A könyvtárhasználat lehetőségei és tényezői fogyatékos személyek körében

A kutatás célja volt, hogy a fogyatékos emberek oldaláról vizsgálja a könyvtár igénybevételének körülményeit és nehézségeit. A kutatás során olyan ismeretek és információk kerültek összegzésre, amelyek hátteret adnak a fogyatékos emberek és a közkönyvtárak, könyvtári szolgáltatások kapcsolatának javítására.

Az Országos Széchényi Könyvtár megkeresésére, az FSZK együttműködésével valósult meg a kutatás, az érdekvédelmi szervezetek közreműködésével.

A kutatás szakmai tanácsadója dr. Bartos Éva (OSZK) volt. Az összegző elemzést Csuhai Sándor készítette.

A kutatás eredménye 2010-ben jelent meg Szabó Gabriella (FSZK) koordinálásával.

Kutatási tanulmány