy azok lefedjék a fogyatékos emberek érdekében történő fejlesztések területeit és megfeleljenek a hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak. A Szervezet által koordinált és lebonyolított szakmai fejlesztések pénzügyi kereteit az Új Széchenyi Terv, az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve más jogszabályokban nevesített a hazai költségvetésben a feladatokra szánt források biztosítják. A szakmai munkát a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 alapján szervezzük. Több kiemelt szakmai programot valósítunk meg a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a minőségi oktatás és általános hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi befogadás és részvétel erősítése érdekében. Hisszük, hogy ezek a szakmai fejlesztések megkönnyítik a fogyatékos emberek életét az óvodákban, iskolákban, munkahelyeken, sportlétesítményekben, a mindennapi élet egyéb területein.