7190101/6 Fogyatékos személyek a közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak világában -Szeged-

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
7190101/6
A képzés óraszáma
30 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Szakmai továbbképzési program címe:

Fogyatékos személyek a közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak világában (A közművelődésben, a múzeumokban, a könyvtárakban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására)

Szakmai továbbképzési csoport azonosítószáma:7190101/6

Szakmai továbbképzési program alapítási engedély száma: 3512-2/2019/KOZMUVFO

Szakmai továbbképzési program célja:

Közvetett cél a közművelődésben, a múzeumokban, a könyvtárakban, a zoopedagógia területén dolgozó szakemberek által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatos egyenlő esélyű hozzáférés szemléletének kialakítása, megerősítése.

Közvetlen cél az, hogy a közművelődésben dolgozó szakemberek átfogó tudással rendelkezzenek a fogyatékosságügyi ismeretekről, melyeket saját munkájukban is meg tudnak jeleníteni. További cél, hogy a megszerzett tudásoknak köszönhetően a közművelődésben dolgozó szakemberek felismerjék munkájuk fogyatékosságügyet érintő feladat és kompetenciahatárait.

Szakmai továbbképzési program célcsoportja:

Közművelődési szakmai munkakörök:

ifjúságsegítő, rendezvényszervező, kiállításrendező, rendezvénytechnikus, vezető közművelődési szakember, közművelődési szakember, közösségszervező, felnőttképzési szakember, közösségfejlesztő szakember, tudományos kutató, informatikus, média szerkesztő, információs- és közönségszolgálati munkatárs, művészeti vezető, népijáték- és kismesterségek oktató, kommunikációs- és marketing szakember

Könyvtári szakmai munkakörök:

főkönyvtáros, tudományos kutató, könyvtáros, informatikus könyvtáros, bibliográfus, feldolgozó könyvtáros, gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező könyvtáros, helyismereti könyvtáros, olvasószolgálati könyvtáros, tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros, zenei könyvtáros, könyvtári restaurátor, könyvtári főrestaurátor, könyvtári szakinformatikus, informatikus, könyvtári közművelődési szakember vagy könyvtári kulturális menedzser, könyvtári jogász, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens, könyvtári asszisztens, könyvtári könyvkötő, könyvtárkezelő, raktáros, adatrögzítő

Muzeális intézményi szakmai munkakörök:

múzeumi informatikus, teremőr, közönségkapcsolati munkatárs, vezető teremőr, múzeumi jogász, muzeológus asszisztens, segédmuzeológus (vagy segédkurátor), muzeológus (vagy kurátor), főmuzeológus (vagy főkurátor), műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor), műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens, műtárgyvédelmi munkatárs: restaurátor technikus, műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor, műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő, segédrestaurátor, restaurátor, főrestaurátor, múzeumi könyvtáros asszisztens, múzeumi segédkönyvtáros, múzeumi könyvtáros, múzeumi adattáros, múzeumpedagógus, vezető múzeumpedagógus, múzeumi közművelődési szakember vagy múzeumi kulturális menedzser, múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember, tárlatvezető (vagy múzeumi mediátor vagy múzeumi animátor), múzeumi fotós, régész technikus, múzeumi grafikus, kiállítás-tervező, látványtervező, kiadvány- vagy honlapszerkesztő, múzeumi kiállítás-rendező

Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei:

közművelődési szakember, zoopedagógus, könyvtáros, segédkönyvtáros, könyvtári asszisztens, fotós, videotechnikus, kiállításrendező, zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló

Kép- illetve hangarchívumi szakmai munkakörök:

filmmúzeum moziüzem-vezető, honlap szerkesztő, kiadvány szerkesztő, kiadvány főszerkesztő

Szakmai továbbképzési program bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség:  érettségi

Szakképzettség: minimum középfokú végzettség

Szakmai továbbképzési program óraszáma: 30 óra

A szakmai továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevők megismerik:

– a fogyatékos személyekkel kapcsolatos szemlélet alakulását, fejlődésútját,

– az egyenlő esélyű hozzáférés alapelvét,

– az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának általános szempontjait,

– a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elvét,

– a sérülés-specifikus alapismereteket,

– az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának gyakorlatban való alkalmazását.

Képessé válnak:

– a fenti elvek alkalmazására, tehát a saját munkájukban szolgáltatásuk egyenlő eséllyel lesz igénybe vehető a fogyatékos személyek számára

A szakmai továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzésben résztvevők kidolgozzák egyik szolgáltatásuk vagy szolgáltatási elemükre vonatkozóan azt, hogy hogyan biztosítanák a fogyatékos és nem fogyatékos személyek számára egyaránt az egyenlő esélyű hozzáférést. A résztvevők a továbbképzéshez tartozó zárófeladatot kiscsoportos formában feldolgozzák, majd prezentálják a csoportmunkában kidolgozott esetet, csoportonként 10 percben.

A szakmai továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-25 fő

A szakmai továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A szakmai továbbképzés tematikai egységei:

 • Bevezetés
 • Fogyatékosságügyi szemlélet alakulása az egyenlő esélyű hozzáférés tükrében tapasztalati szakértők bevonásával
 • A közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak és a zoopedagógia területén felmerülő fogyatékosságügyi lehetőségek feltárása
 • A közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak és a zoopedagógia szolgáltatásainak egyenlő esélyű hozzáférését támogató fogyatékosságügyi ismeretek
 • A képzés során kidolgozott erőtérelemzés kapcsán körvonalazódott tényezők kapcsolása a megszerzett fogyatékosságügyi ismeretekhez
 • A képzés során elsajátított fogyatékosságügyi és egyenlő esélyű hozzáférést támogató ismeretek felmérése
 • Zárás

 

Szakmai továbbképzési napok:

2019.11.07.
2019.11.14.
2019.11.21.
2019.11.28.
2019.12.05.

A szakmai továbbképzés órarendje innen letölthető.

A szakmai továbbképzési program helyszíne: Szent Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.

A szakmai továbbképzésen való részvétel díja:

A szakmai továbbképzés térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget nem tudunk biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 20 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019.09.25. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.09.27.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

A jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá: 7190101/6 (a képzési program azonosító száma)

 

 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.