Tananyag kiválasztás, tartalomfejlesztés és vagy adaptáció

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
718081/23
A képzés óraszáma
6 óra
A képzés költsége
10.000 Ft+ÁFA/fő, azaz Bruttó 12.700 Ft/fő
Jelentkezési határidő
Lejárt

Az életkori sajátosságok és az élethosszig tartó tanulás (LLL) szemlélet alapelveivel

Célja a tanulási formák, valamint a tananyag tartalmának kiválasztásához szükséges szempontok megismerése, ezek alkalmazása a fejlesztő nevelés-oktatás során. Megismerni elsődlegesen azokat a szempontokat, melyek segítenek az egyéni szükségletekre épülő tanulási tevékenységek tervezésében és kivitelezésében, az individuális és csoportos tevékenységek alkalmazásának egyensúlyában, igazodva a jelenlegi közoktatási környezet adta lehetőségekhez. A résztvevők esettanulmány bemutatásán keresztül ízelítőt kapnak a fejlesztő nevelés-oktatás tevékenységeinek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapvető módszertani ismereteiről.

Tartalma

 1. Az egyéni szükségletek megismerésének lehetséges módszerei. Rövid áttekintése a jelenleg használatos felmérő eszközök tárházának, a megfigyelés módszerinek. Az eredmények rögzítése és feldolgozása, felhasználása. A feladatanalízis módszere. A fejlesztési területek célkitűzései, rövid és középtávú célok megfogalmazása, ezek kontextusai.
 2. Az egyéni fejlesztési és támogatási terv szerepe a tananyagok elkészítése során.
 3. Mit és hogyan tanítsunk akkor, ha igazodni szeretnénk minden tanuló egyéni szükségletéhez, egy igen heterogén összetételű tanulócsoport esetében? Hogyan szervezzük meg a napirendet, hetirendet? Hogyan építsük be a tervezett célokat az egyéni fejlesztő foglalkozásokba és hogyan a csoportos foglalkozásokba? A környezet – személyi és tárgyi feltételek hozzárendelése.
 4. Életkori sajátosságok. Hogyan lehet megvalósítani a súlyos intellektuális képességzavar mellett az életkori sajátosságok figyelembevételét, a tananyag témáinak kiválasztásakor.

Feldolgozás formái

 • A témák feldolgozása 1 tanulócsoport bemutatásán keresztül történik.
 • Az első és második pontban felvázolt tartalom előadás formájában kerül bemutatásra. Célja, a felmérés, és a terv/program készítés alapelveinek áttekintése, összefoglalása.
 • Az esettanulmányban lévő tanulók egyéni fejlesztési programjának bemutatása.
 • Előadás a tervezés folyamatának lépéseiről, valamint a tanulási formák kiválasztásának szempontjairól, azok jellegzetességeiről az adott célcsoport esetében.
 • Mintatervek feldolgozása csoportos formában, javaslatok megfogalmazása.
 • Életkori sajátosságokra példák, javaslatok megfogalmazása

A program időtartama

Időpont:
2018. december 15.

Időtartama:
6 óra*, 9.30 órától 15.30 – ig

(*Pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.)

Helyszín:
1138 Budapest, Váci út 191. II. emelet

Részvételi díj:
10.000 Ft+ÁFA/fő, azaz Bruttó 12.700 Ft/fő

Jelentkezési határidő:
2018. december 6.

A jelentkezés a részvételi díj beérkezésével válik érvényessé, utalási információk:

Kedvezményezett neve: FSZK Nonprofit Kft.
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Számla száma: 10032000-00322472-00000017

Közlemény: résztvevő neve és az alábbi kód: 718081-23

A befizetett részvételi díjról számla kerül kiállításra, amelyet a látogatási igazolással együtt a felkészítő napon adunk át a résztvevőknek.

A jelentkezéseknél beérkezési sorrend is van, ezért, amennyiben a jelentkező a maximum létszám elérése miatt nem tud részt venni a programon, az előzetesen átutalt részvételi díj visszautalásra kerül.

Jelentkezési feltétel:
nincs; elsősorban gyógypedagógusok, konduktorok, a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozó fejlesztésben résztvevő szakemberek számára ajánljuk.

Létszám:
10-16 fő

  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében
  Számlázási adatok:

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap.

  Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

  Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

  Kérdést szeretne feltenni?

  A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a +36307567187 telefonszámon.