Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

„Egyenlő Esélyekért! Alapítvány” magas támogatási szükségletű/súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek lakhatási szolgáltatásának ígéretes gyakorlata

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretein belül nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatokat tartalmazó tanulmányok készültek, amelyek a magas támogatási szükségletű és súlyos értelmi-, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és működtetésére vonatkozó jó példákat mutatják be. Ebben a kiadványban az „Egyenlő Esélyekért! Alapítvány” magas támogatási szükségletű/ SHF személyek lakhatási…

kiadvány, 45 oldal, magyar
2020

Részletek

„Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona” magas támogatási szükségletű/súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek lakhatási szolgáltatásának ígéretes gyakorlata

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretein belül nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatokat tartalmazó tanulmányok készültek, amelyek a magas támogatási szükségletű és súlyos értelmi-, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és működtetésére vonatkozó jó példákat mutatják be. Ebben a kiadványban az „Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona” magas támogatási szükségletű/ SHF személyek lakhatási…

kiadvány, 20 oldal, magyar
2020

Részletek

„Tovább Élni Egyesület” magas támogatási szükségletű/ súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek lakhatási szolgáltatásának ígéretes gyakorlata

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretein belül nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatokat tartalmazó tanulmányok készültek, amelyek a magas támogatási szükségletű és súlyos értelmi-, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és működtetésére vonatkozó jó példákat mutatják be. Ebben a kiadványban a „Tovább Élni Egyesület” magas támogatási szükségletű/ SHF személyek lakhatási…

kiadvány, 40 oldal, magyar
2020

Részletek

A csoportmunka alapjai

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja – figyelembe véve a szakemberek igényeit – olyan segédanyagot készített, ami azoknak a szociális szolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak ad kapaszkodót, akik csoportfoglalkozás keretein belül szeretnének ellátottjaikkal foglalkozni és célul tűzték ki az általuk segített fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek szociális készségeinek fejlesztését. Az elméletet és gyakorlati példákat is felsorakoztató füzet…

kiadvány, 42 oldal, magyar
2020

Részletek

A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteménye

Több fogalomtár is született az elmúlt években ezen a szakterületen, melyektől elsősorban az különbözteti meg a jelen gyűjteményt, hogy kifejezetten a munka világára, a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos fogalmakra koncentrál. A szakmai anyagban számos, a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos fogalmat és ezek magyarázatát gyűjtötte össze a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a meghatározások forrásának feltüntetésével. Létrejöttének…

kiadvány, 34 oldal, magyar
2017

Részletek

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere

Jelen tájékoztató füzet a következő eleme annak a sorozatnak, melyben a kiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek bemutatásra. Ebben a kiadványban röviden bemutatjuk az intézményrendszer szereplőit és praktikus ismereteket nyújtunk az eligazodáshoz. A bemutatott részterületeket (pl. akkreditált foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás) további füzetek támogatják majd.

kiadvány, 29 oldal, magyar
2021

Részletek

A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája

Elkészült a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládunk, melynek most A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája című első elemét ajánljuk figyelmébe. A kommunikációs módszertan három szorosan összetartozó, egymást kiegészítő elemből áll, melyek együttesen segítenek a kiváltási folyamatot érthetővé, transzparensé, követhetővé tenni a kommunikáció megfelelő eszközeivel.

kiadvány, 38 oldal, magyar
2017

Részletek

A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja

„A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” című szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a…

kiadvány, 160 oldal, magyar
2020

Részletek

A TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja által kifejlesztett módszertanok és képzések bővebb bemutatása

Amint az a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportjának bemutatkozó füzetében is olvasható, munkacsoportunk célja, hogy biztosítsa a hazai intézményi férőhelykiváltáshoz azokat a szakmai anyagokat, amelyek összhangban állnak az ENSZ egyezmény 19. cikkével, illetve „Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös Európai Útmutatójával”. Feladatunk, hogy kidolgozzuk azon módszertanokat, szakmai eljárásrendeket, folyamatleírásokat, amelyek javaslatokat fogalmaznak…

kiadvány, 22 oldal, magyar
2017

Részletek