Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Pályázat kódja
SKK2016
A pályázat beadási határideje

Letölthető dokumentumok

Nyertes lista

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása” – SKK2016 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

2016. augusztus 1.-i beadási határidővel 18 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 300 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Nyertes lista

Pályázati kódszám Pályázó neve Település Támogatási összeg
SKK2016/1 Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány Debrecen 1 800 000 Ft
SKK2016/2 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Debrecen 3 500 000 Ft
SKK2016/3 Csiga – Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány Szekszárd 1 100 000 Ft
SKK2016/4 Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány Miskolc 1 700 000 Ft
SKK2016/5 Kutyával az Emberért Egészségügyi – Szociális -Tudományos Alapítvány Budaörs 2 800 000 Ft
SKK2016/9 Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület Székesfehérvár 900 000 Ft
SKK2016/10 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Budapest 1 800 000 Ft
SKK2016/12 Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület Gyúró 3 500 000 Ft
SKK2016/16 NEO Magyar Segítőkutya Egyesület Budapest 3 400 000 Ft
SKK2016/18 AURA Segítő Kutya Alapítvány Bihartorda 4 800 000 Ft
Összesen: 25 300 000 Ft

2016.09.28


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
címmel

A pályázat hivatkozási száma

SKK2016

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével és terápiás kutyák alkalmazásával foglalkozó szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása is szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület), valamint terápiás kutya alkalmazása esetén az alkalmazott terápiás kutya érvényes Tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel. Terápiás kutya alkalmazása esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

A pályázat nyilvános.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot adhat be.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, valamint terápiás kutya alkalmazása költségeinek fedezésére. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya átadása a fogyatékos személy részére megtörténjen (kivéve terápiás kutya), illetve a terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének költségeire.

A pályázatban minimum 700 000 Ft, maximum 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető összesen.

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

  • vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
  • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
  • hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
  • személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft
  • terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft
  • terápiás kutyával állatasszisztált aktivitás megvalósítása: 300 000 Ft

A megpályázható támogatás mértéke a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének esetén a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ.

Tevékenység típusa Megpályázható összeg személyre bontottan
Közszolgáltatók képzése* maximum 30 000 Ft/fő
Gyermekek, tanulók érzékenyítése maximum 2 000 Ft/fő

*A pályázat keretében kizárólag akkreditált (érvényes akkreditációs számmal rendelkező) képzések támogathatóak.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető. Nem lehet olyan tételekre támogatást igényelni, melyek finanszírozása állami vagy egyéb más forrásból megtörténik.

A pályázatban önrész vállalása nem szükséges.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A támogatott projekt megvalósítási időszaka 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig tart.

A pályázati program tervezett keretösszege

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 25 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.