2018. évi hírek

Ismét szervezetfejlesztő műhelyek az ország több pontján

2018. október-novemberben ötödik alkalommal valósultak meg szervezetfejlesztő műhelyek az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének szervezésében. Az országosan négy helyszínen megrendezett régiós szintű szakmai események fő célja, hogy a szervezetfejlesztési és…

Elolvasom

Rendhagyó foglalkozási rehabilitációs műhelymunkák

A TÁRS Projekt, mint az intézményi férőhelykiváltás szakmai-módszertani háttértámogatója, olyan tevékenységeknek ad teret, melyek segítik a kiváltásban érintett szereplők közötti szakmaközi együttműködések létrejöttét, jó gyakorlatok megismerését, partnerkapcsolatok kialakítását és az egymástól való tanulást. A Foglalkoztatási Munkacsoport ennek szellemében szervezte meg rendhagyó régiós műhelyüléseit.

Elolvasom

JÁTSZVA TANULNI ÉS TANÍTANI – A Szegedi Tudományegyetemen jártunk SHF témakörben

A TÁRS Projekt SHF modellprogramjával foglalkozó szakmai menedzsere idén is részt vehetett a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézetének  „Súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés- oktatás módszertana” című tanóráján. A kurzus alapját az adja, hogy játszva tanuljunk közösen a súlyosan- halmozottan fogyatékos (SHF) személyekről és szükségleteikről, szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól.

Elolvasom

A közösség mint esély – konferencia a család és az önsegítés jegyében

2018. november 14-én került sor a XXII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára az Ébredések Alapítvány szervezésében, melyen a korábbi évek hagyományaihoz hűen az FSZK TÁRS Projektének szakemberei is részt vettek. A szakterület egyik legjelentősebb, évente megrendezésre kerülő szakmai szimpóziuma idén az „Innovációk a Lelki Egészség Területén” elnevezést kapta, mely ezúttal két fontos tématerületet helyezett középpontjába: a családot, illetve a címben is szereplő innovációkat.

Elolvasom

A kéthelyi kiváltás bál, avagy a bőkezűség az öröm forrása

Példaértékű összefogásról bizonyosodhattak meg mindazok, akik 2018. december 8-án részt vettek a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonának Árnyékban Alapítványa által szervezett bálon. A közösségi lakhatásra való áttérés, az új TL házakba való költözés küszöbén áll a nagyintézmény 140 lakója. A rendezvény a kiváltás támogatásának jegyében zajlott és remek alkalmat teremtett arra, hogy a környéken és a településen élő emberek ismét halljanak az intézményben élő fogyatékos emberekről, illetve az ott dolgozókról.

Elolvasom

Újabb fejlesztő eszközzel bővült a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadvány

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az Alapvető képzés című eszköz ismertetőjével bővítette a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadványát. A kiadvány már korábban megjelent az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő sorozat egyik elemeként.

Elolvasom

Ápoló-gondozó munkatársak felkészítése a kiváltási folyamatra

December 5-én zárult a TÁRS Projekt keretén belül megvalósuló Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására című képzéssorozat, amelynek során az EFOP 2.2.2-17 pályázati konstrukció által támogatott intézmények munkatársai kaptak hasznos információkat a kiváltás folyamatáról, a rájuk váró feladatokról.

Elolvasom

Elkészült a kiváltási folyamat jogi inkonzisztenciáinak vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része

Megjelent a TÁRS Projekt – EFOP 1.9.1 keretében készülő, a kiváltási folyamathoz kapcsolódó jogi inkonzisztenciák vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül működő Támogatott Lakhatások számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, és javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek csökkentésére.

Elolvasom

Tapasztalati szakértők a fogyatékosságügyi tanácsadók képzésén

Az FSZK a MONTÁZS projekt keretében a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejleszt és tesz hozzáférhetőbbé. A cél, hogy javuljon az érintettek életminősége, önálló életvezetési képességük, valamint társadalmi inklúziójuk.

Elolvasom

Újabb elemekkel bővült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat

Elérhető a „Dolgozni jó!” füzetsorozat legújabb kötete. A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának gondozásában megjelent a sorozat eddigi három kötetét összefoglaló könnyen érthető nyelven íródott munkafüzet. Ennek feldolgozásához segédanyag is készült két felhasználói kör számára.

Elolvasom