2010. áprilisi szakmai hírlevél

Bár az időjárás változékony, mi azonban változatlan kedvvel jelentkezünk újra, hogy beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének tizenegyedik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

 

Magyarországon több mint 600.000 fogyatékos ember él.

Támogassa Ön is adója1%-val munkánkat.

Segítsen, hogy fogyatékos társaink esélyegyenlősége ne csak álom maradjon!

Adószámunk: 18127492-1-41

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2010. április 16-án Dr. Mesterházi Zsuzsa professor emeritus tartott előadást munkatársainknak a gyógypedagógia elméleti irányzatairól.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

Egyenlő esélyű hozzáférés

Meghívó szakmai napokra

Az FSZK az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatásának bemutatására irányuló szakmai napokat rendez az ország 5 különböző pontján.  A közoktatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre is kiemelt figyelmet fordítva szeretnénk bemutatni a fejlesztő iskolák működését, és gyakorlatát. A szakmai napok az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre: 2010. április 20. Debrecen, április 28. Pécs, április 29. Eger, május 3. Győr és május 4. Kaposvár.

További információ az alábbi linken elérhető: http://www.fszk.hu/opi/info.htm

A részvétel ingyenes, várunk minden kedves érdeklődőt!

Tolmácsdiagnosztika szolgáltatás

A szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló esetleges hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez.

Jelentkezni az FSZK ügyfélszolgálatán, illetve a honlapon található Jelentkezési lap kitöltésével lehet. Külön kérésre Páter Tünde, a Magyar Jelnyelvi Programiroda vezetője e-mailben vagy faxon is továbbítja az érdeklődőknek. További részletek:

http://fszk.hu/mjp/tolmacsdiagnosztika.doc

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Szakiskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás

A kísérleti program célja a fogyatékkal élő fiatalok átvezetése a szakképző intézményből a munkaerőpiacra. A program megvalósításában a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium balassagyarmati és nyíregyházi tagintézménye vesznek részt. A szolgáltatás a Salva Vita Alapítvány által kidolgozott Támogatott Foglalkoztatás® módszertanára épül, a szakmai támogatást és monitoringot is az alapítvány látja el. A programba olyan, a szakiskolában végzős és már végzett fiatalokat vonnak be, akik kellő felkészítéssel és megsegítéssel képességeik és tudásuk alapján megállják a helyüket a nyílt munkaerőpiacon is. Az iskola komplex segítséget nyújt nekik ebben. A programról bővebb felvilágosítás kérhető Bay Gábor programmenedzsertől a bay.gabor@fszk.hu címen.

Elektronikus naplók a Dobbantó honlapján

A Dobbantó program keretében a résztvevő iskolák pedagógusai a tanévkezdésétől kezdve elektronikus naplókban folyamatosan rögzítik az egyes tananyagrészek, foglalkozások során szerzett tapasztalataikat. Ezek számos információt adnak a tananyagok (modulok) fejlesztői, illetve a Dobbantós pedagógus közösség minden érdeklődő tagja számára a diákok tanulási tevékenységéről, fejlődéséről. Az FSZK honlapján lévő Dobbantó alhonlapon regisztráció után minden külső érdeklődő betekinthet ezekbe a sok információt adó, modulonként rendszerezett, jelenleg már közel 150 naplóból álló dokumentumba. Ugyancsak folyamatosan felkerülnek erre az e-felületre és nyilvánosan elérhetővé válnak azok a tanulmányok, elemzések, amelyeket – a féléves iskolai beszámolók részeként – a pedagógusok írtak a programmal kapcsolatos reflexióikról, eddigi általánosítható tapasztalataikról. Elérhetőség, regisztráció igénylése: http://www.fszk.hu/moodle

A foglalkozási rehabilitáció módszertani kérdései

Közalapítványunk koordinálásával 2009-ben készült el a „Foglalkozási rehabilitáció módszertani kérdései” című kiadvány, amely körképet ad a komplex rehabilitáció uniós és magyarországi jogszabályi hátteréről, intézményrendszerező, és naprakész, a változásokat folyamatosan követő információkkal szolgál a foglalkozási rehabilitáció állomásairól, annak szabályozásáról. A módszertani jegyzet a közelmúltban aktualizálásra került dr. Horesnyi Julianna, Lechnerné Vadász Judit, Zölde Mónika szerzők, Szellő János szerkesztő, valamint Lombos Judit, a Közalapítvány munkatársának közreműködésével. A kiadvány regisztrációt követően elérhető a http://foglrehab.fszk.hu internetes felületen.

Tavaszi roadshow-k az Autizmus Stratégiai Munkacsoport szervezésében

Öt helyszínen kerül megrendezésre Közalapítványunk és az Autisták Országos Szövetsége által szervezett roadshow, amely a Munkacsoport eddigi eredményeit és hosszú távú terveit hivatott ismertetni. Az előadássorozat egyik alapgondolata az autizmussal élők helyzetének segítésében való szülői és szélesebb társadalmi részvétel lehetősége, a társadalmi konszenzus üzenetének közvetítése. A rendezvények lebonyolítása egy-egy helyi, autizmussal élő személyeket ellátó szervezet bevonásával történik. Időpontok: április 19. Székesfehérvár, április 28. Szeged, május 12. Debrecen, május 13. Miskolc, május 21. Budapest.

A munkacsoport tevékenységéről és a rendezvényekről bővebb információ kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu címen. Minden helyszínen szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Konferencia-sorozat

Közalapítványunk konferenciasorozatot szervez „Krízisközpontok kialakítása autizmussal élő személyek és családjuk számára” című programunk keretében. A három helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényen bemutatunk két – a projekt keretében kialakított – krízisellátási szolgáltatást. A konferencia előzetes jelentkezés után látogatható. A jelentkezés megtehető a krizis.konferencia@gmail.com címen.

A konferencia időpontjai és helyszínei: 2010. május 3. Debrecen, május 4. Pécs, és május 5. Budapest.  A rendezvény programjáról bővebb felvilágosítás kérhető Giflo H. Péter menedzsertől a giflo.peter@fszk.hu címen.

„A füstben mi is vakok vagyunk”

A fővárosi Vakok Általános Iskolája és a Fővárosi Tűzoltóság együttműködése révén a vakok tájékozódásának módszertanát építik be a tűzoltóképzésbe. Az elgondolás lényege, hogy a tűzoltók elsajátítsák a „vakos” technika módszertanát, figyelembe véve és felhasználva a tűzoltók speciális felszereléseit, munkaformáit, a munka közbeni mozgásformákat, testhelyzeteket.

A sajtó nyilvánossága mellett a programról április 2-án tartottak gyakorlati bemutatóval egybekötött konzultációt a Vakok Iskolájában, a XIV. kerületi Ajtósi Dürer soron, melyen a Közalapítvány Felnőttképzési Csoportja is részt vett. A hivatalos sajtótájékoztatót követően testközelből figyelhettük meg a kísérleti képzés során elsajátított új tájékozódási technikákat egy szimulációs tűzoltó gyakorlat közben, illetve a tornateremben ízelítőt kaptunk a csörgőlabda paralimpiai sportágból, amely jó alternatívája a tűzoltók tájékozódási készségeinek játékos fejlesztésére.

Pályázóink figyelmébe

Közeledik a „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” (3921) című pályázatunk megvalósítási időszakának vége. A programzárás határideje 2010. április 15-e, az elszámolás, beszámolás beküldési határideje 2010. május 15. A pénzügyi elszámoló és szakmai beszámolólapok honlapunkról letölthetőek:

http://www.fszk.hu/opi/info.htm

Az idén is tervezzük a pályázati program meghirdetését. A 2010. évi pályázati felhívást várhatóan tavasz végén, nyár elején tesszük közzé, kövessék figyelemmel honlapunkon aktuális pályázatainkat!

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Közvélemény-kutatás

Tisztelt Partnerünk!

Közel egy év telt el azóta, hogy megkerestük Önt. A megkeresés alkalmával arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az Ön véleménye a Közalapítvány munkájáról, szakmai szerepvállalásáról, a Közalapítványban dolgozó munkatársakról. A közel egy év alatt – ahogy Hírleveleinkből is értesülhetett róla – számos változás történt Titkárságunkon, amelyek közül az egyik ilyen, hogy a Közalapítvány elnyerte a Felnőttképzési Akkreditációs Testület megelégedését a felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan, így 2009 júliusától akkreditált felnőttképzési intézményként működünk.

Mindez még inkább arra kötelez bennünket, hogy különös figyelmet fordítsunk Partnereink észrevételeire, javaslataira, véleményére, ezért hamarosan ismét megkeressük Önt kérdőívünkkel. Számítunk megtisztelő válaszára!

Állásajánlat

Az Egészségbiztosítási Felügyelet megkereste Közalapítványunkat annak érdekében, hogy segítse a fogyatékos munkavállalók minél szélesebb körű foglalkoztatását. Ezért a Felügyeletnél megüresedett álláshelyekre kiírt pályázatokat ezentúl honlapunkon is elérhetővé tesszük, bízva abban, hogy így az Egészségbiztosítási Felügyelet álláshirdetései kapcsán megkeresik a Felügyeletet az álláskereső fogyatékos személyek.

A legújabb álláshirdetés itt olvasható:

http://www.ebf.hu/index.php?m=11

A Work Force Kft. partneri kapcsolatot keres minden rehabilitációs foglalkoztatásban érintett szervezettel.

A Work Force Kft. 7 éves munkaerőpiaci tapasztalatát ötvözi a civilek évtizedes gyakorlatával a megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci elhelyezését célzó programjában, a Palládium Programban. A piaci cégek jelentős része a megemelt járulék ellenére sem feltétlenül kíván megváltozott munkaképességűt alkalmazni, elsősorban a szemléletváltás hiánya miatt. A Work Force Kft. pontosan ismeri a piaci szereplők fenntartásait és szokásait, ezért a Palládium Program többek között komplex szervezetfejlesztéssel, speciális adatbázis létrehozásával, mentorhálózat építésével segíti a megfelelő befogadó környezet kialakulását. A program keresi azokat a civil szervezeteket, amelyek hosszú távon együttműködnének a munkaerő-piaci esélyegyenlőséget, a megváltozott munkaképességűek piaci elhelyezkedését elősegítő munkában!

Jelentkezni lehet: Work-Force Kft., 1063 Budapest, Szív utca 7.
e-mail: jelentkezes2@work-force.hu

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)