719025/2 Autizmus specifikus módszerek autizmussal élő gyermekek társas megértésének támogatására – Budapest

Képzés azonosító száma
719025/2
A képzés óraszáma
8 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:

Autizmus specifikus módszerek autizmussal élő gyermekek társas megértésének támogatására

Képzési kód: 719025/2

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D022

Képzési program célja:

A képzés célja, hogy az autista gyerekeket nevelő szülők és a segítő szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek az autizmussal összefüggő társas nehézségekről, a társas megértés és társas viselkedés eltéréseinek okairól, természetéről, következményeiről, a társas megértés támogatásának céljairól és módszereiről. A képzés célja továbbá, hogy a képzésen részt vevők az autista gyerekeket nevelő szülők és a segítő szakemberek kompetenciái fejlődjenek, kompetenciakészletük bővüljön, a szociális megértés támogatási módszereinek egyénre szabott, gyakorlati alkalmazása terén.

Képzési program célcsoportja:

Autizmussal élő gyereket nevelő szülők és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, segítők.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  •  a résztvevők felismerik saját gyermekük vagy az általuk segített gyermek társas készségeinek megfigyelési, megértési sajátosságait
  • a résztvevők képesek lesznek megítélni saját szerepüket a gyermekek társas készségeinek fejlesztésében
  • a résztvevők jártassága nő az autista gyerekeknél hatékony szociális fejlesztő módszerek és eszközök alkalmazásában
  •  továbbá motiváltságuk erősödik a módszerek alkalmazására

Bekapcsolódási feltételek:

  • iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez.

Képzési idő: összesen 8 óra

Ebből elmélet: 3 óra

Ebből gyakorlat: 5 óra

Képzési nap: 2019.10. 25.

Képzési program helyszíne: 

Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

 

Maximum hiányzás: a képzési idő: 10 %, maximum 1 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:

  1. Az autizmusra jellemző eltérő kognitív működés és annak hatásai a társas megértésre és viselkedésre

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a kognitív működés autizmusra jellemző sajátosságait és azok hatásait a szociális fejlődésre.

2. A szociális fejlesztés módszerei és eszközei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a szociális fejlesztés szemléletét, módszereit, eszközeit.

3.A szociális fejlesztés eszközei a gyakorlatban

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők gyakorlati ismereteket szerezzenek a szociális készségfejlesztés módszereivel kapcsolatban, melyek birtokában képesek lesznek a gyakorlatban történő alkalmazásra is.

4. Egyénre szabott, adaptált szociális támogatás

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők saját gyermekük vagy szakemberként ellátott gyermekük meghatározott problémáira megtalálják a megfelelő válaszokat.

Maximális csoportlétszám: 20 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási, tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés minősített, ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

  • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
  • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja:

A képzésen való részvétel térítésmentes,  a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.

Regisztrációs határidő: 2019.09.20. 14:00

Postai beérkezési határidő: 2019.09.25.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, hogy írja rá: 719025/2 képzés azonosító számát!

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20-3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.