Fogyatékosságügyi tanácsadó – alapozó képzés-3.csoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. továbbképzési programot hirdet a

“MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001

 

Fogyatékosságügyi tanácsadó – alapozó képzés

Szociális továbbképzési rendszerben minősített szakmai tanfolyam

Szakmai tanfolyam engedély száma:

T-05-035/2017

Továbbképzési csoport azonosítója:

718053/3

Szakmai tanfolyam célja:

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör ellátásához szükséges alapismeretek, báziskészségek elsajátításának biztosítása.

Továbbképzési program célcsoportja:
Ellátási terület szerint:
 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • pszichiátriai betegek otthona
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • gondozási központ
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • fogyatékosok gondozóháza
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • pszichiátriai betegek lakóotthona
 • fogyatékosok személyek lakóotthona
 • CSGYJK, CSGYJSZ
 Munkahelyen betöltött funkció szerint
 • szakdolgozó
 • középvezető
 • magasabb vezető
 • tanácsadó
A továbbképzés teljesítésének feltétele
 1. Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % – a.
 2. Záró feladatok teljesítése.
Továbbképzési program óraszáma:

60 óra (elmélet 30 óra, gyakorlat 30 óra)

A továbbképzési program zárásának módja:

Több szintű számonkérés történik a szakmai tanfolyam alatt:

 1. A tanfolyam során megszerzett ismeretek alapján kiscsoportos szakmai dokumentum összeállítása és az utolsó alkalom előtt 1 héttel történő leadása. A kiscsoportos zárófeladatok, és értéklelési szempontok: A kiscsoportos zárófeladatok célja, hogy a továbbképzésen résztvevő szakemberek egymással intenzív együttműködést alakítsanak ki, közösen alkalmazzák a feladat elkészítésében az alapozó képzésen megszerzett tudást.
 2. Az utolsó alkalommal a megszerzett ismeretről teszt kitöltése. A záróteszt 12 kérdésből áll, legalább 10 kérdést helyesen kell megválaszolni.
Megszerezhető minősítések:

megfelelt, nem megfelelt

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

Minimum 10 fő, maximum 25 fő.

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:
 1. Bevezetés, tájékoztatás
 2. A fogyatékosságügyi tanácsadó fogalma, helye, a szociális rendszerben és a feladatai
 3. Általános fogyatékosságügyi ismeretek
 4. Fogyatékosságügyi önismeret
 5. Sérülés-specifikus ismeretek
 6. Az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete
 7. Konzultáció
 8. A CSGYJK esetmenedzsereinek, tanácsadóinak, szociális diagnózist felvevők feladatai
 9. Hálózati kommunikáció
 10. Kommunikáció és PR
 11. Érdekvédelmi és érdekérvényesítési alapismeretek
 12. Zárás (önismeret)
 13. Zárás (záró dolgozatra kapott kérdések megválaszolása, értékelés)
A szakmai tanfolyam időpontjai:
 • 2018.10.03.
 • 2018.10.10.
 • 2018.10.17.
 • 2018.10.31.
 • 2018.11.07.
 • 2018.11.14.
 • 2018.11.21.
 • 2018.11.28.
 • 2018.12.05.
 • 2018.12.12.

A szakmai tanfolyam órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

Zepter Irodaház FSZK Nonprofit Kft. székhelye, 1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja:

“MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001) a résztvevő részéről térítésmentes.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2018. szeptember 21. 24 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2018. szeptember 24.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 718053/3 (a továbbképzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:718053/3

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!