Progress – Új dimenziók

A képen az Európai Bizottság logója látható. Kék háttér előtt kör alakban sárga csillagok.A „New dimension in social protection towards community based living” (Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában) című projekt célja a bentlakásos szociális intézmények kiváltásához kapcsolódóan a szociális szolgáltatások megújítására vonatkozó szakmapolitikai javaslatok (reformok) elkészítése.

A projekt 2014. augusztus 1. és 2016. július 31. között valósul meg az FSZK Nonprofit Kft. és Kézenfogva Alapítvány együttműködésében. A projektmenedzsment mellett a projekt megvalósításában kiemelt szerepet tölt be az úgynevezett Project Management Board, amelynek három tagja az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a European Expert Group on the Transition from Institutional to Community based Care delegáltja.

A projekt azonosítószáma: VP/2013/013/0057

A projekt teljes költségvetése, az önerőket is beleszámítva 227 766.83 euró.

Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában

Magyarországon 2011. óta zajlik a fogyatékos személyek ellátását biztosító bentlakásos szociális intézmények átalakítása programja, amely célja a nagy létszámú intézmények felszámolása, és közösségi alapú szolgáltatások biztosításával támogatott lakhatási lehetőségek megvalósítása. A VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” című Projekt célja pedig a bentlakásos szociális intézmények kiváltásához kapcsolódóan a szociális szolgáltatások megújítására vonatkozó szakmapolitikai javaslatok (reformok) elkészítése. A reformok összeállításához egy szakmapolitikai javaslatok elkészítését megalapozó társadalomtudományi kutatás elvégzése fog hozzájárulni.

A kutatási tevékenység célja, hogy megvizsgálja a fogyatékossággal (a definíció alatt értjük az értelmi fogyatékossággal élő, az autista és a halmozottan fogyatékos, illetve a pszicho-szociális fogyatékossággal élő embereket) élő emberek szociális védelmének költséghatékonyságát, különös figyelemmel arra a szakpolitikai törekvésre, amely a közösségi életet támogatja az intézményesítéssel szemben. A kutatás során a források (pénzbeli és természetbeli juttatások) elosztásában egymásrautaltságokat, valamint érdekeket fog kutatni, illetve azok hatásait a szociális kohézióra és az életminőségre. A kutatás értékelni fogja a jelenlegi intézmény férőhely kiváltási stratégiát, annak közép- és hosszú távú hatásait, a szolgáltatások és azok megfelelőségére, illetve kiterjesztésére, valamint a szükséges forrásokra és közkiadásokra fókuszálva. A kutatásnak vizsgálnia kell a jelenlegi bentlakásos intézmények költséghatékonyságát, valamint a költségek ellenében nyújtott szolgáltatások alapján az intézményekben és a családban / önálló háztartásban élő fogyatékos emberek életminőségét.

A kutatás célja

1) A célterületen megadott, lakhatási szolgáltatást is biztosító intézmények és családok/ önálló háztartások szociális szolgáltatásokra vonatkozó költség-haszon elemzése
2) A célterületen megadott lakhatási szolgáltatást is biztosító intézményekben és családokban/ önálló háztartásokban élő, a célcsoportba tartozó felnőtt személyek életminőségének vizsgálata.

A kutatás célterületei

Jelenleg is működő bentlakásos szociális intézmények, jelenleg az intézmény férőhely kiváltásban résztvevő intézmények, lakóotthoni szolgáltatások, támogatott lakhatást nyújtó szolgáltatások, családok/ önálló háztartások.

A kutatás célcsoportja a felnőtt fogyatékos személyek: értelmi fogyatékossággal élő, autizmussal élő, halmozottan sérült, pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek.

A kutatást közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet végzi.

A kutatás eredményei magyar és angol nyelven honlapunkon elérhetőek lesznek.

Amennyiben a Projekttel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük írjon az ujdimenziok@fszk.hu e-mail címre.

A projekttel kapcsolatos hírek