„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” 2020

Pályázat kódja
AUT2020
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

meghirdetés napja: 2020.03.11.

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” – AUT2020 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 950 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2020. január 6-i beadási határidővel 29 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 54 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázat kódja

Pályázó neve  Település

Támogatási összeg

AUT2020/1 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért Balmazújváros 4 936 009 Ft
AUT2020/2 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány Békéscsaba 5 998 188 Ft
AUT2020/3 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET TATA 3 236 523 Ft
AUT2020/4 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 4 201 672 Ft
AUT2020/5 Egyenlő esélyekért! Alapítvány Csömör 5 316 040 Ft
AUT2020/6 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 3 774 595 Ft
AUT2020/7 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány Nyúl 1 199 638 Ft
AUT2020/8 Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület Berettyóújfalu 161 716 Ft
AUT2020/9 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért Szombathely 2 474 253 Ft
AUT2020/10 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány Győr 3 099 064 Ft
AUT2020/11 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny 2 936 613 Ft
AUT2020/12 Fény Felé Alapítvány Debrecen 1 180 526 Ft
AUT2020/13 Küldetés Egyesület Budapest 4 437 631 Ft
AUT2020/14 Egri Autista Alapítvány Eger 793 878 Ft
AUT2020/15 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 814 460 Ft
AUT2020/16 Itthon-Otthon Alapítvány Tárnok 299 909 Ft
AUT2020/17 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest 5 320 452 Ft
AUT2020/19 Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület Szolnok 161 716 Ft
AUT2020/20 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 2 133 179 Ft
AUT2020/21 Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 20 950 290 Ft
AUT2020/22 Bárka Alapítvány Dunaharaszti 323 433 Ft
AUT2020/23 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány Miskolc 793 878 Ft
AUT2020/24 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Budapest 382 237 Ft
AUT2020/25 Hajék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány Budapest 274 917 Ft
AUT2020/26 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad 10 022 708 Ft
AUT2020/27 Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárda 161 716 Ft
AUT2020/28 Gesztus Közhasznú Egyesület Záhony 323 432 Ft
AUT2020/29 Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány Miskolc 9 241 327 Ft
ÖSSZESEN: 94 950 000 Ft

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása”
(AUT2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. december 3.


A TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT.

módosítás napja: 2020.02.03.

Módosításra került a program forrása. A módosított Pályázati Felhívás és Útmutató az alábbi linken elérhető:

AUT2020 Felhívás és Útmutató


A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Nemzeti Fogyatékosságügyi- ás Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUT2020

A pályázat kirója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

MÓDOSÍTOTT! A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 600 000 Ft-ról 94.950.000 Ft-ra módosult, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

 • nappali ellátás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2020 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A Pályázati Adatlapon és a Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció.

A pályázat befogadásáról a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Benyújtási határidő: 2020. január 6.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUT2020)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a Pályázati Felhívás és Útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: aut2020@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!