Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
AUT2016
A pályázat beadási határideje

Letölthető dokumentumok


Nyertes lista

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” – AUT2016 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

2016. június 13-i beadási határidővel 41 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslatát elfogadta és az alábbi pályázatokat támogatja.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Nyertes lista

Pályázati kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
AUT2016/1 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 6 454 422 Ft
AUT2016/2 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 522 049 Ft
AUT2016/3 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 1 290 884 Ft
AUT2016/4 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 522 049 Ft
AUT2016/5 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 968 163 Ft
AUT2016/6 Autizmus Alapítvány 3 037 375 Ft
AUT2016/7 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 3 804 628 Ft
AUT2016/8 Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület 2 159 384 Ft
AUT2016/9 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány 2 339 728 Ft
AUT2016/10 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület 2 662 449 Ft
AUT2016/11 Esőemberekért Egyesület 3 980 227 Ft
AUT2016/12 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület 411 311 Ft
AUT2016/13 Önálló Másság Életminőséget Fejlesztő Alapítvány 949 180 Ft
AUT2016/14 Bárka Alapítvány 379 672 Ft
AUT2016/15 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 968 163 Ft
AUT2016/16 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 591 655 Ft
AUT2016/17 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 522 049 Ft
AUT2016/18 Fény Felé Alapítvány 226 221 Ft
AUT2016/19 Fény Felé Alapítvány 1 218 114 Ft
AUT2016/20 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 1 423 769 Ft
AUT2016/21 Bárka Alapítvány 268 934 Ft
AUT2016/22 Otthon XVI. Alapítvány 670 753 Ft
AUT2016/23 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért 3 159 977 Ft
AUT2016/24 Egyenlő Esélyekért Alapítvány 5 122 407 Ft
AUT2016/25 Egri Autista Alapítvány 854 262 Ft
AUT2016/26 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért 5 808 980 Ft
AUT2016/27 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3 482 699 Ft
AUT2016/28 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 1 031 442 Ft
AUT2016/29 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 427 131 Ft
AUT2016/30 Miskolci Autista Alapítvány 22 479 740 Ft
AUT2016/31 Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány 295 828 Ft
AUT2016/32 Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület 759 344 Ft
AUT2016/33 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 7 989 720 Ft
AUT2016/34 Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány 1 990 114 Ft
AUT2016/35 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 968 163 Ft
AUT2016/36 Küldetés Egyesület 3 482 699 Ft
AUT2016/37 Küldetés Egyesület 348 033 Ft
AUT2016/38 Küldetés Egyesület 253 115 Ft
AUT2016/39 Megoldás Közhasznú Egyesület 348 033 Ft
AUT2016/40 Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány 253 115 Ft
AUT2016/41 Megoldás Közhasznú Egyesület 174 019 Ft
Összesen: 94 600 000 Ft

2016.08.02.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
címmel

 A pályázat hivatkozási száma

AUT2016

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (fogyatékosok nappali intézményét, ápolást-gondozást nyújtó intézményt, rehabilitációs intézményt, lakóotthont, támogatott lakhatást; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:

  • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
  • segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
  • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

Támogatásban részesíthetők köre

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
  • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

A pályázat nyilvános.

A pályázó szervezeteknek külön szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be. A szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban szerepelnie kell, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás fogyatékos személyekre vonatkozik.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2016. július 1-től 2017. február 28-ig tart.

A pályázati program tervezett keretösszege

 A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.