2009. augusztusi szakmai hírlevél

A változatos időjárás és megszámlálhatatlanul sok kulturális program idején sokan még a nyári szabadságukat töltik, mások meg már nem is emlékeznek arra, hogy milyen volt a legutóbbi, gondtalan üdülésük. Eközben a mi munkánk tovább folytatódik, miként ez a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány alábbi szakmai hírlevelének harmadik számából is kiderül.


FELNŐTTKÉPZÉS

 

Intézmény akkreditáció

A Közalapítvány 2009. július 1-jén kezdeményezte a felnőttképzési intézményi akkreditációs eljárás lefolytatását a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél. A helyszíni szemle során a Közalapítvány kedvező elbírálást kapott, és a FAT AL-2057 lajstromszám alatt akkreditált felnőttképzési intézményként nyilvántartásba vette. Az intézményi akkreditáció elnyerése meghatározó fontosságú a Közalapítvány számára, melynek érvényessége a Határozat kiadásától számított 4 évig szól.

 

Oktatás, képzés

A büszkeségeink között számon tartott, „Komplex vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás pedagógiai szakszolgálatoknál” (OKM-3/17/2006 alapítási és OKM-2/67/2008 indítási engedélyszám, PLP-1119) elnevezésű akkreditált képzésünket terveink szerint újra meghirdetjük. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat: http://www.fszk.hu/opi/kepzes.htm


TOLMÁCSDIAGNOSZTIKA SZOLGÁLTATÁS

Ismételten meghirdették a tolmácsdiagnosztika szolgáltatást, új határidővel. A szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez. A Tolmácsdiagnosztikai szolgáltatásunkra az érdeklődő a Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet, ami megtalálható az FSZK ügyfélszolgálatán, a honlapon (www.fszk.hu), illetve Páter Tünde (a Magyar Jelnyelvi Programiroda vezetője) – erre irányuló külön kérésre –, e-mailben, vagy faxon is továbbítja az érdeklődőknek. A portfolió anyagot (DVD-n, CD-n, video kazettán rögzítve) az FSZK címére lehet megküldeni. A diagnoszta nyelvész, részletesen, kidolgozott szempontrendszer alapján elemzi a portfolió anyagot. Ezek után az előre megbeszélt időpontban a diagnoszta és a szolgáltatást igénybe vevő személyes találkozás keretében közösen elemzik a látottakat, illetve a diagnoszta által elkészített javasolt fejlesztési tervet. További részletek: http://www.fszk.hu/mjp/palyazatok.htm


KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

SZAKKÉPZÉS  és a DOBBANTÓ

A Dobbantó programban az augusztus a tanévkezdésre és az első dobbantós diákcsoportok fogadására való felkészülés jegyében telt/telik.

 

A felkészülést segítő programok

Augusztus 13-15. között befejeződött a dobbantós pedagógusok munkáját közvetlenül támogató „változást segítő mentorok” képzése. Szeptembertől a programra való felkészítésüket a havi rendszerességgel sorra kerülő esetmegbeszélő találkozások sora váltja fel.

A programban érintett pedagógusok augusztus 25-26-án ún. regionális találkozón vesznek részt. E találkozásnak három dobbantós iskola, a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium; a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola; valamint a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ad helyet. Egy-egy intézmény további négy dobbantós partneriskola programban érintett pedagógusait fogadja, így egy-egy helyszínen várhatóan 30 pedagógus készül az első igazi dobbantós tanévkezdésre. Az iskolai helyszín egyben lehetővé teszi, hogy a vendégek közvetlenül megláthassák, hogy a vendéglátók hogyan alakították ki a tantermet, milyen feltételekkel fogadják a tanulókat – és persze rögtön elindulhat erről is a tapasztalatcsere, beszélgetés. A két nap során a tanévindítás gyakorlati kérdéseinek megbeszélése mellett a kidolgozott modulokkal való ismerkedés, a modulok kidolgozóival való konzultációk adják a program gerincét, és természetesen a Dobbantó egyik más programoktól való különbözőségét jelentő, az egyéni ütemterven alapuló fejlesztést segítő programelemek használatba vételének megkezdése.

A regionális pedagógus találkozók egyik napján az érintett iskolák vezetői is összegyűlnek. Ők a tanévkezdés, ahol szükséges, az elinduláshoz szükséges további diákok toborzásának kérdéseivel foglalkoznak, persze mindezekre vezetői szemszögből tekintve.

Taneszközök, segédanyagok

A szakmacsoportos modulok egy része kivételével augusztus folyamán nyomdába került az összes olyan tanári és tanulói eszköz, amire a tanév folyamán szükség lehet. Ezek egy része már augusztus 24-ére, a többi pedig szeptember 1-jére az iskolákba is megérkezik. A pedagógusok nemcsak nyomtatva férhetnek az eszközökhöz. A Dobbantó program által használt Moodle keretrendszer segítségével szeptember 1-jétől már digitálisan is letölthetik az anyagokat. Ezek az elkészült taneszközök még nem véglegesek, a program és a modulok kidolgozói számítanak a modulokat felhasználó pedagógusok alkotó észrevételeire, megjegyzéseire. A 2010-2011-es tanévre véglegessé váló taneszközök már nyilvánosan is hozzáférhetőek lesznek.

A nyomtatott taneszközöket filmek-filmrészletek, hangfájlok és a pedagógusok által használható PowerPoint prezentációk is kiegészítik. Az a DVD, amelynek tartalmára közvetlenül a tanévkezdés első két hetében lesz szükség, a nyomtatott taneszközökhöz hasonlóan a regionális találkozóra már a pedagógusok kezébe kerül, más részük szintén szeptember 1-jére érkezik meg.

Nyomtatott formában is elkészült három további anyag: A Dobbantó program pedagógiai koncepciója, az Ajánlások az együttnevelés megvalósításához – segédlet befogadó pedagógusoknak és a Módszertani kézikönyv a Dobbantó projektben megvalósuló Job Shadowing tevékenység megszervezéséhez és lebonyolításához. Ez a három anyag – más módszertani anyagokkal és projektdokumentumokkal együtt – szeptember 1-jétől a program honlapján is hozzáférhetőek a szélesebb nyilvánosság számára: www.fszk.hu/dobbanto


FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

 

ALTERNATÍV MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSA

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2009. évben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány végzi az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatását biztosító pályázat lebonyolítását.

A program célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskereső emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének biztosításával.

A pályázati kiírás négy alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás támogatását teszi lehetővé:

„A” komponens Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M program)
„B” komponens Látássérült személyek elemi rehabilitációjára épülő foglalkozási rehabilitációja
„C” komponens „Támogatott Foglalkoztatás©” szolgáltatás
„D” komponens Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás

A pályázati felhívás az SZMM, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a Közalapítvány szakembereinek szoros együttműködésben került kialakításra, ezáltal lehetővé téve az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek további, folyamatos támogatását. A közel negyven szervezet összesen 464 millió forintos pályázati keretösszegre nyújthat be pályázatot.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megtalálható a http://www.fszk.hu/rpi/palyazatok/4961/index.htm oldalon.

KUTATÁS

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) közelmúltbeli kérdőíves kutatásából kiderült: a látássérültek későbbi, rehabilitációs ellátását nehezít, hogy a szemész szakemberek viszonylag ritkán ajánlják betegeiknek a Regionális Rehabilitációs Központok szolgáltatásait. A „Szembetegségek megelőzéséről és a látássérült személyek rehabilitációjáról” című elemzés 2009 júniusában felmérte, hogy milyen arányban jutnak el a betegek a szemészorvosokhoz, illetve milyen kapcsolatban állnak a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) által koordinált elemi és foglalkozási rehabilitációt végző regionális központokkal. A magyar szemészorvosok szerint az országos szűrőhálózat működtetése és a lakosság felvilágosítása évente 1200-1800 ember látását mentené meg. Az eredmények rámutatnak, hogy az orvosok szerint a betegek 29,9%-a nem megy időben szakorvoshoz azokban az esetekben, ahol emiatt súlyos látáscsökkenés vagy teljes látásvesztés alakulhat ki. Ezzel összefüggésben a szemészek válaszai szerint az országos szűrőhálózat működésével és a lakosság jobb felvilágosításával évente 1200-1800 ember látását lehetne megmenteni (éves szinten 4-6000 ember veszíti el a látását). A 193 válaszadó közül a megkérdezettek 95%-a gondolta úgy, hogy a cukorbetegség; 79%-a, hogy a glaucoma és 58%-a, hogy az időskori makula degeneráció esetén lehetne elkerülni a súlyosabb következményeket valamilyen eljárással. Az egészségügyi rehabilitációt az FSZK által koordinált elemi és foglalkozási rehabilitáció követi a látássérült személyek ellátásában, előbbi felkészít többek között az önellátásra, közlekedésre, a számítógép használatára; utóbbi a munkavállalásra. 2005-ig Budapesten hetven látássérült jutott ellátáshoz, vidéken egyáltalán nem volt szolgáltatás. Áttörést jelentett, amikor 2008-ban nyolc országos központtal kiépült a regionális rehabilitációs hálózat, 2009-ben pedig további egy központ létesült. Ennek köszönhetően az ellátottak száma a 2009-es adatok szerint 400-500 főre, a korábbiak 6-7 szeresére emelkedik. A szemészorvosok válaszai alapján a rehabilitációs központok és az egészségügyi intézmények esetében legnagyobb arányban az állami fekvőbeteg ellátásban (66,7%) van együttműködés, a legkevésbé a szakrendelők esetében (17,1%). Tehát a szemészek jelentős része nem irányítja tovább a betegeket a rehabilitációt végző regionális központokhoz. Ehhez – a szemészorvosok válaszai szerint – elsősorban személyes tapasztalatra és információra lenne szükségük a rehabilitációs központok tevékenységeiről és eredményeiről. A két szegmens hatékonyabb együttműködése szükséges, hogy a látássérültek jelentős része ne maradjon ki a társadalmi integrációt segítő rehabilitációs rendszerből, ezáltal jobb egészségi, mentális és egzisztenciális színvonalon élhessen.


AZ FSZK SZAKMAI MÉDIAFIGYELŐ SZOLGÁLATA

 

FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM

Megjelent a „Fogyatékosság és Társadalom” című új fogyatékosságtudományi és gyógypedagógiai szakmai folyóirat. A folyóirat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar és az ELTE Eötvös Kiadójának gondozásában készül, Dr. Mesterházi Zsuzsa és Könczei György szerkesztésében. A magas szakmai színvonalú kiadványban fogyatékosságtudomány és a gyógypedagógia legfrissebb kutatási eredményeit, a szakmapolitika meghatározó dokumentumait elemző rovatok mellett, vitaindító Fórum és Szemle is olvasható. A rovatvezetők: Marton Klára, Gombos Gábor, Verdes Tamás, Zászkaliczky Péter, Hernádi Ilona, Márkus Eszter. A folyóirat – melyből a 2009. évben további két szám jelenik meg –, 2000 Ft előfizetési díjjal megrendelhető az info@eotvoskiado.hu e-mail címen, vagy postán: ELTE Eötvös Kiadó, 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. címen. Ajánljuk minden FSZK-partnerünk figyelmébe!


A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány


FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél első évfolyamának harmadik száma (2009/08.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2009. szeptember 15.

Tisztelt Felhasználónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

 Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

 Központi fax: (+36 1) 450 3235

Ha nem kíván a jövőben ilyen hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.