2021. évi hírek

Új, könnyen érthető kiadvány önérvényesítőknek, tapasztalati szakértőknek az SHF személyekről és önérvényesítésük lehetőségeiről

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretében igyekszik olyan kiadványokkal is segíteni a szülőket, szakembereket, érintetteket, amelyek további tudást adhatnak arról, hogy miként is lehet segíteni a magas / komplex támogatási szükségletű / súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek önrendelkezését, társadalmi részvételét. A most elkészült, „Sok segítséget igénylő emberek önérvényesítése” című füzet a sok segítséget igénylő emberek szükségleteit és mindennapjait mutatja be, illetve azon lehetőségeket, amelyekkel segíteni lehet őket önérvényesítésükben és önrendelkezésükben.

Elolvasom

A „Dolgozni jó!” füzetsorozat felhasználói visszajelzései

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a Dolgozni jó! füzetsorozatról visszajelzéseket kért a felhasználóktól. A kiadványokat forgató szakemberek véleménye szerint a füzetek a fogyatékos emberek számára széles körű ismeretanyagot adnak a foglalkoztatás területén. Tapasztalataik szerint a füzetekkel kiegészített felkészítésben részt vevő személyek kapcsolata javult, illetve kifejezőképességük is erősödött az interaktív feladatok elvégzése során. A pozitív visszajelzések hatására a TÁRS projekt a füzetekben fellelhető gyakorlati feladatok bővítését és egy új füzet megjelentetését is tervezi.

Elolvasom

Aktualizált kiadványok foglalkoztatás témában

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a projekt indulása óta támogatja az intézményben dolgozó szakembereket a foglalkoztatás fejlesztését segítő kiadványok készítésével. Az elmúlt években 15 – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató – kiadvány készült, többek között a különböző foglalkoztatási formákról, a fogyatékos személyek munkavállalásra történő felkészítéséről, a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszeréről, az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoportok működéséről, feladatairól. Az azóta bekövetkezett változásokhoz és tapasztalatokhoz igazodva most a kiadványok többsége aktualizálásra került.

Elolvasom

A TÁRS projekt újabb ápoló, gondozó képzéseket indít tavasszal

A megfelelő egészségügyi óvintézkedések mellett 2021 tavaszán folytatódnak a TÁRS projekt ápoló, gondozó munkatársaknak szóló nagysikerű képzései. A továbbképzések célja, hogy az intézményi munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL) mindennapjaiba, megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint elősegítse a kiváltási folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást.

Elolvasom

MEGJELENT AZ SHF SZEMÉLYEK KOMPLEX MOZGÁSFEJLESZTÉSÉVEL ÉS SZINTEN TARTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KIADVÁNY FOLYTATÁSA

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy újabb fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeinek szintentartása II.” címmel.

Elolvasom

Mi is itt vagyunk! – Online előadássorozat

Elindult a MONTÁZS projekt júniusig tartó, 20 alkalmas online előadássorozata, melynek keretében az érdeklődők az augmentatív és alternatív kommunikáció témaköréből hallgathatnak előadásokat és eszközbemutatón vehetnek részt. Az előadások több időpontban, hasonló tartalommal kerülnek megrendezésre. A projekt keretében egyedülálló módon, országos lefedettséggel hat módszertani központ jött létre a speciális kommunikációs igényű személyek számára. A szolgáltatások, mint a…

Elolvasom

Két új kiadvány érkezik nemzetközi foglalkoztatási jó gyakorlatokról

A TÁRS projekt szakemberei részt vettek az EASPD (Fogyatékos Személyek Szolgáltatóinak Európai Szövetsége) „Út a foglalkoztatáshoz” című online konferenciáján, melyen Európa különböző országaiból számos jó gyakorlat került bemutatásra a fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szakmai eseményen elhangzottakból a TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportja két összegző anyagot ad ki, melyek már elérhetőek társaságunk honlapján.

Elolvasom

Új kiadvánnyal bővült a “Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. A munkatársak fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak. A most elkészült kiadványban a Lámpás ’92 Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Elolvasom

Folytatódik a szakmai konzultációs sorozat a támogatott lakhatás térítési díjának megállapításához kapcsolódóan

Tavaly év végén hírt adtunk arról, hogy az EFOP-2.2.2-es intézményi férőhely kiváltás pályázatot megvalósító intézmények jelezhetik igényüket a TÁRS projekt felé, a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával kapcsolatos gyakorlatorientált, személyre szabott, egyéni konzultációs lehetőségre. A nagy érdeklődésre való tekintettel a helyszíni támogató tevékenység tovább folytatódik.

Elolvasom

Szakmai anyagok ajánlása SHF témában

A TÁRS projekt nagy hangsúlyt fordít saját kiadványainak ajánlásán túl olyan szakmai anyagok feltérképezésére és megosztására, melyek jelentősen elősegíthetik a fogyatékosságügyi területen dolgozó szakembereket a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének támogatásában. Így a következőkben olyan más szervezetek által készített hasznos kiadványokra hívjuk fel a figyelmet, melyek nagymértékben segíthetik az SHF célcsoporttal dolgozókat abban, hogy támogatásukkal kapcsolatban tájékozottabbak legyenek.

Elolvasom