2009. novemberi szakmai hírlevél

Elemi rehabilitáció, folyamatos értékelés és önellenőrzés, integrációt segítő mentorképzés, kutatásokra épülő információ és tapasztalatcsere, minőségbiztosítási elvek szerinti hétköznapi gyakorlat, valós igények szerinti felnőttképzés – ezek a mi mindennapos munkánk módszertani kulcsszavai, miként ez a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének hatodik számából is kiderül. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

Egyenlő esélyű hozzáférés

2009. november 9-én a Magyar Országgyűlés 359 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt.

A törvény egyik legfőbb tartalmi eleme, hogy rögzíti a magyar jelnyelv önálló, természetes nyelvként való elismerését illetve kimondja, hogy a hallássérültek közössége nyelvi kisebbség.

A hallássérült és a siketvak emberek tanuláshoz való jogát kiemelten kezeli a jogszabály, többek között a hallássérült, illetve siketvak gyermekek, tanulók számára létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben a magyar jelnyelv vagy speciális kommunikációs rendszer oktatása kötelező lesz 2017. szeptember 1-jétől.

A törvénynek köszönhetően átlátható, stabil jogi és pénzügyi háttere lesz a jelnyelvi tolmácsszolgálatoknak.

A törvény előkészítői építettek a Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programirodájának több éves tapasztalataira és a jövőben is számítanak a Közalapítvány aktív szerepvállalására.

Október és november folyamán is folytatódott a TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt projekt országos roadshow-ja. Ennek keretében felnőttképzési intézmények, illetve a felsőoktatási intézmények számára hasznos, színes ismeretanyagot kínál a kiemelt projekttel kapcsolatban. A kiemelt projekt keretében, a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv folyamatos érvényesítésének érdekében 2009. október 21-én tartottuk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetei számára a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató fórumot, amelyen a tavasszal lebonyolított kísérleti képzések tapasztalatait osztották meg velünk a szervezetek szakemberei, valamint bemutattuk a projekt során beszerzésre került eszközparkot.

A roadshow november helyszínei: Debrecen (november 5-6.), Pécs (november 12-13.), Miskolc (november 16-17), Budapest (november 26., és 2010. január 28.)  A roadshow-val kapcsolatos részletes információkkal és a konkrét helyszínekkel kapcsolatban a programiroda munkatársai folyamatos tájékoztatást nyújtanak minden érdeklődő számára.

Komplex Rehabilitáció

Sikeresen lezárult a Közalapítvány „Sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai integrációját segítő mentor kidolgozásának támogatása” című pályázati programja. A pályázati programban olyan, a pályázó osztályközösség által kidolgozott közösségépítő programok megvalósítását támogattuk, mely segíti a középiskolai oktatásban integráltan résztvevő sajátos nevelési igényű tanuló(k) iskolai beilleszkedését, befogadását, a kortárscsoporton belül a segítő, odaforduló szemlélet kialakítását. A pályázati program tapasztalatainak és eredményeinek bemutatására három helyszínen – Budapest, Lengyel, Hajdúböszörmény – Szakmai Napokat is szerveztünk.

A „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” (3921) címmel meghirdetett programunkra 79 pályázó adta be pályázatát. A támogatott pályázók körét a 2009. december 10-én összeülő kuratórium határozza meg. A pályázati eredményeket 2009. december 10-ét követően közzétesszük honlapunkon, és ezzel egy időben minden egyes pályázónkat írásban is értesítünk.

Dobbantó program – Új pedagógiai támogató füzetek az innovatív szakképzésért

Két új, a Dobbantó programoz kapcsolódó füzet készült el. A „Munka-könyv” zsebkönyv diákoknak munkáról, munkavállalásról c füzet diákoknak szól, a munkavállalással, munkaszerződéssel, a munkavállalók jogaival és kötelességeivel, továbbá a bérezéssel, munka- és pihenőidővel kapcsolatos szabályokat foglalja össze a diákok nyelvén. A munka világa tájékoztató kiadvány a pedagógusok számára készült. Konkrét, gyakorlatias információk segítségével ad rálátást a munkaerőpiac egészére.

Mindkét kiadvány egyelőre elektronikus formában olvasható a Dobbantó honlapján:

http://www.fszk.hu/dobbanto/index.htm

Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése programunk célcsoportjait a fogyatékos személyeket otthonukban ellátó szülők, nevelők alkotják, akik munkavállalása állandó felügyeletet igénylő gyermekük gondozása miatt ütközik akadályokba. A többlépcsős program állomásai egy kétkomponenses kutatás, illetve egy kísérleti jellegű munkaerő-piaci program kidolgozása és tesztelése. A záró-tanulmányok 2009. november 30-ig készülnek el. A programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu e-mail címen.

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek foglalkoztatását és rehabilitációját biztosító majorságok fenntarthatóságának támogatását célzó program lezárult. A program során Közalapítványunkon keresztül három autista majorság fenntarthatóságának támogatásához járult hozzá a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Támogatásban részesült az Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete által létesített és működtetett Csókakői Autifarm, a Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány Baráthegyi Majorsága és az Autista Segítő Központ Boróka Majorsága. Mindhárom szervezet teljesítette a támogatási szerződésekben kikötött indikátorokat, az AGYSZE 7, a Szimbiózis Alapítvány 14, az ASK 26 fő autista, illetve megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását tudta biztosítani. A beruházások mezőgazdasági területeket, illetve a majorságok internetes megjelenését érintették, melynek eredményeként ma már mindhárom szervezet önálló arculatú honlappal rendelkezik (www.autifarm.hu, www.barathegy.com és www.autista.hu).

A program részletesebb eredményeiről információ kérhető a program menedzserétől Giflo H. Pétertől (giflo.peter@fszk.hu)

Megjelent az Országos Autizmus Kutatás (OAK) zárójelentése. A 2008 szeptembere és 2009 májusa között zajló munka az FSZK társfinanszírozásával valósult meg. A Jelenkutató Intézet és Alapítvány az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) együttműködésben az autista személlyel élő családok helyzetét vizsgáló szociológiai adatfelvételek lebonyolítását végezte. A komplex szociológiai vizsgálatban három módszerrel – kérdőíves, interjús és fókuszcsoportos felméréssel – vizsgálták az autizmussal élő személyek és családjaik helyzetét.

A tanulmány hozzáférhető a Közalapítvány weblapján:

http://www.fszk.hu/fszk/tudastar/kutatasok/hazai/hazai_kutatasok.htm

KITEKINTŐ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2009. december 3-án rendezi meg Kitárt Ajtók Ünnepe című programját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából. A rendezvény célja nem csupán az ünneplés, arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a fogyatékos emberek elfogadásának, befogadásának, életminőség-javításának elengedhetetlen előfeltétele a kölcsönös „ajtónyitás”egymás irányába társadalmi szinten is.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél első évfolyamának hatodik száma (2009/11.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2009. december 15.

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)