Nevelés-oktatás témájával foglalkozó kiadványok

A küszöbön – Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

A kötet egy kutatási projekt eredményeire épül, amely az óvodai inklúzióról való tudás bővítésére, a reálfolyamatainak megismerésére, a zajló folyamatok és problémáik feltárására, s problémák megoldására vonatkozó javaslatok megfogalmazására irányult. A kutatás empirikus bizonyítékokon alapul, a szakmát és szakmapolitikát egyaránt segíti. A kötet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodáztatásával összefüggő problémákat tárgyalja az integráció, inklúzió…

módszertani kézikönyv, 177 oldal, magyar
2008

Részletek

Diáktámogató füzetek – Elrugaszkodás

A személyközpontú diáktámogatás működtetésének keretei, elemei és rendszere. Diáktámogatáson olyan segítő pedagógiai gondolkodás- és szemléletmódot értünk, mely nem a diák teljesítményét vagy felszíni viselkedését helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét, mint alakítható egészet kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a “gyógyulás”, változás és fejlődés lehetőségével. Ennek az összetett tevékenységnek a gyakorlatát mutatja be a Dobbantó program…

segédlet, 39 oldal, magyar
2009

Részletek

Diáktámogató füzetek – Startvonalon

A Dobbantó program Diáktámogató füzetek sorozatának első darabja a Startvonalon. A füzet két témával foglalkozik. Első felében a különös figyelmet és bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról szóló írások szerepelnek. A második részben arról olvashatunk, hogyan működik máshol a team-munka, miképp lehet a team-munkája sikeres, miképpen tehető hatékonyabbá a pedagógusok együttműködése, miképpen növelhető a fiatalokkal végzett munka…

segédlet, 37 oldal, magyar
2008

Részletek

Diáktámogató füzetek – Szárnyalás

A Dobbantó program Diáktámogató füzeteinek 3. része egy olyan játékgyűjtemény tartalmaz, amelyet a legkülönbözőbb helyzetben alkalmazhat a pedagógus. A játékok első fűzére az osztályközösség kialakulásának kezdeti fázisában segítheti az ismerkedést, a csoportképződést, a csoporttal való azonosulás folyamatát. A második nagyobb részben a kommunikációs készségek, kompetenciák fejlesztését segítő játékok olvashatóak. A harmadik körben olyan mozgásos játékok…

segédlet, 42 oldal, magyar
2009

Részletek

Diáktámogató füzetek – Támpontok

A Dobbantó program Diáktámogató füzeteinek ötödik részének célja, hogy – felvázolva a diáktámogatás szemléletét, működését – támpontokat, „útmutatót” adjon ahhoz, hogyan használható (sokféleképpen) ez a rendszer a mindennapok gyakorlatában. A diáktámogatás a Dobbantó program keretében kerül bemutatásra, ezért számtalan ponton kapcsolódik a program más területeihez is.

segédlet, 64 oldal, magyar
2011

Részletek

Diáktámogató füzetek – Továbblendülés

A Dobbantó program Diáktámogató füzeteinek negyedik része további segítséget szeretne nyújtani valamennyi, a dobbantós diákokkal foglalkozó pedagógus számára. Ebben a füzetben összegyűjtésre kerültek azok az állami, önkormányzati és civil szervezetek, amelyeknek célja, illetve feladata a diákok és családjuk támogatása, segítése.

segédlet, 18 oldal, magyar
2010

Részletek

Fedezzük fel a közös pontokat!

Kommunikáció súlyosan fogyatékos gyermekekkel Andreas Fröhlich, Angela Simon „Ezzel a könyvvel az a célunk, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekek és szüleik, vagy akár más, környezetükben lévő személyek kommunikációs lehetőségeire felhívjuk a figyelmet.” Andreas Fröhlich 25 éve foglalkozik súlyosan fogyatékos gyermekekkel. A velük való kommunikáció állt mindig érdeklődésének középpontjában. Ebben a témakörben több publikációja jelent meg.…

könyv, 96 oldal, magyar
2011

Részletek

Fókuszban az egyén – Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet?

Azért készült a kötetet, hogy átfogó képet adjon az egyéni fejlesztési tervvel kapcsolatos tudásanyagról, vélekedésekről, gyakorlatokról, felhasználva gyakorló pedagógusok, szülők, tanulók, intézményvezetők tapasztalatait, véleményét. Bemutat a többségi és a gyógypedagógiai intézményekben kialakult, differenciált, többszintű tanmeneti és óratervezést, az egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó jó gyakorlatokat. Ötletet ad az egyéni fejlesztési terv elkészítésének egy lehetséges algoritmusára, tartalmára, formájára…

módszertani kézikönyv, 249 oldal, magyar
2008

Részletek