CroCoos – Előzzük meg a lemorzsolódást!

Az „Előzzük meg a lemorzsolódást! – CroCoos”  („Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving” – Szektorközi együttműködésre épülő megoldások a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében) a Tempus Közalapítvány vezetésével konzorciumi együttműködés keretében 2014. május – 2017. április között megvalósuló projekt. A szakpolitikai kísérlet három országban zajlik párhuzamosan, Magyarország mellett Szerbiában és Szlovéniában is öt-öt iskola vesz részt a projektben.

(PROJECT NR:  550453-LLP-1-2013-1-HU-KA1-KA1ECETB)

A projekt tartalma

A korai iskolaelhagyás megelőzése Európa-szerte fontos feladat. A 2020-ra kitűzött közös cél a korai iskolaelhagyók arányának  európai átlagban 10% alá szorítása. Magyarország is ugyanezt a célértéket tűzte maga elé: 2020-ra hazánkban 10%-nál alacsonyabb legyen korai iskolaelhagyók, azaz azon 16-24 éves fiatalok aránya, akik nem rendelkeznek teljes értékű szakképesítéssel vagy érettségi vizsgával.

A korai iskolaelhagyás nem egy egyszeri esemény, ami 16-24 éves korban történik meg, hanem egy hosszabb folyamat eredménye. A CroCoos projektben olyan eszközöket kívánunk fejleszteni, amelyek a lemorzsolódás, az iskolából való kimaradás korai jeleit segítik felismerni az iskolákban, és e jelzések alapján megfelelő beavatkozási formákat alkalmazni. A projektet középfokú intézmények 9. évfolyamán valósítjuk meg, mert az általános iskolából a középfokra való átlépéskor jellemzően magas a lemorzsolódók aránya.

A projekt hivatalos honlapja

A projekt munkatársai

Simonics Benjamin – projektmenedzser
simonics.benjamin@fszk.hu

Bognár Mária – szakmai vezető
bognar.maria@fszk.hu

Erdész Márta – koordinátor
erdesz.marta@fszk.hu

Győrik Edit – vezető szakértő
gyorik.edit@fszk.hu

Dr. Horváth Attila – vezető szakértő
horvath.attila@fszk.hu

Csovcsics Erika – mentor

Bartkóné Szigecsán Réka – mentor

A konzorcium tagjai

Tempus Közalapítvány – Magyarország
A CroCoos projekt konzorciumi vezetője a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment Központ

Expanzió Humán Tanácsadó Kft. – Magyarország
A projekt értékelését végző szervezet

Youth Guidance Centre (UU–Nord) – Dánia
A projektet az eddigi tapasztalataival segítő szervezet

Education Forum – Szerbia
A korai figyelmeztető rendszert kipróbáló szervezet

The Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI) – Szlovénia
A korai figyelmeztető rendszert kipróbáló szervezet

A szakpolitikai kísérletben résztvevő öt magyar pilot iskola

  • Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola
  • Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest
  • Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium
  • Paksi I. István Szakképző Iskola
  • Pogány Frigyes Szakközépiskola, Budapest

A projekttel kapcsolatos hírek