Foglalkozási rehabilitáció témájával foglalkozó kiadványok

A csoportmunka alapjai

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja – figyelembe véve a szakemberek igényeit – olyan segédanyagot készített, ami azoknak a szociális szolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak ad kapaszkodót, akik csoportfoglalkozás keretein belül szeretnének ellátottjaikkal…

kiadvány, 42 oldal, magyar
2020

Részletek

A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteménye

Több fogalomtár is született az elmúlt években ezen a szakterületen, melyektől elsősorban az különbözteti meg a jelen gyűjteményt, hogy kifejezetten a munka világára, a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos fogalmakra…

kiadvány, 34 oldal, magyar
2017

Részletek

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere

Jelen tájékoztató füzet a következő eleme annak a sorozatnak, melyben a kiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek bemutatásra. Ebben a kiadványban röviden bemutatjuk az intézményrendszer szereplőit és praktikus…

kiadvány, 29 oldal, magyar
2021

Részletek

Akkreditált foglalkoztatás

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Akkreditált foglalkoztatás címmel. A füzet összefoglalja az akkreditációval és akkreditált…

kiadvány, 28 oldal, magyar
2021

Részletek

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás
Egységes szolgáltatás módszertan

A RÉV projekt keretében elkészült Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás Egységes Szolgáltatás-módszertan a hazánkban már működő foglalkozási rehabilitációs módszertanokból és alkalmazott jó gyakorlatokból kialakított egységes eljárást írja le a megváltozott munkaképességű emberek…

módszertani kézikönyv, 198 oldal, magyar
2014

Részletek

Átvezetésszolgáltatás módszertan

A RÉV projekt keretében elkészült Átvezetésszolgáltatás módszertan az akkreditált foglalkoztatóknál tranzitfoglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő átvezetéséhez nyújt segítséget mind a foglalkoztatók, mind a szolgáltatók számára.

módszertani kézikönyv, 228 oldal, magyar
2014

Részletek

Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás

A módszertani kézikönyv azzal a céllal készült, hogy az Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás elérhetővé és használhatóvá váljon minden olyan szakember számára, aki hatékony és korszerű alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást szeretne nyújtani…

módszertani kézikönyv, 216 oldal, magyar
2011

Részletek