Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2019

Pályázat kódja
OS2019
A pályázat beadási határideje

Pályázati Útmutató módosult!

módosítás napja: 2019.06.18.

A Pályázati Útmutató 25. oldalán szereplő 2019. 04.01 -2020.03.31. közöttre megállapított térítési díjak táblázata módosult:

Órakereten felüli: 1.650 Ft/óra
egy főre eső jövedelem mértéke a nettó minimálbér 100% vagy az alatti (2019-ben 99 800 Ft alatti): 200 Ft/óra, testvér esetén 500 Ft/óra
egy főre eső jövedelem mértéke a nettó minimálbér 129 -101% közötti(2019-ben 100 000 Ft- 128 000 Ft): 400 Ft/óra, testvér esetén 800 Ft/óra
egy főre eső jövedelem mértéke a nettó minimálbér 130% feletti  (2019-ben 128.810 Ft): 600 Ft/óra, testvér esetén 1200 Ft/óra

NYERTES LISTA

OS2019

meghirdetés napja: 2019.04.26.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” – OS2019 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2019. március 11-i beadási határidővel 14 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 183.335.306 Ft támogatási igénnyel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázat kódja

Pályázó neve  Ellátási terület

Támogatási összeg (Ft)

OS2019/1 DNRE Immánuel Otthon és Iskola Hajdú-Bihar Megye

11 340 915

OS2019/4 Szimbiózis Alapítvány Borsod- Abaúj-Zemplén

9 840 915

OS2019/5 ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg

29 113 830

OS2019/6 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET Komárom-Esztergom

5 640 915

OS2019/8 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép- Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Pest megye

17 461 373

OS2019/9 Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Veszprém megye

4 620 458

OS2019/10 GEMMA ISKOLA Nonprofil Közhasznú Kft. Csongrád

5 640 221

OS2019/13 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés megye

7 440 915

OS2019/14 Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Vas

3 900 458

ÖSSZESEN:

95 000 000 Ft


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”
(kód: OS2019) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. február 7.

 

A pályázat hivatkozási száma

OS2019

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)

A pályázat célja, célcsoportja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Pályázat célcsoportja:

Közvetlen célcsoport:

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok számára 2018. évben FECSKE szolgáltatást nyújtó szervezetek;
 • egyéb, szolgáltatást létrehozni kívánó civil szervezetek.

Közvetett célcsoportja

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok;
 • 14 év alatti tartósan beteg gyermekeket otthonukban nevelő családok.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Az „Otthoni Segítés” szolgáltatói hálózatba olyan szervezeteket keresünk e pályázat útján, akik a korábbi FECSKE szolgálatot készek a fogyatékos emberek családjához közvetlenül eljuttatni. A szolgáltatás kiterjesztésének célja földrajzilag közelebb jutni a családokhoz, azaz növelni a szolgáltatás területi lefedettségét, s ezzel a szolgáltatás hatékonyságát.

A leendő partnerszervezetek a szolgáltatási hálózatba beépülve végzik a közvetlen szolgáltatást. A szolgáltató szervezetek a szolgáltatást szoros együttműködésben végzik a Lebonyolítóval, valamint rajta keresztül a szakmai módszertani hátteret biztosító KézenFogva Alapítvánnyal.

Feltételek a pályázó szervezettel kapcsolatban:

Magyarországi székhelyű, legalább egy éve bejegyzett, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Szövetség (GFO 517, 522)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

 • A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
 • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek).
 • Az elmúlt 3 évben volt legalább egy sikeresen megvalósított projekt vagy szolgáltatás, amelynek elsődleges célcsoportja a fogyatékos személyek voltak.

A pályázat nyilvános. Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. április 1-től 2020 március 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő:

2019. március 11.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2019)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti + 1 másolati példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlap Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001- 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001- 5 000 000 Ft 25 000 Ft
5 000 001-50 000 000 Ft 30 000 Ft

 

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2019) és a Pályázó nevét).

A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla-kivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: os2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Tóth Tibor

ügyvezető