Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteménye

Több fogalomtár is született az elmúlt években ezen a szakterületen, melyektől elsősorban az különbözteti meg a jelen gyűjteményt, hogy kifejezetten a munka világára, a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos fogalmakra koncentrál. A szakmai anyagban számos, a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos fogalmat és ezek magyarázatát gyűjtötte össze a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a meghatározások forrásának feltüntetésével. Létrejöttének…

kiadvány, 34 oldal, magyar
2017

Részletek

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere

Jelen tájékoztató füzet a következő eleme annak a sorozatnak, melyben a kiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek bemutatásra. Ebben a kiadványban röviden bemutatjuk az intézményrendszer szereplőit és praktikus ismereteket nyújtunk az eligazodáshoz. A bemutatott részterületeket (pl. akkreditált foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás) további füzetek támogatják majd.

kiadvány, 25 oldal, magyar
2017

Részletek

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének általános folyamata

A kiadvány elsősorban vezetőknek és szakembereknek készült, akik a kiváltási folyamat tervezésétől a megvalósításon keresztül a működtetésig részt vesznek a munkában, illetve akik számára fontos, hogy megértsék a teljes foglalkozási rehabilitációs folyamatot, átlássák a lépéseket, azok összefüggéseit és mindezt bele tudják kapcsolni a komplex kiváltási folyamatba.

kiadvány, 24 oldal, magyar
2017

Részletek

Fejlesztő foglalkoztatás

A 2017-es év jelentős változásokat hozott a foglalkozási rehabilitáció jog- és intézményrendszerében. Ezek közül az egyik a szociális foglalkoztatás rendszerének átalakulása – 2017 áprilisától –, melynek hatására ma már fejlesztő foglalkoztatásról beszélhetünk. Jelen kiadványban ezen új foglalkoztatási formát és kialakításának menetét mutatjuk be lépésről-lépésre. Minden állomásnál kék keretben kiemelve a megvalósításhoz kapcsolódó praktikus tanácsokra, míg…

kiadvány, 22 oldal, magyar
2017

Részletek

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Zárótanulmány a „VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” című projekthez kapcsolódó társadalomtudományi kutatáshoz. A tanulmány alapját képező kutatás a különböző fogyatékossággal élő emberek életminőségét és ellátási költségeit vizsgálta és hasonlította össze aszerint, hogy a fogyatékos személyek családjukkal, nagy intézményben vagy lakóotthonban élnek. Ilyen átfogó és ilyen mélységű, a fogyatékos személyek…

tanulmány, 300 oldal, magyar
2016

Részletek

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan célja, hogy hosszú távon használható eszközt nyújtson a nagylétszámú intézményekben élő fogyatékos személyek szükségleteire, az intézmény saját, mozgósítható belső erőforrásaira és a céltelepülések meglévő és fejleszthető kapacitásaira építő kiváltási folyamat megtervezéséhez. Az IFKT módszertan alkalmazása és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítése egy olyan – adatgyűjtést, adatelemzést, tervezési és…

módszertani kézikönyv, 595 oldal, magyar
2017

Részletek

Intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció 2017

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció 2015-ben a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia megvalósításának első időszaka – a kapcsolódó projektekkel együtt lezárult, időszerűvé vált a tapasztalatok összegzése, a Stratégia értékelése minden érdekelt fél bevonásával, az érintett…

koncepció, 23 oldal, magyar
2017

Részletek

Kiváltás koncepció 2015

Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020 Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla, Dávid Andrea, Fehér Ildikó, dr. Juhász Péter, dr. Sziklai István

koncepció, 35 oldal, magyar
2015

Részletek

Kiváltás koncepció javaslat (2015.06)

Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez A koncepció javaslat kiindulási alapja az elmúlt időszak kiváltási tapasztalatainak többszintű értékelése volt a rendelkezésre álló kutatási jelentések által. Jelen dokumentumban az alábbi területeken teszünk javaslatot komplex intézkedések megtételére. Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla,…

koncepció tervezet, 119 oldal, magyar
2015

Részletek