2009. decemberi szakmai hírlevél

A közeledő karácsonyi ünnepek és az évvége mindig és mindenhol a számvetés ideje –, így van ez nálunk is. Elemi rehabilitáció, folyamatos értékelés és önellenőrzés, integrációt segítő mentorképzés, kutatásokra épülő információ és tapasztalatcsere, minőségbiztosítási elvek szerinti hétköznapi gyakorlat, valós igények szerinti felnőttképzés – ezek voltak a mi munkánk legfontosabb módszertani kulcsszavai, az elmúlt hetekben is.

Örömmel fogadjuk a hírleveleinkben közölt munkafolyamatokkal és információkkal kapcsolatos értékes hozzászólásait és reagálásait.

Egyenlő esélyű hozzáférés

A TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt projekt idén ősszel szervezett országos roadshow-ja sikeresen lezárult. A roadshow-k alkalmával felnőttképzési és felsőoktatási intézmények számára hasznos, színes ismeretanyagot kínáltunk a kiemelt projekttel kapcsolatban. A részvevők száma változó volt, de kijelenthető, hogy nagy érdeklődés mutatkozott a megjelent képző intézetek részéről a kiemelt projektben kifejlesztett képzési anyagok, tudásbázis iránt.

A TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt projekt keretében elkészült a projekt fenntarthatóságának lehetséges és ajánlott módszereit leíró stratégiai tanulmány. A tanulmány kitér a képzési programok ismertté tételére, a tananyagok disszeminálására, a képzők képzésére, a képző intézmények részéről történő befogadási lehetőségekre, a tudásbázis működtetésére. A stratégiai tanulmány ezen kívül ajánlásokat tartalmaz a TÁMOP 5.4.6 pályázati felhívás tartalmára vonatkozóan.

Sikeresen vett részt 2009. december 3-án a Közalapítvány a Civil Licit esélyegyenlőségi árverésesen. Az árverés keretében a könnyen érthető kommunikáció módszerének képzési programjának cégekre adaptált változatát 250.000 Ft-ért értékesítettük. A szolgáltatást a GIBBS Hungary cég vásárolta meg, így lehetősége nyílik egyszeri alkalommal a megnevezett képzés lebonyolítására.

Komplex rehabilitáció

2009-ben több témában indult műhelymunka, szolgáltatásfejlesztés, szakemberképzés. Kiemelten foglalkoztunk a kora gyermekkori intervenció, a szülősegítés, a gyógy-lovaglás, gyógy-úszás, a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek oktatása, a komplex pedagógiai diagnosztika, a középiskolai integráció kérdéseivel, a szakiskolai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások összehangolásával, az integrációra való felkészülés, a cohleáris implantáció protokolljával, a hallássérültek és autisták ellátórendszerének fejlesztési kérdéseivel. Támogattuk a látássérültek elemi rehabilitációját és a foglalkozási rehabilitáció szakembereinek továbbképzését. Közreműködtünk az Esélyegyenlőségi Útmutató elkészítésében, indikátorok és adatgyűjtés szempontjainak kialakításában. Kiadványaink népszerűsítésével, elérhetőségének biztosításával is segíteni kívántuk a területi munkát és információáramlást. Cikkekkel, rádióinterjúkkal kívántuk felhívni a figyelmet egy-egy témára. Több meghívást kaptunk konferenciákra, szakmai találkozókra, melyeken szívesen vettünk részt és az ott megismert problémákat összegyűjtöttük, úgy, mint a jó gyakorlatokat és a programjaink fejlesztésekor folyamatosan építjük be. Ahogy eddig is, a jövőben is a területi igényekből kiinduló fejlesztéseket kívánunk végezni.

LAKÓOTTHONI PÁLYÁZAT

Fogyatékos személyek részére lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2010. évi egyszeri kiegészítő támogatásának nyújtására nyílt lehetőség a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A 2009. november végén meghirdetett pályázat igen gyors lebonyolítást igényel a lakóotthonok folyamatos és biztonságos működésének, és ezáltal az igénybevevők számára a zavartalan ellátás garantálása és a korszerű szolgáltatás erősítése miatt. A pályázatokat 2009. december 10-ig nyújtották be a szervezetek, a Közalapítvány a támogatási javaslatot 2009. december 23-ig meghozza, majd a miniszteri döntés után a támogatási döntésről legkésőbb 2010. január 5-ig értesíti a pályázókat.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 188.000.000 Ft.

A pályázati dokumentáció: http://www.fszk.hu/rpi/palyazatok/4991/index.htm

DOBBANTÓ

2009. november 5-6-án kétnapos vezetői értekezletet tartott a Dobbantó Pilisborosjenőn. A vezetői találkozó alapvető célja volt a programban résztvevő intézmények vezetői és a program menedzsmentje közötti információcsere elősegítése. A vezetői találkozó témái között szerepelt az egyes intézmények fejlesztési stratégiájának helyzetéről való konzultáció és az egyéni megközelítésen alapuló fejlesztés vezetői feladatairól zajló beszélgetés.

November 27-28-án, ugyancsak Pilisborosjenőn kétnapos konzultációt szervezett a Dobbantó projektiroda a fejlesztésben résztvevő munkacsoportok tagjai számára, amelyen megtárgyalták az iskolalátogatások tapasztalatait, valamint a program működéséről, fejlesztéséről cseréltek információt a résztvevők. Véglegesítették a Dobbantó Minőségirányítási Rendszerének kereteit, kidolgozták a modulok korrekciójának programját.

SZÜLŐK SEGÍTÉSE

A Közalapítvány Kuratóriuma döntött arról, hogy a Szülősegítő szolgáltatások fejlesztése (3921) program keretében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően pályázati úton kívánja a Közalapítvány a szülősegítő szolgáltatásokat működtető szervezeteket, intézményeket támogatni. A pályázatok támogatására fordítható keretösszeg 7.029.000 Ft. A támogatott szolgáltatási formák: szülőklub, szülőtanfolyam, szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozások, tanácsadás, párterápia, családterápia, pszicho-dráma csoport, apaklub, szülők napja, családi napok. Támogatásban részesíthetők köre: közoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, civil szervezet.

A megvalósítási időszak: 2010. január 1. – 2010. április 15.

Egy pályázó által maximálisan pályázható összeg: 200.000 Ft.

A pályázati felhívásra 79 darab pályázat érkezett. A pályázók által igényelt támogatási összeg: 15 627 198 Ft. A szülősegítésbe bevont szülők gyermekeinek száma 1247 fő.

A támogatásra javasolt pályázatok száma (régiónkénti bontásban):

Dél-Alföld: 7, Dél-Dunántúl: 5, Észak-Alföld: 5, Észak-Magyarország: 5, Közép-Dunántúl: 3, Közép-Magyarország: 9, és Nyugat-Dunántúl: 3 pályázat.

IRÁNYÍTÓ TESTÜLET

2009. november 19.-én Zalaegerszegen aláírták azt a háromoldalú együttműködési megállapodást, amely az alternatív munkaerő-piaci programokat megvalósító civil szervezetek működésének támogatása, szakmai fejlődésének elősegítése érdekében jött létre.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kötött létrejött megállapodás szerint a közösen, együttműködésben segítik a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját annak érdekében, hogy a megfelelő szintű komplex munkaerő-piaci szolgáltatások országosan elérhetők legyenek.

A szakmai ügyek stratégiai és operatív irányítására és a közös döntéshozatal támogatására héttagú Irányító Testületet hoztak létre, mely országosan egyedülálló kezdeményezésként kelt életre.

A Közalapítvány egyik programja keretében jelenleg négy alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás támogatását végzi:

1.    Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességű munkavállalóknak (4M program)

2.    Látássérült személyek elemi rehabilitációjára épülő foglalkozási rehabilitációja

3.    „Támogatott Foglalkoztatás©” szolgáltatás

4.    Komplex munkaerő piaci szolgáltatás

Erről a témáról részletes felvilágosítás kérhető Nagy Zsuzsa programmenedzsertől, a nagy.zsuzsa@fszk.hu címen.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél első évfolyamának hetedik száma (2009/12.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2010. január 15.

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)