TÁMOP 5.4.5

TÁMOP 5.4.5-11/1 – A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása

A projekt újabb szakaszához érkezett.

Az előző projekt (TÁMOP 5.4.5/07/01) célja az egyenlő esélyű hozzáféréshez és teljes akadálymentes környezet létrehozásához eredményes és hatékony ismereteket biztosító tudásbázis létrehozása és elterjesztésének megalapozása volt. A tudás létrehozása a felsőoktatási tananyagfejlesztésben, valamint a képzési programok kidolgozásában valósult meg. A tananyagok minden olyan szakember (szakterület) részére specifikusan kialakításra kerültek, amelyek érintettek az akadálymentes környezet kialakításával, megfelelő alkalmazásával, a követelmények betartásával kapcsolatosan.

A jelenlegi projekt általános célja a fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló életvitelük és társadalmi integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának folyamatos szakmai elősegítése. Ezt a kiemelt projekt az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének és gyakorlati alkalmazásának terjesztésével kívánja elősegíteni.

A létrejött tudás alkalmazása során a fogyatékos emberek életminősége, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférése növekszik, hiszen egyre több szakember fogja hasznosítani megszerzett tudását. Így a saját szakmájukban, szakterületükön úgy módosítják tevékenységüket, szolgáltatásaikat, hogy ahhoz a fogyatékos emberek is hozzáférhessenek.

A projekt öt megvalósítási területe:

1) Az egyenlő esélyű hozzáférés tudásanyagát tartalmazó képzéseket oktató képzők képzése

A projekt korábbi szakaszában 185 fő lett felkészítve a kifejlesztett képzési programok oktatására. Jelen projekt keretében további 50 fő képzése a terv, hogy a TÁMOP 5.4.6. (A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése) pályázat keretében meghirdetésre kerülő képzési listán szereplő minden képzési programhoz rendelkezésre álljon a megfelelő számú felkészült oktató.

2) Centralizált képzések – a kisebb létszámú célcsoport számára létrehozott képzések

A képzések eredményeként 225 fő szakember felkészítése történik meg, akik viszonylag kis létszámú célcsoport számára (pl. siketvak emberek, fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott emberek…) tudnak új vagy korszerűbb szolgáltatást nyújtani. A képzések megvalósításában az FSZK konzorciumi partnere a Kézenfogva Alapítvány.

3) Az egyenlő esélyű hozzáférés tudásanyagának adaptációja a közoktatási rendszerbe

Jelen projekt keretében lehetősége van arra, hogy az előző TÁMOP 5.4.5 projekt megvalósítása során kifejlesztett felsőoktatási és felnőttképzési képzéseket a középfokú oktatási intézményekbe is adaptálásra kerülhessenek. A középfokú oktatásban az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tartalmak adaptálásával szükséges bemutatni a fogyatékosságból eredő nehézségek leküzdésének lehetőségeit különböző élethelyzetekben és területeken, úgy mint a szolgáltatások nyújtása, kultúra-, szabadidő- és sport tevékenységek egyenlő esélyű elérése területén egyaránt. A kipróbálási időszak és a tananyagok véglegesítése után egy ajánlás kerül megfogalmazásra a tapasztalatok alapján a szélesebb körű bevezetésre.

4) Módszertani kísérés a TÁMOP 5.4.6-A pályázati konstrukció nyertes pályázói számára

A TÁMOP 5.4.6-A (A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése) pályázat nyertes képzőintézményei és az oktatók az FSZK-tól, mint tananyagfejlesztőtől 25 képzés megvalósításához szakmai támogató segítséget kaphatnak módszertani kísérés formájában, amely által biztosítva lesz a képzési programok oktatási intézményekbe történő teljes értékű szakmai felhasználása. A módszertani kísérés támogatja a képzéseket, válaszokat ad a felmerülő problémákra, a specifikus dilemmákra. A módszertani kísérés formái:

  • képzésvezetői coaching
  • előzetes konzultáció és tanácsadás
  • folyamatkísérő konzultáció
  • folyamatkísérő szupervízió
  • képzésértékelő konzultáció

 

5) Mentorhálózat kialakítása

A mentorhálózat létrehozásának a célja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati program (kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1) megvalósításához szükséges szakmai támogatások biztosítása.

A pályázók a kitagolási programjuk tervezése és megvalósítása során kötelező jelleggel ESZA típusú tevékenységeket fognak megvalósítani, mint

  • az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra;
  • az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra;
  • a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére;
  • lakók komplex felmérése;
  • szervezetfejlesztés.

Az FSZK által létrehozandó tanácsadó és mentorhálózat nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatásával, szakmai tudásbázis biztosításával, szakmai műhelyek működtetésével támogatja a fent bemutatott tevékenységeket. A szolgáltatás kiterjed a pályázatírás és a megvalósítás szakaszára is. A folyamat minőségbiztosítását folyamatkíséréssel segítjük elő.

A mentorhálózat kialakításában az FSZK konzorciumi partnere a Kézenfogva Alapítvány.

A projekt időtartama:

2012. február 15. – 2014. február 14.

A 2. számú támogatási szerződés módosítás következtében a projekt megvalósításának időtartama meghosszabbodott 2014. október 31-ig.

A projekt költségvetése:

448.730.000,- Ft

A 2. számú támogatási szerződés módosítás következtében a projekt költségvetése módosult 497.122.436,-Ft-ra.

A projekttel kapcsolatos hírek