Integráltan tanuló hallássérült és siketvak általános iskolások részére jelnyelvi tolmácsolás biztosítása a köznevelési intézményekben

Pályázat kódja
JELKÖZOKT2020
A pályázat beadási határideje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet

”Integráltan tanuló hallássérült és siketvak általános iskolások részére jelnyelvi tolmácsolás biztosítása a köznevelési intézményekben” (programkód: JELKÖZOKT2020)

címmel

A pályázat kezdőnapja: 2020. szeptember 01.

  1.  A pályázat hivatkozási száma

JELKÖZOKT2020

  1. A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító)

  1. A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a Jtv. által biztosított évi 120 órás személyes időkereten felül személyenként a pályázati program időtartama alatt maximum 250 órában további ingyenes jelnyelvi tolmácsolás biztosítása az oktatás során, az általános iskolai integrált nevelésben-oktatásban részesülő hallássérült és siketvak gyermekek számára, az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében.

Kizárólag olyan magyarországi székhelyű szervezetek (alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet, szövetség, nonprofit szervezet)  pályázhatnak, melyek jelnyelvi tolmácsszolgálatot működtetnek.

  1. Támogatható programok, a támogatás mértéke

Az integrált formában oktatott hallássérült/siketvak tanulóknak nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás költségeinek támogatása.

A pályázatban a jelnyelvi tolmács megbízási díjára és annak közterheire, valamint azok szorosan kapcsolódó adminisztrációs költségeire lehet pályázni.

A pályázaton elnyert támogatási összeg maradványértékéből (jelnyelvi tolmácsnak továbbadott megbízási díj és annak közterheinek kifizetése utáni összeg) a pályázati program megvalósításához szükséges Munkalapok nyomtatási/másolási költsége maximum 75.000,- Ft összegben kerülhet elszámolásra.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 Egy Pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

Jelnyelvi tolmácsolásra fordítható összeg maximum 8.000 Ft/óra, közterhekkel együtt.

A támogatási összeg tervezésénél figyelembe kell venni az ellátni kívánt integrált formában oktatott hallássérült/siketvak tanulók számát és a program időtartama alatt tanulónkként maximálisan igénybe vehető jelnyelvi tolmácsolás óraszámát.

A fentiek alapján az egy tanulóra maximálisan megigényelhető támogatási összeg a program időtartama alatt 2.000.000 Ft.

 Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani.

  1. A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Lebonyolító között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

  1. Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan magyarországi székhelyű

  1.  szervezetek pályázhatnak, melyek olyan jelnyelvi tolmácsszolgálatot működtetnek, ahol integrált oktatásban részt vevő tanulókat jelenleg is ellátnak a Lebonyolító által működtetett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás keretein belül. Az ellátni kívánt tanulóknak a nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben regisztráltaknak kell lenniük, legalább a 2020/2021-es tanévtől.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be (de több tanuló után igényelhető támogatás).

A pályázat nyilvános.

  1. A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2020. szeptember 1-től 2020. december 31-ig tart.

  1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié honlapunkról letölthető: www.nfszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató című dokumentumokat!

 Benyújtási határidő: 2020. december 12. szombat

A pályázatnak legkésőbb a fenti időpontig a pályázat benyújtásának helyére be kell érkeznie.

 A pályázatot postai úton és személyesen lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Magyar Jelnyelvi Programiroda

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! Programkód: JELKÖZOKT2020

 A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint kell benyújtani.

  1. További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.

Magyar Jelnyelvi Programiroda

E-mail: vegh.marcell@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, a Pályázati Adatlap, Költségterv, Nyilatkozatok és a Munkalap című dokumentumok együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Tóth Tibor

ügyvezető