Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – Budapest

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717021/3
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
Bruttó 35.000 Ft
Jelentkezési határidő
Lejárt

Képzési felhívás autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és családtagok részére

A képzési program Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által engedélyezett

“Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő  szülők, gondozó családtagok számára” címmel

A képzési program azonosító száma: 717021/3
A képzési program felnőttképzési engedély száma: E-000892/2014/D002

A képzési program célja, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok számára.

A képzési program eredményeképpen a résztvevők:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
 • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
  információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak
  megosztják saját tapasztalatikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre
 • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához
  információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az óvodában, iskolában, hogyan álljanak ki értük.
A képzési program időpontjai:

2017. november 10-11. (péntek-szombat),
2017. november 24-25. (péntek-szombat),
2017. december 2. (szombat) napokon.

Minden képzési nap 8 órás.
A képzési napok 9 órakor kezdődnek.

A képzési program órarendje innen letölthető.

A képzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja:

Bruttó 35.000 Ft/fő

Jelentkezési feltételek:
 • 3-12 év kor közötti autizmus diagnózissal rendelkező gyermek a családban
 • a jelentkező szülő vagy a gyermeket közvetlen gondozó családtag, gondozó (egy családból két résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)
 • kitöltött, és postai úton megküldött  jelentkezési lap
 • vállalt részvétel a 8 órás képzési napokon
A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lap alján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2017. november 5. 23 óra 55 perc

A visszaigazoló e-mail postai úton való beérkezés határideje:

2017. november 7. 16 óra

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 717021/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A képzési program célcsoportja:

3 – 12 év közötti autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozók, családtagok

Csoportlétszám (min.- max.):

12-20 fő, a képzés a minimális létszám elérése esetén indítható!

A képzési program tartalma:

A résztvevő korszerű és rendszerezett ismereteket és tapasztalatokat szerez az autizmus-specifikus ismeretek alábbi területein:

Alapismeretek
 • Autizmus specifikus fejlesztés – elméletek és gyakorlatok, alkalmazási lehetőségek,
 • Jogszabályi ismeretek – szülői célokkal adekvát alkalmazás, érdekérvényesítés,
 • Érdekvédelem itthon és külföldön – jó gyakorlatok, saját felelősség és lehetőségek,
 • Ellátórendszerek – egészségügyi, oktatási és szociális,
 • Egyéni szükségletek: ennek megfelelő eszközök alkalmazása, a fejlesztés módszerei az egyéni szükségletek alapján,
 • Autizmus – specifikus kommunikáció,
 • Rövid és hosszabb távú tervezés – a gyermek és a család specifikus szükségleteihez igazodó tervezés

A képzési program munkamódszereiben lehetőséget biztosít a résztvevő saját „élethelyzetéből” származó tapasztalatainak feldolgozására, ezáltal egyéni hatékonyságának növelésére a kommunikációs, konfliktuskezelési és mentálhigiénés, önismereti elemeket tartalmazó tréningmódszerek saját élményű megélése után.

A képzési program főbb módszerei:
 • Interaktív csoport munka
 • Prezentációval kísért frontális előadás
 • Interaktív előadás
A képzési program fő tananyagegységei:
Bevezetés, ismerkedés, együttműködés kialakítása, keretek meghatározása
 • Autizmus alapismeretek
 • Mentálhigiénés alapozás
 • Az autizmus elfogadása és megértése
 • Kommunikáció a mindennapokban
 • Konfliktuskezelés
 • Eltérő fejlődés – eltérő szükségletek
 • Autizmus specifikus elméletek és ráépülő terápiás eljárások
 • Érdekvédelem és jogi háttér, ellátó rendszer felépítése
 • Szülői kompetenciák, akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés), mint egy eszköz a mindennapokban
 • Zárás, értékelés
A képzési program során megszerezhető/rendszerezhető ismeretek, bővíthető kompetenciák:
 • Megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára vonatkozó alapvető jellemzőket, eltérő inger feldolgozási és gondolkodási sajátosságaikat és az ebből származó viselkedési megnyilvánulásokat a kommunikáció, a társas viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területein.
 • Elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, többek között: fejlődési zavar, minőségi eltérés a kölcsönösséget igénylő kommunikációban és szociális viselkedésben, a gondolkodás és viselkedés rugalmassága, mentalizációs zavar, tervező és végrehajtó működések zavara, szenzoros ingerfeldolgozás zavara, akadálymentes környezet.
 • Ismereteit, tapasztalatait képes értelmezni saját gyermekével összefüggésben, megismeri azokat a módszereket, melyek segítségével képes kommunikációját gyermeke szükségleteihez adaptálni, és a képzés során ezt megfogalmazni, akciótervbe foglalni.
 • Megismer olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a  saját  családjában alkalmazni tud.
 • Megismeri az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet.
 • Megismeri az érdekvédelemnek az autizmus-specifikus élethelyzet képviseletével kapcsolatos lehetőségeit és képes képviselni az autizmussal élő gyermek érdekeit szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.
 • Képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segíteni.
 • Képessé válik gyermeke autizmusával, önmaga és családja élethelyzetével összefüggésben hatékonyabb kommunikációs technikák alkalmazására és konfliktuskezelésre, melyben a nyertes-nyertes végeredmény valószínűsíthető.
A képzészárás dokumentuma:

Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A képzési program teljes időtartama alatt aktív részvétel a kiscsoportos munkák során, részvétel a képzés min. 90 %-án.

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt / nem felelt meg

A hiányzás mértéke:

összes óraszám 10 %-a, 4 óra

Megengedett hiányzás túllépése esetén: A képzési programon való jelenlétről úgynevezett Látogatási igazolás kerül kiadásra, a résztvevő Tanúsítványt nem kap.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-39; +36204463578 telefonszámon.