Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VI.

Pályázat kódja
AUTMENTOR 2016
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 9 500 000 Ft. A forrást a 6831-4/2016 számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

A 2016. november 28-i beadási határidőre 23 pályázat érkezett.

Az értékelő bizottság javaslata alapján Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár az alábbi döntést hozta:

  • Támogatott pályázatok száma: 12 db
  • Forráshiány miatt elutasított pályázatok száma: 2 db
  • Szakmai okok miatt elutasított pályázatok száma: 3 db
  • Formai okok vagy jogosulatlanság miatt elutasított pályázatok száma: 6 db
Nyertesek listája
Pályázati kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
AUTMENTOR2016/1 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 1 100 436 Ft
AUTMENTOR2016/2 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 800 000 Ft
AUTMENTOR2016/3 Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde 400 000 Ft
AUTMENTOR2016/4 Gyöngyös Város Óvodái 794 120 Ft
AUTMENTOR2016/5 Tüskevár Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 1 200 000 Ft
AUTMENTOR2016/6 Mályi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde 800 000 Ft
AUTMENTOR2016/8 Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 300 000 Ft
AUTMENTOR2016/12 Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1 100 000 Ft
AUTMENTOR2016/16 Városi Óvodák és Bölcsőde 799 564 Ft
AUTMENTOR2016/17 Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 800 000 Ft
AUTMENTOR2016/19 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 700 000 Ft
AUTMENTOR2016/22 Pajkos Fénysugár Alapítványi Óvoda 705 880 Ft

*A nyertes lista 2017. április 12-én módosításra került egy nyertes pályázó intézmény visszalépése miatt.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
„Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VI.”
címmel

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR2016

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az integráló köznevelési intézményekben.
A pályázat célcsoportját a köznevelés azon nevelési-oktatási intézményei alkotják, melyek részt vesznek autista gyermekek, tanulók integrált – nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal együtt történő – nevelésében és/vagy nevelésében, oktatásában.

Támogatásban részesíthetők köre

Pályázatot nyújthatnak be a köznevelés azon nevelési, nevelési-oktatási intézményei, melyek:

  • alapító okiratában szerepel az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) által fenntartott intézmények esetén a szakmai alapdokumentumban kell, hogy szerepeljen az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladat,
  • az autista gyermekek ellátását integráltan, nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt végzik,
  • a 2016/2017-os nevelési évben, tanévben ellátnak autizmus diagnózissal rendelkező gyermeket, tanulót.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A többcélú intézmény (Ld.: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20. § (1) bekezdése) egy pályázónak minősül. Tehát nincs lehetőség arra, hogy egy többcélú intézmény intézményegységei külön-külön pályázzanak.

A pályázat nyilvános.

Támogatott projektek

A pályázati programban támogatható tevékenységek: mentorálás, autizmus-specifikus képzés, beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom), disszemináció. Az elszámolható költségek: mentor díjazása, mentoráltak díjazása, beszerzések, képzésen való részvétel, disszemináció. A mentorálás a pályázati program kötelező eleme.

A program forrása, a támogatás mértéke

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 500 000 Ft.
A keret forrása: a 6831-4/2016 iktatószámú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján biztosított támogatás. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: a projektbe bevont autista gyermekenként, tanulónként maximum 400 000 Ft.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 1.200.000 Ft

Önrész vállalása nem szükséges.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a megfelelő pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Helyesbítés a pályázati dossziéban!

2016. november 16-án a „Pályázati Útmutató” helyesbítésre került. A döntéshozót az oktatásért felelős államtitkárra módosítottuk a pályázati útmutató 4. pontjában és az 5. pontjában. Ezenkívül más tartalmi részt nem változott!