Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATÁS 2016
A pályázat beadási határideje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
feltételes pályázatot hirdet

annak érdekében, hogy megteremtődjön egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások és programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása”
címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat meghirdetésének napja: 2016. december 22.

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2016

A program forrása

A pályázatok támogatására tervezett keretösszeg: 161.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások és programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz.

A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan)

 • megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek
 • munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és szociális foglalkoztatók)
 • szakpolitika szereplői

A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan)

 • oktatási intézmények
 • fogyatékos fiatalok szülei, gondviselői
 • foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat négy komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

 1. Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása
 2. Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása
 3. Foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján
 4. Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A pénzbeli támogatásra fordítható teljes keretösszeg a négy komponens között megosztásra került, ennek megfelelően az egyes komponensekben beérkező pályázatok között maximálisan az alábbi összegek oszthatók fel:

Komponens

Tevékenységtípus megnevezése

Egy pályázó által maximálisan pályázható összeg

Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

„A” komponens

Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása

20.000.000 Ft

86.000.000 Ft

„B” komponens

Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása

6.000.000 Ft

20.000.000 Ft

„C” komponens

Foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján

4.000.000 Ft

4.000.000 Ft

„D” komponens

Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

51.000.000 Ft

51.000.000 Ft

Mindösszesen:

161.000.000 Ft

Támogatásban részesíthetők köre

A Pályázati útmutató részletesen tartalmazza a pályázók körét, valamint a pályázatot benyújtó szervezetekkel kapcsolatos elvárásokat, mely komponensenként eltérő.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázat benyújtásához szükséges teljes dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során megadott adatokat az FSZK Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót. A pályázat elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. A hiánypótlásra vonatkozó feltételeket a Pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázat postai feladásának határideje: 2017. január 23.

Helyesbítés a pályázati dossziéban!

2017. január 11-én a Pályázati Útmutató kibővült a D komponens értékelési táblázatával. Ezenkívül más tartalmi részt nem változott!

További információk a Foglalkoztatás 2016 programról

A pályázattal kapcsolatos hírek