Értelmi fogyatékosság témájával foglalkozó kiadványok

Értelmi fogyatékossággal élő emberek szexuális érdeklődése – lehetőségek és döntések

David Thompson cikkének fordításában az értelmi fogyatékos emberek szexuális életének három területe kerül áttekintésre. Először az a kérdést vetődik fel, mi érdekli, milyen szexuális vágyai vannak értelmi fogyatékossággal élő embereknek – ennek kapcsán mind az önstimulációt, mind a másokkal folytatott szexuális együttlétet és párkapcsolatokat is tárgyaljuk majd. Másodsorban azt nézzük meg, milyen lehetőségei vannak értelmi…

cikk, 11 oldal, magyar
2010

Részletek

Fedezzük fel a közös pontokat!

Kommunikáció súlyosan fogyatékos gyermekekkel Andreas Fröhlich, Angela Simon „Ezzel a könyvvel az a célunk, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekek és szüleik, vagy akár más, környezetükben lévő személyek kommunikációs lehetőségeire felhívjuk a figyelmet.” Andreas Fröhlich 25 éve foglalkozik súlyosan fogyatékos gyermekekkel. A velük való kommunikáció állt mindig érdeklődésének középpontjában. Ebben a témakörben több publikációja jelent meg.…

könyv, 96 oldal, magyar
2011

Részletek

Fogyatékosság és bántalmazás

Érintettek részére készült könnyen érthető tájékoztató kiadvány bántalmazás, illetve abúzus témájában. Témáját tekintve hiánypótló, szerkezetét tekintve innovatív és úttörő a kiadvány, amely Magyarországon eddig egyedülálló módon négy különböző könnyen érthető szinten íródott, így a célcsoport valamennyi érintett tagja számára olvasható.

könnyen érthető kommunikációval készült kiadvány, 40 oldal, magyar
2017

Részletek

Gyakorlati példák különböző alap kommunikációs helyzetekre, igényekre a speciális kommunikációs szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák)

SEGÉDANYAG AZ AUGMENTATÍV ÉS ALTERNATÍV KOMMUNIKÁCIÓVAL (AAK) TÁMOGATOTT MINDENNAPOS RUTINTEVÉKENYSÉGEKHEZ A „Gyakorlati példák különböző alap kommunikációs helyzetekre, igényekre a speciális kommunikációs szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák)” c. kiadvány célja, hogy támogatást és segítséget nyújtson olyan szakembereknek, gondozóknak és családtagoknak, akik AAK-szükségletű személyekkel foglalkoznak, őket gondozzák. A kiadványt a TÁRS – EFOP1.9.1 „Szociális…

kiadvány, 55 oldal, magyar
2019

Részletek

Mindenki számít! Mindenki értékes!

Tananyagok (modulleírások, tanári-, tanulói segédletek) a fogyatékos emberek holokausztja témakörében (9-12. évfolyam): Mindenki számít! – tanulásban akadályozott tanulók számára; Mindenki értékes! – középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára. A tananyag a „XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról” projekt keretében készült el.

tananyag, magyar
2013

Részletek

MONTÁZS projekt (EFOP 1.9.2) Megvalósíthatósági tanulmány

Az érvényben lévő Megvalósíthatósági Tanulmány A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése – EFOP 1.9.2-VEKOP-16 azonosító számú MONTÁZS projekt projekttervét tartalmazza. A projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

tanulmány, 230 oldal, magyar
2018

Részletek

Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek

A kiadvány létrejöttét a Reformáció 500. támogatta. Készült az új fordítású revideált Biblia (Magyar Bibliatársulat, 2014) szövegei alapján. A bibliai idézetek könnyen érthető fordítása: Farkasné Gönczi Rita Győri Zsófia A könnyen érthető kommunikációval készült szövegek lektorálása: Domokos Gergő tapasztalati szakértő Nagy Dénes tapasztalati szakértő Bibliai válogatás: Feketéné Lakatos Edina Kristófné Máthé Ildikó Teológiai lektor: Oláh…

kiadvány, 70 oldal, magyar
2017

Részletek