TÁRS TL PROTOKOLL

A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén véglegesítésre került „A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” című szakmai anyag, amely a szolgáltatást nyújtó szakemberek számára útmutatást kíván nyújtani a rugalmas, egyéni szükségletekre reagáló, személyközpontú szolgáltatásszervezés és szolgáltatásnyújtás terén, valamint annak érdekében, hogy a támogatott lakhatást igénybevevők életminősége pozitívan változzon , a társadalmi befogadásuk  megvalósuljon.

Az alábbiakban letölthető TL protokollt jó szívvel ajánljuk

  • azoknak a szakembereknek, akik már működtetnek támogatott lakhatás szolgáltatást;
  • azoknak a szakembereknek, akik most kívánnak létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást (akár a már meglévő szolgáltatásaikat bővítve, akár önálló szolgáltatásként);
  • mindazon szociális szolgáltatásokat fenntartók, vagy szolgáltató szakemberek számára, akik a környezetükben létrejövő TL kapcsán felkészülnek az új igényekre és azok kielégítésére;
  • azoknak az egészségügyben, védett foglalkoztatókban, a közszolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak, akiknek a támogatott lakhatásban élő fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos/pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek a kliensei lesznek;
  • azoknak a településvezetőknek, ahol TL szolgáltatások létesülnek.

Továbbá azok is haszonnal forgathatják a szakmai anyagot, akik a TL szolgáltatást igénybe veszik. Számukra láthatóvá válik a szolgáltatás tartalma, kirajzolódnak benne a saját és családjaik életperspektívái.

„A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” az alábbi linken érhető el:

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/TL-protokoll-kiadvany_2020.pdf