Új, könnyen érthető kiadvány önérvényesítőknek, tapasztalati szakértőknek az SHF személyekről és önérvényesítésük lehetőségeiről

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretében igyekszik olyan kiadványokkal is segíteni a szülőket, szakembereket, érintetteket, amelyek további tudást adhatnak arról, hogy miként is lehet segíteni a magas / komplex támogatási szükségletű / súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek önrendelkezését, társadalmi részvételét. A most elkészült, „Sok segítséget igénylő emberek önérvényesítése” című füzet a sok segítséget igénylő emberek szükségleteit és mindennapjait mutatja be, illetve azon lehetőségeket, amelyekkel segíteni lehet őket önérvényesítésükben és önrendelkezésükben.

Az „Értelmileg súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek társadalmi befogadása” című szakmai kiadvány fordítása után igényként merült fel, hogy a kiváltásban résztvevő szereplőket – legyenek azok fogyatékos személyek vagy intézményi munkatársak, – a TÁRS projekt segítse abban is, hogy a célcsoportba tartozó, magas / komplex támogatási szükségletű / súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek (továbbiakban: sok segítséget igénylő emberek) számára is jól érthető nyelvezettel, képi kommunikációval támogatott formában kapjanak olyan információs anyagot, melyet mindkét csoport jól tud használni a kiváltásra való felkészülés folyamatában.

Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy a TÁRS és a MONTÁZS projekt keretében, tapasztalati szakértőink segítségével, könnyen érthető kommunikációval készült kiadványt készítsünk az értelmi fogyatékos személyek önérvényesítő csoportjai részére, akik a kiváltás során segíteni tudják a sok segítséget igénylő emberek érdekvédelmét.

A most elkészült, „Sok segítséget igénylő emberek önérvényesítése” című füzet a célcsoportot megszemélyesítő Panni példáján keresztül igyekszik bemutatni a sok segítséget igénylő emberek szükségleteit és mindennapjait, illetve azon lehetőségeket, amelyekkel segíteni lehet őket önérvényesítésükben és önrendelkezésükben. A kiadvány végén olyan hazai jó gyakorlatokat mutatunk be, amelyek kézzelfogható példái annak, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a célcsoportba tartozó személyek támogatott életvitelének, önrendelkezésének előmozdítására.

A kiadvány a tapasztalati szakértők/önérvényesítők számára önállóan is használható, de javasoljuk, hogy vonjanak be mentort/segítőt az anyag megismerésébe, annak érdekében, hogy a felmerülő kérdéseket együtt is át tudják beszélni. A kiváltási folyamatban résztvevők a TÁRS projekt Lakótámogatási Csoportjának munkatársaitól is kaphatnak ehhez segítséget. A TÁRS és MONTÁZS projektek szakemberei bíznak benne, hogy a könnyen érthető kommunikációval készült segítő anyagot felhasználják minél több fogyatékos személy képzésének/felkészítésének részeként is, akár az oktatási rendszer, akár érdekvédelmi szervezetek segítségével.

A „Sok segítséget igénylő emberek önérvényesítése” című kiadvány innen tölthető le:

https://fszk.hu/kiadvany/sok-segitseget-igenylo-emberek-onervenyesitese/

A segítő füzetről szóló ajánló könnyen érthető kommunikációval készült változatát innen töltheti le:

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/04/02_KEK-ajanlo.pdf

 

További információk a projektről