Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás

Pályázat kódja
OS2018
A pályázat beadási határideje

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”
(kód: OS2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. január 8.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-t (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

OS2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI)

A pályázat célja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Pályázat célcsoportja

Közvetlen célcsoport:

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok számára 2017. évben FECSKE szolgáltatást nyújtó szervezetek;
 • a szolgáltatást létrehozni kívánó szolgáltatók, amelyek támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vétellel rendelkeznek.

Közvetett célcsoportja

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok;
 • 14 év alatti tartósan beteg gyermekeket otthonukban nevelő családok.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Az „Otthoni Segítés” szolgáltatói hálózatba olyan szervezeteket keresünk e pályázat útján, akik a korábbi FECSKE szolgálatot készek a fogyatékos emberek családjához közvetlenül eljuttatni. A szolgáltatás kiterjesztésének célja földrajzilag közelebb jutni a családokhoz, azaz növelni a szolgáltatás területi lefedettségét, s ezzel a szolgáltatás hatékonyságát.

A leendő partner szervezetek a szolgáltatási hálózatba beépülve végzik a közvetlen szolgáltatást. A szolgáltató szervezetek a szolgáltatást szoros együttműködésben végzik a Lebonyolítóval, valamint rajta keresztül a szakmai módszertani hátteret biztosító KézenFogva Alapítvánnyal.

Feltételek a pályázó szervezettel kapcsolatban:

 • Rendelkezik támogató szolgálat működtetésére vonatkozó engedéllyel (jogerős szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés),
 • Támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vételi bejegyzéssel nem rendelkező, 2017. évben a Kézenfogva Alapítvány FECSKE szolgáltatás programjában közreműködő szervezet
 • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek).

A pályázat nyilvános.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati program megvalósítási időszaka

Megvalósítási időszak: 2018. április 1.- 2018. december 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié a Lebonyolító honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. február 9.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2018)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti + 1 másolati példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlap Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001- 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001- 5 000 000 Ft 25 000 Ft
5 000 001-50 000 000 Ft 30 000 Ft

 

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2018) és a Pályázó nevét). A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla-kivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni az alábbi címre küldve:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: os2018@fszk.hu

Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek. A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

1.kérdés: A Pályázati Útmutató 4. oldalán a kötelezően megvalósítandó tevékenységek során először a projektmenedzsmentbe sorolódik a diszpécser, majd a részletezés során (ugyanzen oldalon) már nem a projektmenedzsment keretében, hanem az Otthoni Segítés Szolgáltatás keretében elszámolandó költségként jelenik meg. A pályázati költségvetés szintén a Szolgáltatáshoz sorolja a diszpécsert. Hol számolhatom el akkor a diszpécsert?

A Pályázati Útmutatóban valóban elírás történt, a tevékenységek esetében a diszpécser nem került át az Otthoni Segítő Szolgáltatás közé, mint tevékenység. A diszpécser nem tartozik a projektmenedzsment közé, hanem a szolgáltatás része, így a költsége is ide számolható el.

2.kérdés: A családok által fizetett óradíj szolgáltatásra történő fordítása a konkrét szolgáltatási órán kívül magában foglalja-e az alábbiakat: szupervízió költségégének fedezetét, szakmai műhelytalálkozó és a képzések útiköltségének térítését (vidéki szolgáltatók esetén)?

A családok által fizetett óradíj saját forrásnak számít, amelyről a Pályázat csak oly mértékben rendelkezik, hogy az Otthoni Segítő Szolgáltatásra kell a pályázónak fordítania 100%-osan. Így ez a bevétel fordítható szupervízióra, útiköltség elszámolásra egyaránt.

3.kérdés: Meg kell-e jeleníteni a pályázatban a saját bevétel felhasználását?

A Pályázati Adatlap 4.1. leírásában kell bemutatni, hogy milyen módon, mire lesz felhasználva a saját bevétel.

4.kérdés: Milyen formában kell kimutatni a saját bevétel felhasználását az elszámolások során?

Az elszámolásban nem kell bemutatni a saját bevételt, hiszen e felett nem rendelkezik a Pályázat kiírója, viszont helyszíni ellenőrzés során a Kedvezményezettnek tételesen be kell mutatnia, hogy a befolyt összegeket a szolgáltatásra fordította.

5.kérdés: A pályázathoz csatolandó mellékletek között felsorolásra került a saját forrás igazolása. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy az említett térítési díj bevétel saját forrásnak minősül-e, vagy a dologi kiadások között el nem számolt egyéb költség (pl. rezsiköltség). Pontosan mi minősül saját forrásnak és hogyan kell igazolni meglétét?

A pályázat esetében ez nem releváns, mert nem ír elő saját forrás bevonását már a pályázat beadásakor, így saját forrást sem kell igazolni. Ebben az esetben nem a családok által befizetett összeget értjük saját forrásnak, hanem már a pályázat beadásakor meglévő saját forrást (pl. a szervezet hozzáad még az igényelt támogatáshoz).

6.kérdés: A pályázathoz csatolandó a szervezet 2017. szakmai terve elírás lehet, gondolom itt a 2018.szakmai tervet kell becsatolni. A megadott 500 karakter viszont mindenképp nagyon kevésnek tűnik egy teljes szervezet éves szakmai tervéhez és szöveges indoklásához. A teljes szervezet vagy csak az OS szolgáltatás szakmai tervét kell leírni 500 karakterben? Nem elírás az 500 karakter?

A 2017. évi szakmai tervet kérjük, ugyanis sok szervezet esetében a 2018. évi terv csak január vége felé készül el. Itt elsősorban a tervezés logikájára, felépítésére, és az új szolgáltatás beilleszthetőségére kíváncsi a Kiíró. Az 500 karakter irányadó – ami azt jelenti, hogy lehet kivonatot készíteni. Amennyiben meghaladja az 500 karaktert, nem jár érte levonás.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a os2018@fszk.hu email címen várjuk.