Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása

Pályázat kódja
FSZK31699
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént. 2016. május 26-i beadási határidővel 4 pályázat érkezett Társaságunkhoz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatot támogatja 33.200.000,- Ft összegben:

 • Salva Vita Alapítvány, Budapest (kód: FSZK31699/3)

2016.07.21.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
annak érdekében, hogy a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a Világ alternatív munkaerő-piaci programok 2016. évben, megszakítás nélkül működhessenek, továbbá a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztéséhez a módszertani feltételek létrejöhessenek

A pályázat hivatkozási száma

FSZK 31699

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a Világ programok megvalósításnak és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztéséhez szükséges módszertani feltételek létrehozásának támogatása érdekében

 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel,
 • programok, tréningek szervezése, továbbá
 • a helyi közigazgatási szervek, valamint a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával módszertan kifejlesztése,

ezzel a megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá életminőségük – foglalkoztatás által történő – javításának elősegítése.

A pályázat közvetlen célcsoportjai

 • Munkáltatók: megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vagy foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók
 • Állami és civil szervezetek: azon szervezetek, melyek érintettek a rehabilitáció témájában, segítséget tudnak nyújtani a megváltozott munkaképességű személyek és munkáltatók egymásra találásában, a program céljának megvalósításában
 • Szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja
Megváltozott munkaképességű személyek

Támogatásban részesíthetők köre

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 4 lehet.
A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

 • A pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 5 évvel alapított civil szervezetek és/vagy intézmények lehetnek konzorciumi tagok. Amennyiben szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
 • Céljuk a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, programok, tréningek szervezése, módszertani feltételek létrehozása, országos kiterjesztésű módszertan kifejlesztése a megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének biztosítására, életminőségének a foglalkoztatás által történő javítására.
 • A szakmai jártasság igazolására a pályázat benyújtását megelőző 3 évben megvalósított programok/projektek során szerzett tapasztalatokról szóló nyilatkozat (3. számú) csatolása szükséges (a megjelölt pályázat és a megvalósított projekt azonosítószámának feltüntetésével). Amennyiben a konzorciumi tag átalakulással jött létre, fenti feltételeket a jogelőd szervezet is teljesítheti.

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:

 • A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázó konzorcium által kötelezően vállalt tevékenységek

 • Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés

A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása. Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerőpiac szereplőivel, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és a munkaadókkal, amelynek során cél a segítő, támogató és kezdeményező jellegű jó példák ösztönzése, ezek bemutatása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 12.000.000,- Ft

 • Segítő Vásárlás

A Segítő Vásárlás célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készített termékekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, bővítése érdekében képességeik megismertetése a közvéleménnyel, a foglalkoztatásban rejlő értékek népszerűsítése.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 11.000.000,- Ft

 • Jobb Velünk a Világ program

A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények megszervezése és megtartása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 6.000.000,- Ft

 • Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztése

A megváltozott munkaképességű személyek  foglalkoztatási volumenének növelése érdekében módszertan kidolgozása az önkormányzati/állami, a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával azzal a céllal, hogy a foglalkoztatás által javuljon a célcsoport életminősége, társadalmi befogadása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 5.000.000,- Ft

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A támogatott programok megvalósítási időszaka: 2016. január 1. – 2016. december 31.

A pályázati program tervezett keretösszege

34.000.000,-ft

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.